Eversheds Sutherland
INNOGY
BELIMO

Liptovské vodárne vlani ušetrili. Investovali do ČOV aj kanalizácií

Liptovská vodárenská spoločnosť minulý rok hospodárila so ziskom takmer 61-tisíc eur. Časť rozdelí do rezervného fondu, väčšina poputuje na úhradu straty z minulých rokov.

Liptovské vodárne vlani ušetrili. Investovali do ČOV aj kanalizácií

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Liptovské vodárne dosiahli za minulý rok značný zisk. Investovali predovšetkým do ČOV, ale aj do modernizácie technológie úpravne vody. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2017, ktorú zverejnili na svojej webovej stránke (odkaz na ňu nájdete na konci článku).

Nárast množstva čistenej odpadovej vody

Verejným vodovodom spoločnosť zásobovala 67 962 obyvateľov, čo predstavovalo 93,9 % z celkového počtu ľudí žijúcich v okrese.

V roku 2017 vyrobili pracovníci spoločnosti 4 381-tisíc metrov kubických pitnej vody, čo je o približne 95-tisíc metrov kubických viac ako v roku 2016. Množstvo vyrobenej vody tak zaznamenalo nárast o 2,2 %.

Dĺžka prevádzkovanej vodovodnej siete v roku 2017 bola 511,4 km, čo však predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom len minimálny nárast.

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

V minulom roku spoločnosť odkanalizovala 56 540 obyvateľov, teda 78,1 % celkového počtu. V porovnaní s rokom 2016 tak ide o mierny pokles, keďže vtedy bolo na verejnú kanalizáciu napojených 56 602 obyvateľov.

Množstvo čistenej odpadovej vody v roku 2017 však dosiahlo takmer 14 609-tisíc metrov kubických, čo je o 12,3 % viac ako v roku 2016.

Hlavným akcionárom je Liptovský Mikuláš

Väčšinový podiel akcií (97,3 %) má región Liptovský Mikuláš, ktorý tvorí 56 obcí. Z nich až 44 % akcií vlastní mesto Liptovský Mikuláš. Nasleduje Liptovský Hrádok s 11 % podielom.

Za región Považská Bystrica je jediným vlastníkom akcií obec Vršatské Podhradie (0,02 %). Región Dolný Kubín vlastní 1,2 % akcií, pričom hlavným akcionárom je Námestovo. Vlastné akcie spoločnosti predstavujú 1,5 %.

Liptov podporuje informačné technológie

Spoločnosť sa v minulom roku podieľala na pilotnom projekte diaľkových odpočtov pomocou technológie loT, ale aj na nasadení manažmentu mobilných zariadení.

Čerpacia stanica Východná / Foto: LVS, a. s.

„Výmena starej technológie na monitoring áut za novšiu technológiu umožnila vyhodnocovať efektívnosť využívania áut, ale i vodičov,“ konštatuje generálny riaditeľ spoločnosti Marián Lesanský.

Investície do ČOV

Asi najdôležitejšou investičnou akciou v roku 2017 bola výstavba novej čistiarne odpadových vôd v Liptovskej Sielnici za takmer 1,4 milióna eur, keďže stará ČOV kvôli jej technickej zastaranosti nedokázala dosahovať limity na odtoku.

Spoločnosť tiež investovala do modernizácie technológie úpravne vody v Jasnej v celkovej hodnote 589-tisíc eur, keďže zastarané technológie v úpravni už nevyhovovali súčasným potrebám. Situáciu komplikovala aj potrebu zvýšenia jej kapacity z dôvodu nárastu dopytu odberateľov.

Ďalšou dôležitou investičnou akciou bola rekonštrukcia linky v čistiarni odpadových vôd v Kráľovej Lehote, kde pôvodná technológia aj napriek niekoľkým technickým úpravám nebola schopná dosahovať stanovené limity na odtoku.

ČOV Kráľova Lehota / Foto: LVS, a. s.

Liptovská vodárenská spoločnosť investovala aj do rozšírenia kanalizačnej siete, a to napríklad v Beňadikovej, vo Važci, ale aj v samotnom Liptovskom Mikuláši.

Druhou najvyššou investičnou akciou v roku 2017 po výstavbe ČOV v Liptovskej Sielnici bola rekonštrukcia kanalizácie v Demänovskej Doline za 1,1 milióna eur. V niektorých častiach miest či v obciach bolo tiež potrebné zrealizovať aj inováciu vodovodov.

Úpravňa vody Jasná / Foto: LVS, a. s.

„Významným spôsobom sa v tomto roku podarilo navýšiť tržby z neregulovaných činností, a to hlavne realizovaním stavieb pre tretie subjekty, čo sa v nemalej miere podpísalo na dobrom výsledku hospodárenia,“ pokračuje Lesanský.

Ceny za vodné a stočné

V roku 2017 sa spoločnosť musela vysporiadať s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkali ustanovenia dvojzložkovej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou od 1. januára 2017.

Koncom februára so spätnou platnosťou od začiatku mesiaca 2017 však bola dvojzložková cena zrušená, pričom sa ceny za vodné a stočné vrátili na úroveň cien z predchádzajúceho roku.

Na rok 2017 určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutím č. 0216/2017/V z februára 2017 nasledovné ceny (uvedené ceny sú bez DPH):

  1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom – 0,9102 €/m3
  2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou – 1,1068 €/m3.

Vývoj vody vzrastá

Vývoj vody pitnej fakturovanej zaznamenal mierny nárast v porovnaní s rokom 2016, a to konkrétne o 49-tisíc metrov kubických.

Množstvo vody určenej k realizácii sa tiež v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšilo, a to o 95-tisíc metrov kubických. Oproti minulému roku tak vzrástlo aj množstvo vody nefakturovanej, čo v sebe zahŕňa aj nárast strát vody v potrubnej sieti.

Robili aj rozbory kvality

Oddelenie kvality vody v spolupráci s výrobným úsekom LVS zabezpečilo v roku 2017 prevádzkový monitoring pitných a odpadových vôd.

Zamerali sa na fyzikálno-chemický, mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitných vôd a základný fyzikálno-chemický rozbor odpadových vôd a kalov.

Úpravňa vody Demänovská Dolina / Foto: LVS, a. s.

Oddelenie celkovo odobralo 6 222 vzoriek odpadovej vody a 2 092 vzoriek pitnej vody. Vo výročnej správe však vedenie neudáva, koľko z nich splnilo základné zákonom stanovené parametre.

Hospodárili so ziskom

Výnosy spoločnosti za rok 2017 predstavovali sumu 12 489 900 eur, pričom náklady tvorili 12 368 600 eur. Celkový zisk spoločnosti po zdanení tak dosiahol 60 923 eur, ktorý spoločnosť navrhuje rozdeliť na dve časti.

Sumu 12 639 eur, čiže 10 % z čistého zisku roku 2016 a 2017, navrhuje vyčleniť na tvorbu rezervného fondu. Zvyšok, teda 48 284 eur, odporúča vydeliť na úhradu straty z minulých rokov.

Oproti minulým rokom spoločnosť zaznamenala markantný nárast zisku. Zatiaľ čo výsledok hospodárenia pred zdanením v roku 2017 bol viac ako 121-tisíc eur, v roku 2016 dosahoval len 41-tisíc eur.

Náklady a výnosy

Takmer polovicu nákladov (43 %) pokrývali odpisy dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však klesli o 5 %.

Štruktúra nákladov spoločnosti / Foto: Výročná správa 2017 LVS, a. s.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čínski vedci tvrdia, že schopnosť oceánu pohlcovať CO2 dokáže zvýšiť jeden prvok

Čínski vedci tvrdia, že schopnosť oceánu pohlcovať CO2 dokáže zvýšiť jeden prvok

Podľa vedcov by malo ísť len o stopové koncentrácie tohto prvku.

Aktívne uhlie zo zvyškov z kukurice? Metóda čistenia vody podporuje obehovú ekonomiku

Aktívne uhlie zo zvyškov z kukurice? Metóda čistenia vody podporuje obehovú ekonomiku

Aktívne uhlie dokáže absorbovať až 98 % znečistenia.

Výdatnosť vodárenského zdroja Šamorín je stále ohrozená, tvrdí OZ Za našu vodu

Výdatnosť vodárenského zdroja Šamorín je stále ohrozená, tvrdí OZ Za našu vodu

Občianske združenie hovorí, že výstavba v II. pásme stále pokračuje. Oslovilo preto ministra životného prostredia.