Macro Components
INISOFT
BELIMO

Oravskú vodárenskú spoločnosť vlani potrápil investičný projekt z fondov EÚ

Podľa vedenia zhotoviteľ nekonal profesionálne, dôsledkom čoho sú pretrvávajúce poruchy na stavbe, ale aj ďalšie zbytočné náklady pre samotnú spoločnosť.

Oravskú vodárenskú spoločnosť vlani potrápil investičný projekt z fondov EÚ

ČOV Nižná nad Oravou / Foto: OVS, a. s.

Oravská vodárenská spoločnosť sa v minulom roku snažila investovať predovšetkým do predĺženia kanalizačnej siete a rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd.

Výrazné problémy jej však spôsobil projekt „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“. Výsledkom jej hospodárenia bol napriek tomu značný zisk. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2017, ktorú spoločnosť zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz nájdete na konci).

Zvýšené napájanie na kanalizáciu

„V uplynulom roku sa jej opäť podarilo splniť všetky základné ukazovatele jej činnosti a naviac urobiť veľký skok k zlepšeniu životného prostredia pre obyvateľov Oravy zabezpečením zvýšenej čistoty vôd v povodí Oravskej priehrady. Toto dosiahla postupným napájaním domácností na kanalizáciu vybudovanú v 2. etape projektu Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu,“ zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti Milan Ďaďo.

V minulom roku došlo k zvýšeniu o 3 437 domov napojených na kanalizáciu, čo predstavuje presne 14 813 obyvateľov.

Spoločnosť pôvodne plánovala, že toto číslo dosiahne hodnotu 18 801 obyvateľov, čiže svoj zámer splnila len na 79 %. Podľa vedenia však ostatné domácnosti budú z väčšej časti napojené na kanalizáciu v priebehu tohto roku.

Akcionármi sú tri okresy

Akcionármi OVS sú výlučne mestá o obce. Tu môžeme vidieť rozdiel napríklad v porovnaní s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou alebo Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, kde nepatrný podiel vlastnili aj samotné spoločnosti.

Foto: Výročná správa OVS, a. s.

Viac ako tretinu akcií (43,05 %) vlastní okres Námestovo, 30,26 % podiel má okres Dolný Kubín a 26,69 % akcií vlastní okres Tvrdošín.

Veľký projekt ČOV

Úspešným projektom je rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v Námestove. V rámci stavby bolo vybudovaných 126 092,72 m gravitačnej kanalizácie, 8 924,07 m výtlačného potrubia (celkom 135 016,79 m), 4782 prípojok a 11 čerpacích staníc.

Došlo tiež k rekonštrukcii dvoch čistiarní odpadových vôd, a to konkrétne v Dolnom Kubíne (23 000 ekvivalentných obyvateľov) a v Nižnej nad Oravou (26 000 EO).

ČOV Námestovo / Foto: OVS, a. s.

Celkové výdavky stavby predstavovali viac ako 42 miliónov eur a celkové oprávnené výdavky 36,7 milióna eur. Stavba je v súčasnosti v skúšobnej (kanalizácia) a trvalej (ČOV) prevádzke.

OVS viní zhotoviteľov

Do konca roku 2017 však nebol opätovne vydaný „Protokol o vyhotovení diela“. Podľa spoločnosti bolo hlavným dôvodom neodstránenie pretrvávajúcich porúch – vtokov balastných vôd v objemoch, ktoré výrazne prevyšujú množstvá povolené technickou normou.

„Tento stav je logickým dôsledkom neprofesionálnych postupov a chaotického riadenia výstavby zo strany zhotoviteľov. V plnej nahote sa ukázali následky „slovenských pravidiel“ uplatňovaných v schvaľovacom a realizačnom procese stavieb financovaných z prostriedkov EÚ. V ich dôsledku sa objednávateľ diela stáva rukojemníkom svojských metód a postupov zhotoviteľov pri budovaní stavieb z fondov EÚ,“ argumentuje vedenie.

Ďaďo zároveň zdôrazňuje, že tým logicky pre OVS vznikajú zbytočné náklady spojené s prečerpávaním, transportom a čistením zvýšeného množstva odpadových vôd, ale aj s monitoringom a kontrolami odstraňovania nedostatkov.

Investície z EÚ aj štátneho rozpočtu

Plán investícií pre rok 2017 predstavoval hodnotu 1 264 000 eur. V realite však bol naplnený len na 80,04 %. Konkrétne ide o zhotovenie ôsmich stavieb rozostavaných v predchádzajúcom roku a dvanásť stavieb, ktorých výstavba začala v roku 2017.

V júli 2015 MŽP SU zverejnilo výzvu pre financovanie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020 v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 EO.

ČOV Dolný Kubín / Foto: OVS, a. s.

Spoločnosť tak v minulom roku podala na MŽP SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná. Žiadosť však nebola schválená v základnom kole. Dôvodom bola jej finančná náročnosť.

Zatiaľ poslednou stavbou, ktorú OVS pripravuje na financovanie z fondov EÚ, je kanalizácia Oravské Veselé – Mútne. V roku 2017 OVS zabezpečovala jej predprojektovú prípravu.

Investície aj z vlastných zdrojov

Spoločnosť budovala stavby aj z vlastných zdrojov. Celkovo zabezpečovala 17 akcií investičného plánu.

OVS vyzdvihuje predovšetkým kanalizačný zberač Liesek – Trstená za 179,5 milióna eur, vďaka ktorému sa vytvoria podmienky na odkanalizovanie obcí v povodiach riek Oravice a Jelešne s následným čistením odpadových vôd na zrekonštruovanej ČOV v Nižnej.

Druhou investíciou je výstavba kanalizácie a ČOV v Medzibrodí nad Oravou za 67-tisíc eur, čo má zabezpečiť čistenie odpadových vôd z celej obce. Ide však o dlhodobo rozstavanú stavbu.

Nárast odvádzania odpadových vôd

OVS v minulom roku prevádzkovala 806 km vodovodov a 443 km kanalizačnej siete, zabezpečovala zásobovanie 78,7 % obyvateľstva Oravy pitnou vodou a čistenie odpadových vôd pre 59,4 % obyvateľov.

V prípade zásobovanosti pitnou vodou v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tak ide však len o mierny nárast, a to konkrétne o 0,2 %.

V oblasti odvádzania odpadových vôd však došlo k výraznejšiemu zlepšeniu – tu sa číslo v porovnaní s rokom 2016 zvýšilo takmer o 10 %. V porovnaní so zvyškom Slovenska však má Orava stále čo doháňať.

Klesol najmä finančný majetok

Hodnota majetku spoločnosti oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu poklesla o viac ako 3 milióny eur.

Čo sa týka aktív spoločnosti, až 96 % z celkovej hodnoty tvorí neobežný majetok, čo predstavuje približne 74,5 milióna eur.

Medziročne poklesla hodnota neobežného majetku o 3 027 610 eur, a to z dôvodu odpisovania dlhodobého hmotného majetku.

Konkrétne 2 % aktív predstavuje obežný majetok s hodnotou 1 874 976 eur, ktorý však tiež medziročne poklesol, a to o 349-tisíc eur. Dôvodom je najmä pokles finančného majetku.

Trendy nákladov a výnosov / Foto: Výročná správa OVS, a. s.

Zásoby aj krátkodobé pohľadávky naopak vzrástli. V prvom prípade o viac ako 12-tisíc eur, v druhom prípade o takmer 216-tisíc eur.

Vlastné imanie v minulom roku dosiahlo hodnotu 20 693 207 eur, čo predstavuje 27 % z celkových pasív, ktoré sú tvorené základným imaním a zvýšenými zákonnými a ostatnými fondmi zo zisku.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Technológia z dielne britskej spoločnosti prináša prírode blízke čistenie odpadovej vody a produkuje cenné vedľajšie produkty.

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

ÚRSO aktuálne očakáva podnety od regulovaných subjektov, akademických inštitúcií, ako aj od inovatívnych firiem. V nultom ročníku plánuje schváliť približne 10 až 15 projektov.

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, avšak jeden z nich, trícium, sa existujúcimi technológiami nedá odstrániť.