Podujatia | VODA-PORTAL.SK
INNOGY
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Podujatia

AQUA 2022

14. - 16. júna 2022, Trenčín, Expo Center

AQUA 2022

V poradí 23. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí.