NO DIG konferencia
BELIMO
INISOFT

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Prinášame veľký prehľad cien naprieč regiónmi Slovenska.

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Foto: Depositphotos

  • Téma |  09.01.2023 |  (dim)

Žumpy rozhodne nepredstavujú ekologický spôsob nakladania s odpadovými vodami. Žumpy a septiky sú obrovským producentom metánu. Voda je v nich zdržaná niekoľko dní, čo znamená, že tam štartujú biologické procesy, ktorých výsledkom môže byť aj produkcia plynov.

Slovensko má pritom najvyšší pomer takzvaných individuálnych sanitačných systémov v rámci EÚ. Do tejto kategórie spadajú spomínané žumpy, ale napríklad aj malé domové ČOV.

Pri nakladaní s odpadovými vodami, ktoré sú akumulované vo vodotesných žumpách, sa postupuje podľa osobitného predpisu, pričom žumpy musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd (ČOV).

Zákon o vodách pritom ustanovuje, že ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do ČOV a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Odvoz odpadových vôd môže pritom vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.

Koľko stojí vývoz žumpy?

Vyťahovanie žumpy fekálnym vozidlom však nie je vôbec lacné riešenie. Koľko stojí vývoz žumpy? Ako sa ceny pohybujú naprieč slovenskými regiónmi? Prinášame prehľad cien najväčších vodárenských spoločností. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Trnavská vodárenská spoločnosť

Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) informuje, že v prípade príjmu a čistenia odpadových vôd zo žúmp na ČOV je cena 2,76 eura s DPH za meter kubický. Zároveň pripomína, že doprava a prenájom mechanizmov bude fakturovaná na základe skutočne vynaložených nákladov.

Príjem a čistenie odpadových vôd zo zvýšeným znečistením z prenosných mobilných WC na ČOV v roku 2023 predstavuje sumu 102 eur vrátane DPH za meter kubický.

Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp na ČOV v prípade občanov (akcionárov) predstavuje sumu 70 eur s DPH za vývoz. V prípade podnikateľských subjektov a organizácií je to 80 eur za vývoz, prípadne 1,70 eura za kilometer.

Bratislavská vodárenská spoločnosť

Aj Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) už zverejnila cenník na tento rok. V prípade príjmu a čistenia odpadových vôd zo žúmp na ČOV stanovila cenu na 2,52 eura za meter kubický bez dopravy.

V prípade príjmu a čistenia odpadových vôd na kanalizačné čerpacie stanice je cena stanovená na úrovni 4,56 eura za meter kubický. V prípade príjmu a čistenia odpadových vôd so zvýšeným znečistením z prenosných – mobilných WC ide o sumu 102,12 eura za meter kubický.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

V septembri minulého roka aktualizovala svoj cenník výkonov a služieb aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS). V prípade ceny za vyčerpanie, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov pre domácnosti rozlišuje medzi troma zónami. Cena sa zvyšuje od 65 eur cez 85 eur až po 100 eur.

Pripomína, že v cene služby pre domácnosti je zahrnutý pracovný výkon zamestnanca, dopravné náklady, výkon vozidla a ekologická likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov do 10 metrov kubických.

V prípade ekologickej likvidácie odpadových vôd zo žúmp a septikov pre domácnosti (na všetkých ČOV ZsVS) je cena stanovená na tri eurá za meter kubický.

Turčianska vodárenská spoločnosť

Aj Turčianska vodárenská spoločnosť (TURVOD) rozdeľuje cenník do štyroch okruhov. Ak ide kapacitu 6 m3/ 8 m3, ceny sú na úrovni 58 eur, 64 eur,  70 eur a 76 eur – v závislosti od okruhu. V prípade vyšších objemov (vozidlo 10 m3) cena narastá na 72 eur, 78 eur, 85 eur alebo 92 eur.

V cene pre  fyzické osoby (domácnosti) je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidácia.

Oravská vodárenská spoločnosť

Oravská vodárenská spoločnosť v roku 2019 pristúpila k cenám za likvidáciu odpadových vôd zo septikov a žúmp podľa jednotlivých okresov a obcí. Rozlišuje pritom aj medzi prvou likvidáciou s dopravou a opakovanou likvidáciou s dopravou, ktorá je už lacnejšia. Podmienkou je však početnosť minimálne trikrát ročne. Sadzba za 15 minút v rámci dopravy je stanovená na 21,12 eura.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Aj Vodárenská spoločnosť Ružomberok (VSR) rozdeľuje cenník podľa pásiem. V prípade objemu do 5 metrov kubických je cena 22,80 eura. Do 10 metrov kubických je to 34,80 eura.

Cena dopravy v prípade čistenia žúmp a septikov sa odvíja od štyroch pásiem – začína na úrovni 28,80 eura, avšak v prípade štvrtého pásma je to až 72 eur. Rozdelenie obcí podľa pásiem prináša v cenníku.

Považská vodárenská spoločnosť

Pre Považskú vodárenskú spoločnosť (PoVS) zostáva v platnosti cenník z roku 2022. Likvidácia splaškových odpadových vôd vyjde na 1,1993 eura za meter kubický. Cena dopravy pri sadzbe za 15 minút predstavuje 17,75 eura a v prípade jazdného výkonu na kilometer 0,72 eura.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) aktualizovala svoj cenník pre likvidáciu odpadových vôd naposledy vlani v auguste. Likvidácia odpadových vôd zo žúmp na všetkých ČOV v správe VVS predstavuje sumu 2,10 eura za meter kubický. Za výkon dopravy obsahu domových žúmp do 11 metrov kubických si fakturuje 15 eur za 15 minút a 10 eur v prípade objemu do 5 metrov kubických.

Liptovská vodárenská spoločnosť

Od januára tohto roka vstúpil do platnosti nový cenník Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS). Základná sadzba za likvidáciu odpadovej vody predstavuje 1,8950 eura za meter kubický. Prirážka za znečistenie odpadovej vody je stanovená na úrovni 3,7901 eura za meter kubický. Cena za hodinové použitie špeciálneho vozidla predstavuje 69,60 eura, v prípade 15 minút je to 17,40 eura.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie

S účinnosťou od 1. januára je takisto platný nový cenník služieb a výkonov pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK). Cena za zneškodňovanie odpadovej vody zhromaždenej v žumpách predstavuje 2,10 eura za meter kubický. Vývoz žúmp sa špecifikuje podľa doby použitia vozidla a dopravy.

V prípade doby použitia vozidla sa fakturuje suma 18,57 eura za každých načatých 15 minút. Cena za odjazdené kilometre z miesta výjazdu na miesto výkonu a na miesto zneškodnenia a späť na miesto výjazdu predstavuje 3,22 eura za kilometer.

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna

Na webovej stránke Vodární a kanalizácií mesta Komárna je zatiaľ zverejnený len cenník za rok 2022, ktorý tak pravdepodobne platí aj v tomto roku. Aj v prípade tejto vodárenskej spoločností sú ceny stanovené podľa jednotlivých lokalít.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť

Zneškodnenie odpadových vôd zo žúmp v prípade Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS) predstavuje sumu 3,90 eura za meter kubický. Službu za výkon vozidla vodárenská spoločnosť fakturuje v sume 21,90 eura za 15 minút výkonu.

Trenčianske vodárne a kanalizácie

Od 1. januára 2023 vstúpil do platnosti nový cenník výkonov a služieb aj v prípade Trenčianskych vodární a kanalizácií. Vývoz odpadových vôd fekálnym vozidlom predstavuje sumu 66 eur.


Mohlo by vás zaujímať

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.

Príspevok na obnovu domu pokryje rôzne nádrže na dažďovú vodu. Podmienky dotácie rozšírili

Príspevok na obnovu domu pokryje rôzne nádrže na dažďovú vodu. Podmienky dotácie rozšírili

Podporu bude možné využiť aj na vybudovanie zelenej strechy.

Aká nádrž na dažďovú vodu sa oplatí? Odborník vysvetľuje, ako si vybrať a čo zvážiť

Aká nádrž na dažďovú vodu sa oplatí? Odborník vysvetľuje, ako si vybrať a čo zvážiť

V prospech nadzemných nádrží hovoria nižšie vstupné náklady, zásobník umiestnený pod zemnou však uskladní vodu lepšie a poskytne širšie využitie.

X
X
X
X