Eversheds Sutherland
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Vodárenská spoločnosť Ružomberok vlani investovala najmä do kanalizácií

Niektoré projekty úspešne dokončila, v iných prípadoch musí miestnych obyvateľov všemožne presviedčať o nevyhnutnosti napojenia na verejnú kanalizáciu.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok vlani investovala najmä do kanalizácií

Vodárenský objekt vodojem Biely Potok / Foto: VSR, a. s.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok vlani investovala do výstavby kanalizácie a ČOV takmer pol milióna eur. Napriek tomu, že napojenosť na kanalizáciu navýšila, v prípade zásobovanosti pitnou vodou zaznamenala mierny pokles. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2017, ktorú zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz nájdete na konci článku).

Štruktúra zákazníkov

Vodárenská spoločnosť Ružomberok v roku 2017 evidovala 13 343 odberných miest. Najväčšou kategóriou zákazníkov podľa odberných miest sú domácnosti, ktoré predstavujú až 88,52 %. Organizácie tak dosiahli podiel vo výške 11,48 %.

Rozhodujúci objem predaja vo finančnom vyjadrení však predstavujú organizácie, a to konkrétne vo výške 66,91 %. Domácnosti dosiahli výšku 33,09 %.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok taktiež v minulom roku vykonala viacero akreditovaných odberov vody. „Najväčší dôraz bol pritom aj v roku 2017 naďalej kladený na zvyšovanie kvality poskytovaných regulovaných služieb, o čom svedčí aj zrealizovanie viac ako 227 skúšok odobratých vzoriek vody v zmysle prijatej legislatívy,“ zdôrazňuje riaditeľ spoločnosti Milan Mojš.

Akcionármi vodárenskej spoločnosti je 25 obcí v okrese Ružomberok. Najväčší podiel vlastní mesto Ružomberok, za ním nasleduje obec Liptovské Sliače a Liptovská Lúžna.

Zásobovanosť pitnou vodou medziročne poklesla

Vodárenská spoločnosť v minulom roku zabezpečovala dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre viac ako 52-tisíc obyvateľov (91,93 %) a odvedenie a čistenie odpadovej vody pre takmer 44-tisíc obyvateľov (77 %).

V prípade zásobovanosti pitnou vodou z verejných vodovodov ide však o mierny pokles v porovnaní s rokom 2016, keďže v predchádzajúcom období spoločnosť zásobovala až 92,37 % obyvateľov.

ČOV Rojkov / Foto: VSR, a. s.

Čo sa týka napojenosti na kanalizáciu, v tomto prípade v roku 2017 číslo narástlo o jedno percento v porovnaní s rokom 2016.

Konkrétne ide o 308,2 km vodovodnej a 178,6 km kanalizačnej infraštruktúry. Okrem toho pod pôsobnosť vodárenskej spoločnosti spadajú aj tri čistiarne odpadových vôd. Súčasťou stokovej siete je tiež 38 čerpacích staníc odpadových vôd.

Investície takmer za pol milióna

V roku 2017 bolo preinvestovaných 480-tisíc eur. Tento objem investícií spoločnosť financovala z vlastných zdrojov.

Na celkových investíciách sa najviac podieľala realizácia stavieb a technických zhodnotení, ktorá tvorila takmer 70 % z celkového objemu investícií.

Spoločnosť zverejnila viacero projektov, ktoré začala v roku 2017 realizovať, neudáva však, koľko ktorá investícia stála.

Štruktúra investícií / Foto: Výročná správa VSR, a. s.

 „V rámci investičnej aktivity spoločnosti bola aj v priebehu roka 2017 pozornosť upriamená predovšetkým na intenzifikáciu a dobudovanie vodohospodárskej infraštruktúry, jej rekonštrukciu v záujme dosiahnutia prevádzkyschopného stavu. V priebehu roka spoločnosť zrealizovala investičné akcie v celkovej hodnote 480-tisíc eur,“ uvádza Mojš.

Rok 2017 bol pre spoločnosť rokom dolaďovania projektov z fondov EÚ. Prvým úspešným ukončeným počinom je tak projekt „SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce“. V tomto prípade hodnotiaci ukazovateľ napojenia vodárenská spoločnosť splnila.

Pri druhom projekte „Hubová, Ľubochňa a Švošov – kanalizácia a ČOV Rojkov“ parameter napojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu je splnený len v niektorých obciach.

Na kanalizáciu s mediálnou kampaňou

Vedenie spoločnosti zároveň uvádza, že pri poslednom projekte „SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá a Liptovské Sliače“ museli pracovníci vyvinúť najväčšie úsilie.

V niektorých obciach sa uvedená napojenosť na kanalizáciu blíži k naplneniu cieľa, inde musí vodárenská spoločnosť obyvateľov presviedčať o užitočnosti a vhodnosti tejto environmentálnej aktivity prostredníctvom mediálnej kampane.

ČOV Liptovská Osada / Foto: VSR, a. s.

Zníženie prevádzkových nákladov má ďalej priniesť realizácia investičnej akcie, ktorá smeruje k prepojeniu verejnej kanalizácie z obce Liptovský Michal do novovybudovanej čistiarne odpadových vôd v obci Liptovská Teplá.

Tým dôjde k vyradeniu malej čistiarne odpadových vôd v obci Liptovský Michal, ale aj k značnému zníženiu prevádzkových nákladov.

Vodné a stočné bez zmien

Cena za vodné a stočné sa už od roku 2014 nemení. Akcionári spoločnosti v minulom roku neuplatnili maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ktorú určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Vývoj cien za vodné a stočné / Foto: VSR, a. s.

Skutočná fakturovaná cena za stočné v minulom roku dosahovala 1,1074 eur/m3 vrátane DPH. Ceny vodného a najmä stočného tak zostali na úrovni roku 2016, a to aj napriek modernizácii a rozširovaniu kanalizačnej siete.

Hospodárili so ziskom

Spoločnosť vykázala za rok 2017 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 287 759 eur, čo je po zdanení 196 917 eur.

Oproti predchádzajúcemu roku tak ide o mierny nárast, keďže v tomto období dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 266 542 eur, čo je po zdanení 176 169 eur.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje akcionárom spoločnosti schváliť použitie nerozdeleného zisku na investície v budúcich obdobiach.

Výkony a náklady / Foto: Výročná správa VSR, a. s.

K pozitívnemu výsledku hospodárenia prispel podľa vedenia predovšetkým vývoj v oblasti výnosov z hospodárskej činnosti, ktoré medziročne vzrástli o 95-tisíc eur, a to konkrétne na hodnotu 4,8 milióna eur.

Hlavným zdrojom boli aj v roku 2017 tržby z regulovaných činností, ktoré tvorili takmer 75 % podiel všetkých výnosov.

Aktíva spoločnosti v minulom roku dosiahli výšku 34 537 736 eur. Tvoril ich prevažne neobežný majetok.

Najväčším podielom pasív je vlastné imanie spoločnosti, a to konkrétne vo výške 10 519 887 eur. Spoločnosť zvýšila aj svoje vlastné imanie – v porovnaní s rokom 2016 zaznamenala nárast o takmer 200-tisíc eur.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Technológia z dielne britskej spoločnosti prináša prírode blízke čistenie odpadovej vody a produkuje cenné vedľajšie produkty.

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

ÚRSO aktuálne očakáva podnety od regulovaných subjektov, akademických inštitúcií, ako aj od inovatívnych firiem. V nultom ročníku plánuje schváliť približne 10 až 15 projektov.

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, avšak jeden z nich, trícium, sa existujúcimi technológiami nedá odstrániť.