Macro Components
INISOFT
BELIMO

Aktuálne ceny za vodné a stočné pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť

Od júna 2019 došlo k zmene ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. LVS tak bude mať spomedzi zvyšných vodárenských spoločností najdrahšie ceny stočného.

Aktuálne ceny za vodné a stočné pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Od júna 2019 platia pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť (LVS) nové ceny stočného. Vyplýva to z cenového rozhodnutia, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Stanovené ceny budú platiť do konca roku 2021.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tak nahradil Rozhodnutie č. 0216/2017/V z februára 2017 pre LVS novým rozhodnutím, v rámci ktorého súhlasil s miernym nárastom stočného.

V pôvodnom rozhodnutí z februára 2017 platili pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť nasledovné ceny vodného a stočného.

Druh službyCena v eur/m3

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,9102 eur/m3 
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou1,1068 eur/m3 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Nárast ceny stočného

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol však zo strany Liptovskej vodárenskej spoločnosti v júni tohto roku doručený list so žiadosťou o zmenu maximálnej ceny stočného.

Po zvážení viacerých zásadných skutočností nakoniec ÚRSO danej žiadosti vyhovel. Nové ceny tak platia od 19. júna 2019 (odo dňa doručenia nového cenového rozhodnutia) do 31. decembra 2021, pokiaľ ÚRSO nerozhodne inak.

A ako sa teda zmenila cena stočného pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť? Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou1,1068 eur/m3 

nahrádzajú slovami

maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou1,1978 eur/m3 

Uvedené ceny opäť platia bez dane z pridanej hodnoty. ÚRSO pritom pripomína, že ostatné časti výroku rozhodnutia z roku 2017 zostávajú nezmenené.

Aj samotná Liptovská vodárenská spoločnosť zdôrazňuje, že cena za vodu sa nemení. Okrem toho dodáva, že akcionári a manažment spoločnosti akceptovali iba najnutnejšie navýšenie, teda 8,2 %.

Aktuálne ceny vodného a stočného

Pozrite si konečné a aktuálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť.

Druh služby

Cena v eur/m3

Bez DPHS DPH

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,9102 1,0922
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou1,19781,4374


LVS odôvodňuje nárast cien

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví taktiež pridal odôvodnenie rozhodnutia zvýšiť maximálne ceny stočného pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť.

Podľa jeho slov totiž regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu výraznou zmenou ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení cien na rok 2017.

„V súčasnosti platná cena regulovaného subjektu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bola vypočítaná v roku 2012 z ekonomicky oprávnených nákladov roku 2010 a doteraz nebola menená,“ vysvetľuje ÚRSO.

Zároveň dodáva, že v LVS došlo k nárastu ekonomicky oprávnených prevádzkových nákladov a odpisov.

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Táto skutočnosť súvisí najmä so zaradením investičných projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov do majetku spoločnosti, a to „Kanalizácia a ČOV Važec“, „Kanalizácia a ČOV Východná“, „Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené“, „Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba“ a „Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš“.

V rámci týchto investičných akcií boli vybudované kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obstarávacej hodnote 54,8 milióna eur.

Nárast mzdových nákladov aj spotreby energií

Okrem týchto dôležitých investičných projektov však došlo aj k zvýšeniu spotreby elektrickej energie, a to hlavne z dôvodu vybudovania 11 nových prečerpávacích staníc odpadových vôd.

„Nárast ekonomicky oprávnených nákladov bol spôsobený aj nárastom osobných nákladov ako oprávnených nákladov na zvýšenie miezd zamestnancov na úroveň priemernej mesačnej hrubej mzdy roku 2016 v národnom hospodárstve,“ dodáva ÚRSO.

Generálny riaditeľ LVS Matej Géci tiež ozrejmuje, že dôvodom na zvýšenie ceny stočného je práve významný nárast prevádzkových nákladov, a to najmä elektrickej energie a chemikálií.

Pripomína aj nárast mzdových nákladov v súvislosti so zvýšením počtu pracovníkov obsluhujúcich novovybudované ČOV, čerpacie stanice, ale aj pracovníkov zabezpečujúcich údržbu stokovej siete, ktorej dĺžka sa zvýšila o 69,8 kilometra.

Koľko si priplatia domácnosti

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví taktiež vo svojom cenovom rozhodnutí udáva, do akej miery dané navýšenie cien ovplyvní ekonomickú situáciu jednotlivých domácností.

Podľa slov samotného ÚRSO vplyv zvýšenia ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa prejaví nárastom nákladov priemernej trojčlennej rodiny v priebehu jedného roku o 9,27 eur bez DPH. Po pripočítaní dane bez pridanej hodnoty ide o navýšenie o 11,12 eur na rok.

Úpravňa vody Jasná / Foto: LVS, a. s.

„Nárast ceny stočného je o 8,2 %, pričom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa výpočtu dovoľuje zvýšenie ceny pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., na úrovni 15 %. Akcionári a manažment spoločnosti akceptovali iba najnutnejšie navýšenie, teda 8,2 %. To predstavuje nárast nákladov na jednu osobu za mesiac 0,31 eur s DPH,“ dodáva M. Géci.

Na Liptove si za stočné zaplatia najviac

Zatiaľ čo v oblasti výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom má LVS v porovnaní s ostatnými vodárenskými spoločnosťami na Slovensku nižšie ceny, nové ceny stočného postavili liptovské vodárne na prvé miesto vo sfére najdrahšieho stočného.

Podľa výročnej správy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví totiž najvyššia cena stočného vlani platila pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť (1,1615 eur/m3 bez DPH) a Oravskú vodárenskú spoločnosť (1,1416 eur/m3 bez DPH).

Liptovská vodárenská spoločnosť tak s novou cenou stočného (1,1978 eur/m3 bez DPH) predbehla oba spomenuté regulované subjekty a stala sa vodárenskou spoločnosťou s najvyššou cenou za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na Slovensku.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Špeciálne nanofiltračné membrány odstraňujú arzén a olovo z priemyselných odpadových vôd

Špeciálne nanofiltračné membrány odstraňujú arzén a olovo z priemyselných odpadových vôd

Okrem vysokej účinnosti prinášajú aj iné výhody.

Tvrdá voda je v 82 % okresov Slovenska. Výhodným riešením sú vodné filtre

Tvrdá voda je v 82 % okresov Slovenska. Výhodným riešením sú vodné filtre

Tvrdá voda skracuje životnosť domácich spotrebičov. Odpoveďou na vodný kameň sú vodné filtre.

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.