Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Novela českého vodného zákona bude obsahovať aj opatrenia proti suchu. Poznáme podrobnosti

Na výstave VOD-KA 2019 predstavila Alena Binhacková z Ministerstva poľnohospodárstva ČR pripravovanú novelu vodného zákona. Tá je zameraná hlavne na zabezpečenie opatrení proti suchu a stavu nedostatku vody.

Alena Binhacková

Alena Binhacková / Foto: Voda-portal.sk

Alena Binhacková, riaditeľka odboru vodohospodárskej politiky a protipovodňových opatrení v rámci Ministerstva poľnohospodárstva ČR, na výstave VODOVODY-KANALIZACE 2019 predstavila pripravovanú novelu českého vodného zákona. Denník Voda-portal.sk bol mediálnym partnerom podujatia.

Novela je primárne zameraná na účinné opatrenia proti suchu. Návrh zákona tak bude novelizáciou existujúcej legislatívy, ktorá je platná od roku 2001.

Práca na novele začala už v roku 2015, kedy z uznesenia vlády ČR k príprave realizácie opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov sucha a nedostatku vody vyplynula v súvislosti s prípravou koncepcie ochrany pred následkami sucha požiadavka návrhu obsahu plánov, ktorých cieľom je koordinácia činností v období sucha a nedostatku vody.

„Cieľom novely je nastavenie operatívneho riadenia pri zvládaní sucha a stavu nedostatku vody,“ vysvetľuje A. Binhacková v úvode.

Sucho verzus stav nedostatku vody

V rámci novelizácie tak vznikla nová hlava zákona, ktorá je nazvaná „Zvládanie sucha a stavu nedostatku vody“. Na rezorte pracujú so suchom hydrologickým, pričom sa objavuje aj nový pojem, a to stav nedostatku vody.

Pod ním je možné rozumieť vyhlásený dočasný stav s možným vplyvom na základné ľudské potreby, hospodársku činnosť a životné prostredie, kedy v dôsledku sucha požiadavky na užívanie vody prevyšujú dostupné zdroje vôd.

„Novým inštitútom a novým dokumentom je takzvaný plán pre zvládanie sucha a nedostatku vody, skrátene plán pre sucho, ktorý bude obsahovať predovšetkým vymedzenie, popis území a identifikáciu zdrojov vody,“ vysvetľuje A. Binhacková.

Okrem toho bude obsahovať aj vplyvy nedostatku vody, ako aj návrh postupov pre zvládanie sucha a stavov nedostatku vody. Opatrenia by mali vydávať špeciálne komisie.

Krajské plány

Plán pre sucho je tak podkladom pre rozhodovanie vodoprávnych úradov, ale aj pre vyhodnocovanie nutnosti zvolať komisie pre sucho, ako aj pre samotné rozhodovanie komisie pri prijímaní konkrétnych opatrení.

Podľa návrhu bude plán vypracovaný vždy pre územie daného kraja zo strany krajských úradov v spolupráci so správcami povodí a ČHMÚ.

Metodika pre vypracovanie plánu je už čiastočne dokončená, záštitu nad ňou prevzalo české ministerstvo životného prostredia.

Treba dodržiavať hierarchiu využívania vody

Jednotlivé opatrenia v pláne musia zodpovedať hierarchii využívania vody. „Najskôr je to zaistenie kritickej infraštruktúry a prevádzky poskytujúcej nevyhnutné služby,“ konštatuje A. Binhacková.

Medzi takéto prevádzky je možné zaradiť napríklad nemocnice, ale aj teplárne. Na druhom mieste je to zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, potom je to živočíšna a poľnohospodárska výroba a ekologická funkcia vody, ostatné hospodárske využitie a následne ostatné využitie.

Komisie a vodoprávne úrady

Dôležitú úlohu budú zohrávať takzvané komisie pre zvládanie sucha a stavu nedostatku vody. Okrem toho vodoprávne úrady, ktoré rozhodujú o obmedzení všeobecného nakladania s vodami, môžu tiež nariaďovať mimoriadne manipulácie na vodných dielach a môžu takisto rozhodovať o obmedzení či zákaze povoleného nakladania s vodami.

„Potom vodoprávny úrad krajského úradu bude vyhodnocovať nutnosť zvolať komisiu pre sucho a županovi bude dávať návrh na jej zvolanie,“ vysvetľuje riaditeľka odboru vodohospodárskej politiky.

Vodoprávne úrady tiež budú vykonávať vodoprávny dozor a ukladať s tým spojené sankcie. Komisia pre zvládanie sucha a stavu nedostatku vody bude taktiež zriaďovaná na krajskej úrovni, na jej čele bude župan, ďalšími členmi budú zamestnanci krajského úradu, správy povodí, ale aj ČHMÚ, polície, hasičského záchranného zboru a krajskej hygienickej stanice.

Komisia vydáva opatrenia

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Novela zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách sa odkladá

Novela zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách sa odkladá

Ministerstvo predloží právnu úpravu na rokovanie vlády až v roku 2020. Dovtedy sa chce radiť so ZMOS aj Asociáciou vodárenských spoločností.

Dcéra BVS má nové predstavenstvo, problémy však pokračujú

Dcéra BVS má nové predstavenstvo, problémy však pokračujú

Nominantov schválili vodárne jednohlasne. Nad Infra Services však aj naďalej visia otázniky.

ČOV a príklady dobrej praxe: Slovensko sa môže učiť z európskych skúseností

ČOV a príklady dobrej praxe: Slovensko sa môže učiť z európskych skúseností

Najnovšia správa EEA poukazuje na hlavné výzvy v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd v Únii. Ponúka aj niekoľko príkladov dobrej praxe, ktorými sa môže inšpirovať aj samotné Slovensko.