Podujatia | VODA-PORTAL.SK
Vodovody - kanalizace 2023
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Podujatia

ENVIRO 2023

18. - 19. mája 2023, Ostravice, Horský hotel Sepetná

ENVIRO 2023

7. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, výmena praktických a legislatívnych skúseností v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

VODOVODY-KANALIZACE 2023

23. - 25. mája 2023, Praha, PVA EXPO

VODOVODY-KANALIZACE 2023

22. ročník medzinárodnej vodohospodárskej výstavy usporiadateľa SOVAK ČR.