Eversheds Sutherland
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Ako na úpravu vody v domácnostiach a obciach

Aké zariadenie je vhodné na úpravu vody v domácnosti? A čo obce a podniky? Ako postupovať pri výbere? Odpovede nájdete v článku.

Ako na úpravu vody v domácnostiach a obciach

  • Téma |  29.08.2018 |  Diana Motúzová

Kvalitná voda je absolútny základ. Práve z tohto dôvodu získavajú v posledných rokoch popularitu najrôznejšie technológie na jej úpravu. My vám ponúkame prierez najdôležitejších informácií v tejto problematike.

Požadovanú úroveň kvality musí spĺňať nielen pitná voda, ktorú každodenne prijímame do tela, ale aj úžitková voda či voda určená pre priemysel.

Ak hovoríme o dostatočnej úrovni kvality vody, máme na mysli, samozrejme, aj správne zloženie. Vo väčšine prípadov to však bez určitého stupňa úpravy vody nedosiahneme.

Táto skutočnosť sa týka predovšetkým vody pre priemysel, keďže asi len ťažko nájdeme nejaké odvetvie, kde by nebolo potrebné vodu nijak upravovať.

V súčasnej dobe sa však vo veľkej miere stretávame aj s úpravou vody a filtráciou v našich domoch, keďže bez kvalitnej pitnej vody si len ťažko vieme predstaviť náš život.

Práve z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby ste dopredu zvážili, akú vodu chcete upravovať. Nezabudnite tiež myslieť na to, kde chcete vodu využívať. Je to v domácnosti na pitie? Ide o rodinný či bytový dom? Alebo ide o úpravu vody vo vašej firme?

Pozrite sa teda na to, aké základné metódy úpravy vody poznáme a čo treba mať na pamäti pri ich aplikácii.

Rozbor vody

V prvom rade nezabudnite na kvalitný rozbor vody, na základe ktorého zistíte, v akom stave sa vaša voda nachádza. Vďaka nemu spoznáte, aká metóda úpravy vody je pre vás tou najvhodnejšou možnosťou.

Na trhu nájdete obrovský počet firiem aj akreditovaných laboratórií, ktoré takúto analýzu vykonávajú. Pri výbere treba zohľadniť cenník služieb, ale aj výkon. Určite preto vsaďte na kvalitné služby a referencie.

S danou firmou sa môžete dohodnúť na obhliadke, počas ktorej prídu samotní pracovníci odobrať vzorku vody. Niektoré laboratóriá taktiež poskytujú možnosť zaslania vzoriek na adresu, pričom výsledky vám spätne zašlú mailom alebo poštou.

Rozbory sú väčšinou rozdelené na základné a rozšírené. Základné zahŕňajú zistenie hlavných chemických, fyzikálnych a mikrobiologických parametrov. Tie sú, samozrejme, aj lacnejšie. Ich cena sa pohybuje niekde v rozmedzí 30 až 40 eur.

Rozšírený rozbor vody s ťažkými kovmi už skúma výrazne väčší počet ukazovateľov, keďže sa zameriava na prítomnosť nebezpečných látok, akými sú napríklad kadmium či arzén.

Pripravte sa však, že v tomto prípade si siahnete hlbšie do vrecka. Cena takéhoto rozboru sa môže vyšplhať aj do výšky 70 eur. Pri niektorých exkluzívnych odberoch môžete dokonca zaplatiť aj okolo 100 eur.

Niektoré firmy dokonca ponúkajú expresné rozbory vôd do 24 hodín, vďaka ktorým nebudete musieť dlho čakať na výsledky a v priebehu jedného dňa sa dozviete, na čo sa pri úprave vody máte zamerať.

Pred samotnou úpravou preto určite odporúčame vykonať kvalitnú analýzu vody. Napriek počiatočnej investícii vám ušetrí možné zbytočné výdavky pri výmene zariadenia, ktoré nevyhovuje požiadavkám vašej vody.

Ďalšou etapou je konzultácia s konkrétnou firmou ohľadom výberu finálneho zariadenia. Predstaví vám hlavné variácie, ktoré môžete aplikovať. Samotný výber je však už na vás.

Niektoré špecializované firmy vám dokonca ponúkajú celý balík služieb – od rozborov cez návrh zariadenia až po montáž. Časť z nich dokonca ponúka servis zariadenia, ktorý spočíva v jeho dezinfekcii, kontrole a výmene filtrov, vložiek či náplní.

Na úpravu vody v domácnostiach pomôže filtrácia

Poďme však už k samotnej úprave vody. Aké spôsoby môžete využiť a zabezpečiť tak, že vaša voda bude naozaj čistá a kvalitná?

Metódy sú naozaj rôznorodé, o čom sa o malú chvíľu presvedčíte aj vy. Práve z tohto dôvodu je pred výberom nevyhnutné dbať na každý jeden detail.

Prvou metódou sú filtračné technológie. Ide asi o najbežnejší spôsob úpravy vody, keďže inštalácia filtrov je v súčasnosti bežnou praxou aj v domácnostiach.

Vo všeobecnosti ide o metódu, kedy separujeme nežiaduce pevné látky (piesok, kal) z použitého média, v našom prípade z vody.

Zmäkčovanie vody

V prvom rade sem patrí zmäkčovanie vody. Zmäkčovacie filtre patria medzi najčastejšie využívaný spôsob úpravy. Je to z toho dôvodu, že voda s nadmerným obsahom vápnika a horčíka vytvára vodný kameň, ktorý potrápil už nejednu domácnosť.

A ako takýto systém funguje? V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že vodu môžete zmäkčiť viacerými spôsobmi. Najúčinnejšou metódou je však zmäkčenie na princípe iónovej výmeny, kedy ióny vápnika a horčíka nahrádzajú vo vode ióny sodíka.

Po tejto iónovej výmene sa voda zmieša s menším množstvom nezmäkčenej vody. Je to z toho dôvodu, že vďaka tomuto kroku zaručíte jej správnu akosť, keďže voda tak nebude ani príliš mäkká. Mäkká voda môže mať zase nepríjemnú, niekedy až mydlovú chuť.

Ďalšou výhodou tejto metódy je skutočnosť, že aj napriek zmäkčeniu zostanú vo vode potrebné minerály. Stále teda pôjde o vodu pitnú.

Odželeznenie, odstránenie tvrdosti aj dusičnanov

Ďalšou metódou je odželeznenie vody, teda odstránenie železa a mangánu. Ide o kontaktné odželeznenie a odmangánovanie pomocou filtrácie.

Ďalej sem môžeme zaradiť odstránenie mechanických nečistôt. V tomto prípade odporúčame nainštalovať filtračné zariadenie na začiatok odberného miesta. Tým zaistíte ochranu všetkých častí siete vrátane inštalovaných zariadení aj armatúr.

Okrem toho sem patria zariadenia na odstránenie tvrdej vody, ale aj dusičnanov a dusitanov. V tomto prípade sú najvhodnejšie vodné filtre s anexovou náplňou, čo je silná bázická látka. Výhodou zariadení je skutočnosť, že fungujú na automatickom princípe.

Po niekoľkých hodinách dochádza k spusteniu regenerácie zariadenia, ktoré si vytvorí soľný roztok a prepláchne anex. Ten je následne pripravený na ďalšie použitie. Alternatívou je však aj systém reverznej osmózy.

Membránová úprava vody

Druhou metódou sú membránové technológie. Ide o mechanickú filtráciu vody cez membránový modul. Základom sú polopriepustné membrány, ktoré prepúšťajú len molekuly vody a podľa veľkosti ďalšie častice určitej veľkosti.

Metódu využívajú v petrochemickom priemysle pri likvidácii odpadových vôd, ale aj pri opätovnom využití technologických vôd. Svoje postavenie má však aj v potravinárskom či farmaceutickom priemysle a pri úprave vody vo vodárňach, elektrárňach a teplárňach.

Reverzná osmóza

V prvom rade sem môžeme zaradiť systémy reverznej osmózy, ktoré prepúšťajú len vodu a nechávajú za sebou väčšinu rozpustených tuhých zložiek, solí a iných znečisťujúcich látok.

Údaje poukazujú, že takýto spôsob umožní zneškodniť až 99 % celkového podielu solí vo vode. Medzi hlavné výhody môžeme zaradiť úspornosť technológie a skutočnosť, že pri úprave vody nepotrebujeme použiť žiadne ďalšie chemikálie.

Ako sme však už uviedli, tieto systémy sú vhodnejšie pre priemyselné využitie ako pre domácnosti či jednotlivcov.

Ultrafiltrácia a nanofiltrácia

Okrem reverznej osmózy sem môžeme zaradiť aj ultrafiltračné systémy, ktoré odstraňujú rôzne kaly, baktérie, ale aj parazity a vírusy zo surovej vody.

Táto technológia funguje podobne ako reverzná osmóza bez pridania akýchkoľvek ďalších chemických prísad.

Postavená je na báze membránovej filtrácie, kde sú hlavným činiteľom tlakové sily. Tie spôsobujú oddelenie rôznych nečistôt cez polopriepustnú membránu.

Okrem ultrafiltrácie sa stretnete aj s nanofiltráciou. Aj v tomto prípade sú hlavné vlastnosti nanofiltrácie založené na rôznej priepustnosti látok, vďaka čomu dochádza k oddeleniu častíc od rozpúšťadla.

Napriek tomu, že nanofiltráciu môžete použiť aj v domácnosti, jej aplikácia je najrozšírenejšia práve v priemysle.

A kde je jej úžitok najmarkantnejší? Využíva sa na separáciu organických znečisťujúcich látok, akými sú pesticídy či insekticídy, ale aj pri separácii rádioaktívnych látok, ako je napríklad urán.

Ide však aj o účinnú technológiu na odstraňovanie fosfátov či farbív. Svoje využitie nájde v oblasti výroby celulózy a v potravinárskom priemysle, keďže dokáže efektívne odstrániť kovy a organické molekuly.

Demineralizácia vody

Treťou metódou sú ionexové technológie, ktoré sa zameriavajú na demineralizáciu vody. Vďaka tejto technológii môžete zaručiť zmäkčenie vody, ale aj odsoľovanie, dekarbonizáciu a denitrifikáciu.

Čo sa týka dekarbonizácie, nezabudnite nechať všetko na odborníkov, keďže ide o pomerne náročný proces na úpravy vody pre priemysel.

Úprava vody pomocou dezinfekcie

Poslednou metódou sú dezinfekčné technológie, ktoré využívame na zneškodnenie baktérií, vírusov či rôznych choroboplodných zárodkov.

Úprava vody chloráciou

Najbežnejším spôsobom dezinfekcie vody je chlorácia. Počas tohto procesu dávkujeme plynný chlór, chlórnan sodný a vápenaté alebo horečnaté zlúčeniny chlóru do vody.

Množstvo jednej dávky chemikálií závisí od zloženia vody (spotreby chlóru), ale aj od dezinfekčných limitov. Chlorácia našla svoje využitie najmä pre potreby úpravy vody v bazénoch, ale aj sanácie vody v studniach.

Chloráciu však aplikujeme aj vo vodohospodárskych infraštruktúrach či v priemysle. Táto metóda úpravy však patrí medzi najkontroverznejšie, keďže počas jej aplikácie vznikajú vedľajšie produkty dezinfekcie, ktoré majú potenciálne toxické až karcinogénne účinky.

UV úprava vody

Okrem chlorácie sa však stretneme aj s UV žiarením pomocou špeciálnych lámp. Ide o modernejšiu technológiu v porovnaní s klasickou chloráciou. Môžeme ju využiť taktiež v bazénoch, ale aj v rodinných domoch, nemocniciach, laboratóriách či reštauráciách.

Možnou nevýhodou tejto technológie je však skutočnosť, že pôsobí len v mieste ožiarenia, čím nemôžeme zaistiť trvalý efekt napríklad vo vodovodnom systéme.

Úprava vody pre priemysel

V oblasti využívania vôd pre priemysel je taktiež nevyhnutné, aby konkrétne podniky zvážili, na aký účel idú vodu využívať. Od toho, samozrejme, závisí aj výber technológie na úpravu vody.

Pre úpravu vody do chladiacich okruhov odporúčame mechanickú filtráciu a následné ošetrenie špeciálnymi chemickými prostriedkami.

Pre umývanie a oplachovanie je zase nevyhnutné zabezpečiť, aby voda bola demineralizovaná, zbavená mechanických nečistôt a zároveň zmäkčená. Pre demineralizáciu odporúčame iónomeničové technológie.

V strojárenstve je okrem mechanickej filtrácie rozšírená aj technológia na báze aktívneho uhlia. V oblasti energetiky sú kladené značné nároky na kvalitu napájacej vody pre kotly. Tu odporúčame využiť mechanickú filtráciu, zmäkčovanie a chemickú úpravu.

V teplovodných systémoch nezabudnite aplikovať špeciálne prípravky proti zarastaniu potrubia a korózii. Táto rada patrí, samozrejme, aj pre dodávanie teplej úžitkovej vody.

Obzvlášť chemický a farmaceutický priemysel si vyžaduje vysokú kvalitu vody, a teda aj efektívne technológie jej úpravy.

Pri výrobe chémie a liečiv využívame demineralizovanú vodu, čo znamená, že je účinné využiť iónomeničovú technológiu alebo zariadenia reverznej osmózy.

Ďalšou výrazne citlivou oblasťou je potravinárstvo. Využívaná voda musí spĺňať požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré stanovuje vyhláška ministerstva zdravotníctva.

Vo sfére spracovania potravín využívame odželezňovanie vody, filtráciu mechanických nečistôt, zníženie obsahu dusičnanov, filtráciu na aktívnom uhlí a demineralizáciu. Podobný postup platí pre oblasť poľnohospodárstva a chov poľnohospodárskych zvierat.

Úprava vody v obciach

O kvalitu vody sa musia starať aj samotné obce. Ak pitná voda nevyhovuje parametrom stanoveným vo vyhláške, je nutná jej úprava.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné využiť kombináciu viacerých technológií, akými sú odželezňovanie a odmangánovanie vody, odkyslenie vody, zníženie obsahu dusičnanov, filtrácia mechanických nečistôt a následné hygienické zabezpečenie. Tento postup je nevyhnutné zabezpečiť aj na úseku vodovodov a kanalizácií.

Tu je dôležité pripomenúť, že veľkú pozornosť si zaslúži aj kvalita teplej úžitkovej vody, ktorá sa vyrába z pitnej vody ohrevom na 60 °C. Pri výrobe a distribúcii teplej úžitkovej vody však často dochádza k problémom korózie a vzniku nánosov a inkrustov.

V tomto prípade odporúčame čiastočné zmäkčenie vody na katexovom zmäkčovacom filtre alebo magnetickú či elektromagnetickú technológiu, ktorú nainštalujete priamo na vstupe v potrubí, čím dôjde k zmene fyzikálnej vlastnosti vody bez chemických prostriedkov.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Atrazín v pitnej vode? Austrálski vedci poukázali na možné dôsledky

Atrazín v pitnej vode? Austrálski vedci poukázali na možné dôsledky

Okrem zvýšenej hmotnosti je to najmä negatívny vplyv na mužskú reprodukčnú schopnosť.

Aj parazity môžu byť užitočné: Tie rybie dokážu včas upozorniť na ťažké kovy vo vode

Aj parazity môžu byť užitočné: Tie rybie dokážu včas upozorniť na ťažké kovy vo vode

Juhoafrickí vedci zistili, že takzvané rybie vši možno využiť ako citlivé indikátory na včasné upozornenie výskytu znečisťujúcich kovov vo vode.

Ako správne vybrať zmäkčovač vody

Ako správne vybrať zmäkčovač vody

Existujú viaceré typy zmäkčovačov vody. My vám poradíme, ktorý je pre vás ten najvhodnejší.