Macro Components
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Východoslovenská vodárenská spoločnosť skončila vlani v strate

Spoločnosť minulý rok hospodárila so stratou 77-tisíc eur. Vodárne sú však aj naďalej lídrom v čerpaní z eurofondov. Investície smerovali predovšetkým do rozšírenia vodovodnej a kanalizačnej siete.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť skončila vlani v strate

Foto: VVS, a. s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť prežila zaujímavý rok. Okrem viacerých opráv investovala do mnohých projektov, ktoré súvisia predovšetkým s dobudovaním kanalizácie a vodovodov (odkaz na výročnú správu nájdete na konci článku). Výsledkom jej hospodárenia za minulý rok je však strata vo výške 77 161 eur.

Dôraz na kanalizácie a vodovody

„Sme naďalej lídrom na Slovensku v realizácii investičných projektov zameraných na zvýšenie percenta pripojenosti obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu. Z celkového počtu 1 263 903 obyvateľov v rámci pôsobenia spoločnosti je na verejný vodovod k 31. 12. 2017 pripojených 965 417 obyvateľov, čo predstavuje pripojenosť vo výške 76,4 % obyvateľstva,“ konštatuje generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha.

V porovnaní s minulými rokom sa toto číslo zvýšilo však len o pol percenta, teda o necelých sedemtisíc obyvateľov.

Počet obcí s verejným vodovom je v súčasnosti 574, čo je o 7 viac ako v predchádzajúcom roku. Zväčšila sa aj dĺžka prevádzkovej vodovodnej siete z 6 364 km v roku 2016 na 6 411 km v roku 2017.

Zvýšil sa aj počet úpravní vody, a to konkrétne o dve. V roku 2017 tak na východe fungovalo presne 37 takýchto zariadení.

Celková kapacita úpravní vôd sa však v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila z 3 240 l.s-1 na 3 210 l.s-1. Je to spôsobené tým, že v skutočnej prevádzke bolo len 28 z nich.

Hlavnými akcionármi sú mestá a obce v regióne v pôsobnosti spoločnosti (98,52 %) a VVS, a. s. (1,48 %). Z veľkých miest sú najväčším akcionárom Košice s podielom 20,44 %.

Straty v potrubnej sieti sa znižujú

Za rok 2017 spoločnosť vyrobila 44 743-tisíc metrov kubických pitnej vody, z čoho odberateľom fakturovali 34 284-tisíc metrov kubických.

Vývoj vody pitnej fakturovanej však zaznamenal mierny pokles v porovnaní s rokom 2016 o 0,6 %, teda o 197-tisíc metrov kubických.

Pozitívnym výsledkom je však podľa vedenia pretrvávajúci medziročný pokles množstva vody nefakturovanej, ktorý dosahujú najmä vďaka znižovaniu strát v potrubnej sieti.

Foto: VVS, a. s.

Celkový počet porúch sa však zvýšil. Zatiaľ čo v roku 2016 zaznamenali „len“ 5 270, v minulom roku sa číslo zvýšilo na hodnotu 6 454. Najviac porúch bolo v závodoch Košice a Rožňava.

Rastie počet kanalizácií aj ČOV

Pripojenosť na kanalizáciu sa taktiež každoročne zvyšuje. V roku 2016 bolo na kanalizáciu pripojených celkovo 725 068 obyvateľov, čo predstavovalo 57,4 % z celkového počtu. V minulom roku sa počet zvýšil viac ako o percento – pripojenosť dosahovala 58,9 %, čo je 743 883 obyvateľov.

Tu si však treba uvedomiť, že v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska sú čísla stále na veľmi slabej úrovni. Západoslovenská vodárenská spoločnosť napríklad za rok 2016 evidovala až 83 % pripojenosť.

Počet obcí s verejnou kanalizáciou taktiež vzrástol – z 190 obcí v roku 2016 na 195 v minulom roku. Vzrástol aj počet čistiarní odpadových vôd – celkovo 93 takýchto zariadení denne prečistí 295 803 m3 odpadových vôd za deň.

Zhoršená kvalita vody v rozvodnej sieti

V roku 2017 bolo z rozvodnej siete odobratých 3 305 bežných vzoriek pitnej vody, pričom 171 vzoriek bolo závadných.

Vodárne vykonali celkovo 99 410 stanovení ukazovateľov kvality pitnej vody z bežných a kontrolných vzoriek.

Najčastejšie nadlimitné hodnoty v biologickej a mikrobiologickej oblasti zaznamenali v ukazovateľoch, akými sú koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a enterokoky.

Foto: VVS, a. s.

Fyzikálne a chemické ukazovatele zase najčastejšie vykazovali nadlimitné hodnoty železa, zákalu, farby a mangánu.

V porovnaní s minulým rokom sa kvalita vody v rozvodnej sieti aj vo vodojemoch zhoršila. Je to predovšetkým v oblasti mikrobiologických a biologických ukazovateľov, ale aj vo fyzikálnej a chemickej sfére.

Rádiologické ukazovatele prekročili limity v rovnakom pomere, ako tomu bolo aj v roku 2016 (4,6 % pre rozvodnú sieť, 3,36 % pre vodojemy). Zároveň však výrazne prevyšujú prvé dve oblasti.

Stratový rok

Tržby za pitnú vodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli. Zatiaľ čo v roku 2016 dosahovali viac ako 45 miliónov eur, v roku 2017 to bolo 44,6 milióna eur.

Tržby za odvedenú vodu sa však zvýšili (viac ako 33 miliónov v roku 2016 a takmer 37,5 milióna eur v minulom roku).

Za rok 2017 spoločnosť dosiahla výnosy z realizácie vo výške 99 061 074 eur. V porovnaní s rokom 2016 výnosy vzrástli o 2,9 %, čo je nárast takmer o tri milióny eur.

Foto: Výročná správa VVS, a. s.

„K nárastu tržieb za vodu odvedenú došlo hlavne z dôvodu nárastu fakturácie vody odvedenej z povrchového odtoku, vyplývajúcej z vyššieho ročného priemeru dlhodobého zrážkového úhrnu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre rok 2017 v porovnaní s rokom 2016. Na výšku tržieb, a teda aj výnosov z realizácie v roku 2017 vplýval medziročný pokles odbytu vody pitnej o 197-tisíc m3 a medziročný nárast odbytu vody odvedenej o 1197-tisíc m3,“ uvádza VVS.

Náklady na realizované výnosy za rok 2017 boli vo výške 98 820 589 eur, vrátane dane z príjmov splatnej a odloženej tak predstavovali 99 138 235 eur.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to taktiež nárast takmer o tri milióny eur. Celkový výsledok hospodárenia za minulý rok je však strata vo výške 77 161 eur.

Nárast aj spotreby energií

Vzrástla predovšetkým spotreba materiálu. Zvýšila sa spotreba nových vodomerov, a to z dôvodu zabezpečenia správneho merania fakturovanej vody spoločnosťou a inštalácie zariadení na diaľkový odpočet.

Rast nákladov v spotrebe materiálu podľa spoločnosti ovplyvnilo aj zvýšenie cien pohonných látok. Spotreba energií bola za rok 2017 vo výške 6 536 750 eur, čo je nárast oproti roku 2016 o 1,1 %.

Foto: Výročná správa VVS, a. s.

Takmer tretinu nákladov pokrývali odpisy dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku. Približne 23 % tvorili mzdové náklady, za ktorými nasledovali služby s 11 percentami.

Vlastný kapitál postupne klesá

Najväčší podiel na majetku spoločnosti má dlhodobý majetok, ktorý v roku 2017 tvoril až 96,29 % kapitálu vo výške 580 669 980 eur.

Oproti predchádzajúcim rokom však značne klesol (o viac ako 11 miliónov v porovnaní s rokom 2016). Krátkodobý majetok predstavoval približne 22 miliónov eur.

Klesajú však aj záväzky, a to konkrétne takmer o desať miliónov v porovnaní s predchádzajúcim rokom (približne 333 miliónov v roku 2017).

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čínski vedci tvrdia, že schopnosť oceánu pohlcovať CO2 dokáže zvýšiť jeden prvok

Čínski vedci tvrdia, že schopnosť oceánu pohlcovať CO2 dokáže zvýšiť jeden prvok

Podľa vedcov by malo ísť len o stopové koncentrácie tohto prvku.

Aktívne uhlie zo zvyškov z kukurice? Metóda čistenia vody podporuje obehovú ekonomiku

Aktívne uhlie zo zvyškov z kukurice? Metóda čistenia vody podporuje obehovú ekonomiku

Aktívne uhlie dokáže absorbovať až 98 % znečistenia.

Výdatnosť vodárenského zdroja Šamorín je stále ohrozená, tvrdí OZ Za našu vodu

Výdatnosť vodárenského zdroja Šamorín je stále ohrozená, tvrdí OZ Za našu vodu

Občianske združenie hovorí, že výstavba v II. pásme stále pokračuje. Oslovilo preto ministra životného prostredia.