Macro Components
INNOGY
INECS

Články označené značkou : Rámcová smernica o vode

Ako zlepšiť kvalitu vody v Únii? Európski vedci prišli s návrhom

28.12.2019

Ako zlepšiť kvalitu vody v Únii? Európski vedci prišli s návrhom

Podľa vedcov máme od naplnenia environmentálnych cieľov ešte ďaleko. Chýba lepší monitoring, koordinácia a jednotná infraštruktúra na zdieľanie dát. Dôležité je tiež posvietiť si na toxické zmesi.

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

17.12.2019

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

Proces prehodnocovania sa skončil. EK dospela k záveru, že smernica plní svoj účel. Zároveň však identifikovala hlavné medzery, ktoré sú dôvodom nenapĺňania stanovených cieľov.

EEA: Kvalita vôd sa zlepšuje, od naplnenia cieľov sme však ďaleko

11.12.2019

EEA: Kvalita vôd sa zlepšuje, od naplnenia cieľov sme však ďaleko

Podľa najnovšej správy EEA stanovené ciele do roku 2020 vo väčšine prípadov nesplníme.

Rámcovú smernicu si nemôžeme dovoliť oslabiť, tvrdia európski vedci

08.12.2019

Rámcovú smernicu si nemôžeme dovoliť oslabiť, tvrdia európski vedci

V spoločnom stanovisku aj uviedli dôvody. Medzi signatármi boli aj slovenskí odborníci.

Hlavný environmentálny cieľ do roku 2027 pravdepodobne nesplníme

18.11.2019

Hlavný environmentálny cieľ do roku 2027 pravdepodobne nesplníme

Slovensko chce preto predĺžiť stanovený termín na dosiahnutie cieľov. Ďalšia skupina členských krajín Únie zase navrhuje zníženie environmentálnych cieľov.

Rokovania o európskej smernici pokračujú, iniciatíva Right2Water spokojná nie je

08.03.2019

Rokovania o európskej smernici pokračujú, iniciatíva Right2Water spokojná nie je

Nové navrhované pravidlá v oblasti revízie smernice o pitnej vode podporuje aj európska asociácia vodárenských spoločností. Iniciatíva Right2Water tvrdí, že stanovisko Rady oslabuje návrhy Komisie.

Na slovenských riekach je už viac ako tisíc bariér

19.02.2019

Na slovenských riekach je už viac ako tisíc bariér

Upozorňuje na to WWF Slovensko. Z tohto dôvodu pracuje na hodnotení funkčnosti niektorých bariér, ale aj sleduje, či dochádza k dodržiavaniu zákonov pri výstavbe nových bariér.

Rámcová smernica dostatočne nerieši koktailový efekt chemikálií v európskych vodách

17.01.2019

Rámcová smernica dostatočne nerieši koktailový efekt chemikálií v európskych vodách

Napriek úspechu pri riešení nebezpečenstva spojeného s prítomnosťou niektorých najohrozujúcejších chemikálií vo vodných zdrojoch je potrebné venovať zvýšenú pozornosť riziku, ktoré predstavuje "koktailový efekt" nižších koncentrácií chemických látok v európskych vodách.

Intenzívne poľnohospodárstvo znehodnocuje vodné zdroje, tvrdí európska kampaň

30.11.2018

Intenzívne poľnohospodárstvo znehodnocuje vodné zdroje, tvrdí európska kampaň

Do online iniciatívy #ProtectWater, ktorá volá po ochrane Rámcovej smernice o vode, sa zapojilo už 150-tisíc Európanov. Organizátori spúšťajú novú vlnu kampane, ktorá sa zameriava na negatívne vplyvy intenzívnej poľnohospodárskej činnosti.

Európska iniciatíva volá po ochrane vôd v Únii. Pomáha si pivnou kampaňou

16.10.2018

Európska iniciatíva volá po ochrane vôd v Únii. Pomáha si pivnou kampaňou

Online kampaň s názvom #ProtectWater vyzýva európskych občanov, aby podporili súčasné znenie Rámcovej smernice o vode. Ak dôjde k oslabeniu jej ustanovení, následky pocítia aj milovníci piva.