Aké sú výhody smart vodomerov? | VODA-PORTAL.SK
CEQLS 5.6.2023
BELIMO
INISOFT

Aké sú výhody smart vodomerov?

Inštalácia inteligentných meračov prináša viaceré výhody.

Aké sú výhody smart vodomerov?

Technologický rozvoj spôsobil revolúciu v spôsobe nášho žitia. V súčasnosti je na svete nespočetné množstvo inovatívnych produktov, ktoré sú navrhnuté tak, aby zjednodušili a skvalitnili náš život.

Výnimkou nie je ani oblasť vodárenstva. Na súčasnom trhu existuje veľa inovatívnych vodovodných armatúr, zariadení a inštalácií. Tieto inovatívne inštalatérske výrobky sa zvyčajne označujú ako inteligentné inštalatérske zariadenia a prístroje.

Väčšina z nich je navrhnutá tak, aby šetrila obmedzené zdroje, ako je voda a energia. Spravidla sú to vysoko efektívne vodárenské zariadenia určené na monitorovanie spotreby zdrojov a obmedzenie plytvania.

Pokiaľ ide o spotrebu vody, inteligentné vodomery (smart vodomery) môžu byť tým pravým riešením. Po tomto produkte siahajú najmä štáty, kde je pre sucho a pretrvávajúci nedostatok vody otázka šetrenia kľúčovou. Smart riešenia však pomaly prenikajú aj na slovenský trh. Dnes sa pozrieme na výhody inštalácie smart vodomerov.

Jedna austrálska štúdia dokonca identifikovala sedemdesiatpäť výhod inteligentného merania vody, z čoho päťdesiatsedem výhod vyplývalo pre vodárenské spoločnosti a štyridsať predstavovalo potenciálny prínos pre zákazníkov. Napriek tomu, že išlo o austrálsku štúdiu, podľa autorov by mali tieto výhody platiť aj v iných vyspelých ekonomikách na medzinárodnej úrovni.

Smart vodomery

Čo sú to však tie smart vodomery? Ide o zariadenia, ktoré umožňujú až niekoľkokrát denne zaznamenať a preniesť informácie o spotrebe vody.

Vďaka týmto informáciám môžu vodárenské spoločnosti zistiť predovšetkým úniky pri poruchách na vnútorných rozvodoch zákazníkov. Problémom je, že tieto poruchy sa najčastejšie prejavujú ako skryté, napríklad vo forme pretekajúceho záchodu alebo poistného ventilu zásobníka teplej vody.

Výhodou diaľkového odpočtu spotreby vody je preto zníženie potrebného počtu návštev pracovníkov vodární a zvýšenie celkového komfortu vďaka elektronickej komunikácii so zákazníkom.

Spoločnosť Brnianske vodárne a kanalizácie zdôrazňuje, že medzi najväčšie benefity, ktoré smart vodomery prinášajú, patrí jednoduchý náhľad na stav vodomeru cez webovú aplikáciu, neustály prehľad o množstve spotrebovanej vody, možnosť diaľkového odpočtu bez vstupu k zákazníkovi, ale aj prevencia ochrany majetku rýchlou detekciou únikov vody.

Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na znižovanie strát vody, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie, ako aj na súvisiacu ochranu zásob vodných zdrojov, keďže ide o spotrebu bez plytvania.

Ako funguje diaľkový odpočet vody?

Diaľkový odpočet je teda spôsob ako jednoducho, rýchlo a pohodlne sledovať stav vodomeru bezdrôtovou technológiou prostredníctvom webovej aplikácie.

Ako ale takýto diaľkový odpočet funguje? Jednoducho. Každý vodomer vhodný na inštaláciu diaľkového merania má v sebe magnetickú strelku, ktorá sa točí. Na takýto vodomer sa následne inštaluje pulzné odčítavacie zariadenie prepojené na vysielač.

Takéto zariadenie počíta počet pulzov, ktoré predstavujú hodnotu pretečeného množstva vody, a vo vopred stanovenom časovom intervale následne pošle získané dáta do prijímacej siete, z ktorej údaje putujú na servery.

Výhodou tiež je, že vodárenská spoločnosť umožňuje sledovanie spotreby vody online, keďže údaje o spotrebe sú online prenášané na server vodárne. K sledovaniu dát tak stačí jednoduchý prístup k internetu. Po prihlásení sa tak zákazník môže dozvedieť informácie o aktuálnom stave aj histórii spotreby. Ďalšou výhodou je, že spotrebu je možné sledovať kdekoľvek, kde je prístup k internetu.

Šetríme vodu

Inteligentné merače nám umožňujú šetriť vodu v domácnosti, keďže monitorujú jej využitie. Smart vodomery umožňujú vodárenskej spoločnosti na diaľku monitorovať spotrebu vody.

Spoločnosť si tak môže všimnúť výkyvy vo vašej spotrebe vody a vydať varovanie, čo, samozrejme, pomáha obmedziť plytvanie vodou.

Časté sú aj úniky vody, o ktorých sa, žiaľ, dozvieme veľakrát až neskoro. Vďaka týmto údajom sa však potenciálnym problémom môžete vyhnúť.

Všetky inteligentné meracie programy totiž poskytujú automatickú detekciu úniku u zákazníka. Podľa algoritmu, ktorým sa riadia, by spotreba vody zákazníka mala v určitom okamihu za 24 hodín po dobu stanovenú vodárenskou spoločnosťou klesnúť na nulu. Ak táto spotreba nikdy neklesne na nulu, operátori sú o tom informovaní.

Smart vodomery šetria peniaze

Inteligentný vodomer vám pomôže šetriť vodu v domácnosti a logicky tak ušetrí veľa peňazí. Ak ste napríklad mimo domova a dôjde k silnému úniku vody z potrubia, vodárenská spoločnosť si túto anomáliu na diaľku všimne a zavolá vám.

Okamžite sa vrátite domov a zavoláte inštalatéra, aby ste únik napravili. To vám pomôže ušetriť veľa peňazí na vašom účte za vodu.

A hoci prvotná inštalácia smart vodomerov môže byť nákladnejším riešením, s odstupom času zistíte, že návratnosť investície je naozaj vysoká.

Väčší komfort

Odčítavanie vodomerov prebieha v pravidelných intervaloch a domácnosti sa musia často prispôsobiť termínu, keď poverený zamestnanec plánuje vykonať tento odpočet. V médiách sa však objavilo aj niekoľko prípadov, keď sa zlodeji vydávali za pracovníkov spoločností s cieľom okradnúť domácnosti, ktoré im v dobrej viere umožnili prístup do ich priestorov.

Inštaláciou inteligentného vodomeru sa môžete vyhnúť všetkým týmto problémom, keďže vodárenská spoločnosť nebude musieť posielať ľudí do vášho domu. Všetko bude prebiehať elektronicky.

Získajte presné údaje

Inteligentné vodomery ponúkajú presnejšie údaje ako štandardné vodomery. To znamená, že ak si nainštalujete smart vodomer, bude sa vám účtovať iba presné množstvo vody, ktoré každý mesiac spotrebujete. Je to hospodárne aj spoľahlivé riešenie.

Zistite (ne)efektívnosť vašich zariadení

Vodné technológie majú identifikovateľné vzorce využívania vody. Napríklad toalety sa vyznačujú rýchlou spotrebou pár litrov vody, zatiaľ čo umývačky riadu a práčky rozložia spotrebu vody na oveľa dlhší časový rámec. Vďaka znalosti načasovania a objemu spotreby vody u zákazníka môže spoločnosť analyzovať rôzne koncové využitia vody a teoreticky identifikovať neefektívnosti špecifické pre zákazníka, ako sú toalety s vysokou spotrebou vody. Aplikácia tak môže poskytnúť veľmi užitočný nástroj na pomoc zákazníkom pri zisťovaní, kde používajú vodu a ako znížiť jej spotrebu.

Prístup k časovo rozdielnym údajom o spotrebe vody môže tiež poskytnúť okamžitú spätnú väzbu o účinnosti investícií do šetrenia vody. Napríklad porovnanie hodinovej spotreby vody pred a po inštalácii zariadenia na šetrenie vody umožňuje grafické znázornenie množstva vody, ktoré sa ušetrilo výmenou tohto zariadenia.

Pri prechode na inteligentné merače sa však môžu objaviť aj potenciálne problémy. Oprávnené problémy, ktoré je potrebné vyriešiť, sú náklady na nové zariadenia, ich kompatibilita s existujúcou infraštruktúrou, integrácia informácií o intervalovej spotrebe vody do súčasných fakturačných systémov, prístup zákazníkov k údajom o spotrebe vody a ochrana ich súkromia. Napriek tomu však benefity výrazne prevažujú potenciálne problémy.

Ultrazvukové vodomery

Vhodným riešením sú aj takzvané ultrazvukové vodomery, ktoré ponúkajú aj diaľkový odpočet vody. Vynikajú vysokou spoľahlivosťou a presnosťou. Okrem toho dosahujú dlhodobú životnosť a sú určené na meranie spotreby studenej a teplej vody v bytoch, rodinných a bytových domoch, vodárenských spoločnostiach, ale aj v rôznych priemyselných aplikáciách. Životnosť batérie môže dosiahnuť aj 12 rokov.

Takéto zariadenia je možné použiť aj na merania veľkých rozsahov prietokov, pre detekciu priesakov, pričom vodomer garantuje rovnakú presnosť vo všetkých montážnych polohách, ako aj možnosť merania teploty vody.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na vodohospodársku výstavu: VOD-KA 2019

Pozvánka na vodohospodársku výstavu: VOD-KA 2019

V poradí 21. ročník medzinárodnej vodohospodárskej výstavy VODOVODY-KANALIZÁCIE sa uskutoční 21. – 23. mája 2019 v areáli PVA Praha – Letňany. Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Pozvánka na webinár: Revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká

Pozvánka na webinár: Revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká

Cieľom webinára je podať informácie o najvýznamnejších zmenách, ktoré vyplývajú z revízie smernice, a predstaviť ich odbornej verejnosti.

TOP 22 najčítanejších článkov o vode a vodnom hospodárstve v roku 2022

TOP 22 najčítanejších článkov o vode a vodnom hospodárstve v roku 2022

Pozrite si, ktoré témy v uplynulom roku rezonovali na Voda-portal.sk najviac.