Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Vitajte v PROPERTY & ENVIRONMENT !

Naša spoločnosť je vydavateľom internetových denníkov Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326), Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) a printového mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X), ktorý vychádza s prílohou pre energetiku Energo. Novinkou je denník Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924).

Denník Odpady-portal.sk začal vychádzať v máji roku 2009, nasledované o rok neskôr denníkom Energie-portal.sk a o ďalší rok printovým mesačníkom Odpadové hospodárstvo. Mesačník Energo, ktorý vznikol v roku 2012, vychádza od februára 2014 ako integrovaná príloha Odpadového hospodárstva. Denník Voda-portal.sk vychádza od 1. októbra 2017.

Od svojho vzniku sa zameriavame predovšetkým na poskytovanie originálneho spravodajstva a informačného servisu pre cieľové skupiny.

Neoddeliteľnou obsahovou súčasťou sú publicistické príspevky – analýzy, názory, ako aj výber zaujímavých článkov zo zahraničných médií.

Cieľové skupiny

Primárnou cieľovou skupinou našich čitateľov sú všetci tí, ktorí pôsobia v oblasti priemyselnej ekológie - teda dodávatelia a odberatelia tovarov a služieb v odpadovom hospodárstve, energetike, vodnom hospodárstve, v TZB a HVAC.

Čitateľmi Odpady-portal.sk sú pôvodcovia odpadov (priemyselné a obchodné podniky, samosprávy), dodávatelia tovarov a služieb pre odpadové hospodárstvo, samosprávy, investori a vláda.

Denník Energie-portal.sk čítajú najmä odberatelia energií (priemyselné a obchodné podniky, samosprávy), dodávatelia tovarov a služieb pre energetiku, investori a vláda.

Denník Voda-portal.sk je čítaný najmä dodávateľmi a odberateľmi služieb vo vodnom hospodárstve (priemyselné podniky, samosprávy), dodávatelia tovarov a služieb pre vodné hospodárstvo, investori a vláda.

Čitatelia vedia, že my, ako aj naši inzerenti, staviame na skutočnom výkone. Preto sme sa rozhodli ísť cestou spoplatnených článkov v online denníkoch, ako aj predplatného mesačníka Odpadové hospodárstvo.

Čítanosť

Počet našich predplatiteľov stabilne rastie a spolu dosahuje už približne 100.000 unikátnych návštevníkov mesačne, pričom najväčšiu časť tvoria práve klienti z oblasti priemyselných, obchodných prevádzok a samosprávy.

Pre nás je to dôkazom, že naša práca má zmysel.

Ďakujeme za Vašu priazeň.

Tím spoločnosti PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o.