Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Články označené značkou : Rámcová smernica o vode

Únia rámcovú smernicu neoslabí, hraničný rok 2027 sa však blíži, varujú ochranári

25.06.2020

Únia rámcovú smernicu neoslabí, hraničný rok 2027 sa však blíži, varujú ochranári

Termín, dokedy musia krajiny dosiahnuť dobrý stav svojich vôd, je podľa ochranárov už za dverami. Dôležité tiež podľa nich bude, ako bude vyzerať nový vodný plán Slovenska.

Lobisti sa snažili oslabiť rámcovú smernicu. Argumentovali zásahmi do priemyslu

10.03.2020

Lobisti sa snažili oslabiť rámcovú smernicu. Argumentovali zásahmi do priemyslu

Od zámeru však nakoniec upustili a Rada pre životné prostredie sa zhodla na tom, že smernicu nie je potrebné oslabovať.

Prísnejšie štandardy kvality pitnej vody sú už takmer realitou

11.02.2020

Prísnejšie štandardy kvality pitnej vody sú už takmer realitou

Lepší monitoring, osveta aj sprísnenie limitov majú viesť ku kvalitnej pitnej vode v celej Únii.

Ako zlepšiť kvalitu vody v Únii? Európski vedci prišli s návrhom

28.12.2019

Ako zlepšiť kvalitu vody v Únii? Európski vedci prišli s návrhom

Podľa vedcov máme od naplnenia environmentálnych cieľov ešte ďaleko. Chýba lepší monitoring, koordinácia a jednotná infraštruktúra na zdieľanie dát. Dôležité je tiež posvietiť si na toxické zmesi.

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

17.12.2019

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

Proces prehodnocovania sa skončil. EK dospela k záveru, že smernica plní svoj účel. Zároveň však identifikovala hlavné medzery, ktoré sú dôvodom nenapĺňania stanovených cieľov.

EEA: Kvalita vôd sa zlepšuje, od naplnenia cieľov sme však ďaleko

11.12.2019

EEA: Kvalita vôd sa zlepšuje, od naplnenia cieľov sme však ďaleko

Podľa najnovšej správy EEA stanovené ciele do roku 2020 vo väčšine prípadov nesplníme.

Rámcovú smernicu si nemôžeme dovoliť oslabiť, tvrdia európski vedci

08.12.2019

Rámcovú smernicu si nemôžeme dovoliť oslabiť, tvrdia európski vedci

V spoločnom stanovisku aj uviedli dôvody. Medzi signatármi boli aj slovenskí odborníci.

Hlavný environmentálny cieľ do roku 2027 pravdepodobne nesplníme

18.11.2019

Hlavný environmentálny cieľ do roku 2027 pravdepodobne nesplníme

Slovensko chce preto predĺžiť stanovený termín na dosiahnutie cieľov. Ďalšia skupina členských krajín Únie zase navrhuje zníženie environmentálnych cieľov.

Rokovania o európskej smernici pokračujú, iniciatíva Right2Water spokojná nie je

08.03.2019

Rokovania o európskej smernici pokračujú, iniciatíva Right2Water spokojná nie je

Nové navrhované pravidlá v oblasti revízie smernice o pitnej vode podporuje aj európska asociácia vodárenských spoločností. Iniciatíva Right2Water tvrdí, že stanovisko Rady oslabuje návrhy Komisie.

Na slovenských riekach je už viac ako tisíc bariér

19.02.2019

Na slovenských riekach je už viac ako tisíc bariér

Upozorňuje na to WWF Slovensko. Z tohto dôvodu pracuje na hodnotení funkčnosti niektorých bariér, ale aj sleduje, či dochádza k dodržiavaniu zákonov pri výstavbe nových bariér.

← staršie články