Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Ako vybrať vodomer

Pred kúpou nového vodomeru potrebujete zvážiť niekoľko skutočností. Poradíme vám, na čo si dať pozor pred výberom nového zariadenia.

Ako vybrať vodomer

  • Téma |  15.09.2018 |  Diana Motúzová

Ako si vybrať správny typ vodomeru? Je to pomerne jednoduchá otázka, na ktorú však neexistuje jednoznačná odpoveď. Všetko závisí od druhu, možností, nárokov a preferencií samotného zákazníka.

My vám poradíme tak, aby bola kúpa nového či výmena starého vodomeru pre vás hračkou. Na základe nasledujúcich rád si bude každý z vás vedieť vybrať to správne riešenie, ktoré zodpovedá vašim potrebám.

Na kvalitu bytových vodomerov často zabúdame. Kúpa spoľahlivého prevedenia je však zárukou, že sa do budúcnosti vyhnete všetkým možným nepríjemnostiam. Pozrite sa teda na to, čo je potrebné pred samotnou kúpou zvážiť.

Kontroly podliehajú zákonom

Inštalácia vodomerov je absolútnym základom pre spravodlivé zúčtovanie vody. Spotrebu vody však priamo ovplyvniť nedokáže. Tú, samozrejme, musí regulovať každý jednotlivec sám za seba. Vodomer preto slúži ako skvelá pomôcka a kontrolný a motivačný prvok v jednom.

A ako je to vlastne s tou povinnou výmenou vodomerov? Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii priamo neustanovuje pre používateľa určeného meradla povinnosť výmeny.

Podľa § 8 tohto zákona však podliehajú určené meradlá vrátane vodomerov povinnej metrologickej kontrole, ktorá spočíva v overení jeho funkcií.

„Ak určené meradlo pri overení vyhovie všetkým ustanoveným požiadavkám, ktoré sa naň vzťahujú, je možné toto meradlo naďalej používať počas platnosti jeho overenia,“ vysvetľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Povinnosť overiť funkčnosť vodomerov však má koncový odberateľ, teda nie užívateľ vody (vlastník bytu).

Túto povinnosť má však aj vlastník rodinného domu, ak ide o vodomer na studenú vodu, ktorý je namontovaný na vnútornom potrubí domu.

Čas platnosti overenia je 4 roky pre vodomer na teplú vodu a 6 rokov na studenú vodu. Kontrolu vodomerov označujeme aj ako ciachovanie.

Nový alebo repasovaný vodomer?

Pri samotnom výbere vodomeru treba zvážiť – chcem nový alebo repasovaný typ? Repasovaný vodomer je taký, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené parametre. Jeho konštrukcia je však minimálne štyri roky (v prípade teplej vody) alebo šesť rokov (v prípade studenej vody) stará.

Po uplynutí tohto ciachovacieho obdobia teda dochádza k demontáži zariadenia, k oprave a jeho opätovnému použitiu v podobe takzvaného repasovaného vodomeru.

„Napriek tomu, že sú repasované vodomery lacnejšie, vďaka technologickému vývoju a cene teplej vody sa jednoznačne oplatí investovať do ceny nových vodomerov. V pomere cena a presnosť jednoznačne vychádzajú nové vodomery ako výhodnejšie,“ radí Daniel Nový zo spoločnosti Ista.

Nové vodomery od rôznych výrobcov sa od seba líšia viacerými atribútmi. Preto nezabudnite porovnávať nielen samotnú cenu, ale aj konštrukciu zariadenia či jeho citlivosť (presnosť). Nezabudnite zvážiť aj ochranné prvky.

Výmena a montáž

Pri výmene starého zariadenia je nevyhnutné splniť niekoľko podmienok. V prvom rade musí montážna firma uskutočniť odpočet starého vodomeru vrátane kontroly neporušenosti montážnej plomby.

Nezabudnite na to, že nový vodomer je nutné po inštalácii taktiež odpočítať a zaplombovať. Aby ste zaručili, že celá práca bude naozaj kvalitne odvedená, snažte sa zvoliť si firmu s príslušnou kvalifikáciou.

Určite si nezabudnite preveriť, či má osvedčenie metrologického inštitútu, na základe ktorého je firme pridelená značka. Podľa nej je jednoduché prácu jednotlivých firiem odlíšiť a zaistiť, že používateľ nemôže beztrestne zdemontovať svoj vodomer.

Taktiež majte na pamäti, že odpočty a číslo plomby musia byť zapísané do montážneho protokolu. Ten musí vzápätí potvrdiť vlastník samotného bytu.

Ochrana vodomeru

Montážna plomba funguje ako určitý chránič pred neoprávnenou demontážou. Najlacnejšia je olovená plomba prípadne plastový kolíček. Ide v podstate o základnú ochranu pred nechcenou demontážou.

Tu je však potrebné zdôrazniť, že existujú prípady, kedy bol používateľ technicky zdatný a dokázal prekonať aj takýto druh ochrany. V poslednej dobe sa preto výrazne využívajú číselné plomby.

Tento typ ochrany je už z výroby označený jedinečným číselným kódom. Plná ochrana vodomeru je tak rozhodne zaručená.

Trieda presnosti vodomeru

Na ciferníku nájdete presnosť zariadenia v rôznych polohách. Rozlišujeme viaceré triedy presnosti.

Označenie H/B nás informuje, že v prípade inštalácie vodomeru v horizontálnej polohe meria v triede presnosti B. Značka V/A je zase indikátorom toho, že v prípade inštalácie vo vertikálnej polohe meria v triede presnosti A.

Ak na ciferníku nenájdete označenie H ani V, v tomto prípade platí presnosť zariadenia uvedená na ciferníku v oboch polohách.

Vodomery triedy presnosti A merajú od 60 litrov za hodinu, triedy B od 30 litrov a triedy C od 15 litrov.

Dnes je však už bežné mať osadené vodomery s minimálnym prietokom od 16, ale aj od 10 litrov za hodinu v horizontálnej polohe. Z tohto dôvodu jednoducho zvoľte presnosť vyššiu, akú ste mali vo vašich bývalých zariadeniach.

Ak je však vodomer ciachový podľa takzvanej normy MID, triedu presnosti udáva hodnota R, ktorá je pomerom trvalého prietoku (Q3) a minimálneho prietoku (Q1). Platí, že čím vyššie je R, tým vodomer udáva presnejšie údaje.

Nepresnosti merania

Čo sa týka triedy presnosti 1, najväčšia dovolená chyba pre prietokový úsek pred meračom je ± 1 % pri teplotách od 0,1 °C do 30 °C a ± 2 % pri teplotách nad 30 stupňov.

Najväčšia dovolená chyba pre prietokový úsek za meračom je zase ± 3 %. Trieda presnosti 1 sa vzťahuje na vodomery s prietokom väčším ako 100 metrov kubických za hodinu.

V prípade triedy presnosti 2 je najväčšia povolená chyba v hornom úseku ± 2 % pri teplotách od 0,1 °C do 30 °C a ± 3 % pri teplotách nad 30 stupňov. Najväčšia povolená chyba v dolnom úseku je až ± 5 %.

Aká poloha je vhodnejšia

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že vo vertikálnej polohe meria vodomer až dvakrát nepresnejšie ako v horizontálnej.

Všetky mechanické vodomery totiž obsahujú lopatkové koleso, pričom podľa konkrétnej polohy meradla dochádza aj k zmene miery trenia v jeho uložení.

Práve z tohto dôvodu dochádza vo vertikálnej polohe k vyššiemu treniu v uložení lopatkového kolesa. Výsledkom je, samozrejme, nižšia presnosť merania.

Ak si zase nie ste istí, či všetky vodomery v objekte sú nainštalované vo zvislej alebo naopak vodorovnej polohe, vyberte také zariadenie, ktoré dokáže merať v rovnakej triede presnosti v oboch pozíciách.

Aby magnety nemali šancu

Ďalším dôležitým atribútom je jeho antimagnetická odolnosť. Ide o schopnosť odolať snahe o zastavenie priloženým magnetom. Samozrejme, obyčajné prehlásenie, že vodomer spĺňa túto vlastnosť, nestačí.

Preto majte na pamäti, že výrobca by mal toto tvrdenie potvrdiť uskutočneným meraním. Základným spôsobom tejto ochrany je použitie štvorpólového magnetu v magnetickej spojke turbíny a počítadla.

Vyššiu ochranu tiež poskytuje antimagnetická klietka, ktorú výrobcovia vkladajú priamo do tela vodomeru.

Príliš veľký vodomer sa neoplatí

Pre väčšinu bytových domov (do 15 bytov) úplne stačí vodomer s prietokom Qn = 2,5 metra kubických za hodinu.

Ak majú odberatelia zbytočne veľký vodomer, ktorého Qn je napríklad 6 metrov kubických za hodinu, pričom by úplne stačilo, keby bola táto hodnota na úrovni 2,5 metra kubických, toto rozhodnutie so sebou môže prinášať rozdiel v poplatkoch až do výšky 35 eur.

Peniaze vám ušetrí aj spätná klapka. Pri každej výmene nezabudnite na montáž spätnej klapky na teplú vodu. Ide len o minimálnu investíciu, ktorá však zabráni tomu, aby studená voda, ktorá má väčší tlak, ovplyvňovala meranie teplej vody.

Vďaka tomu sa vyhnete zbytočným nepresnostiam merania, ale aj možným nezrovnalostiam vo vyúčtovaní.

Rady na záver

A aký je vhodný teplotný rozsah vodomeru? Tento parameter je dôležitý najmä z hľadiska merania teplej vody, kde by mal byť minimálne na úrovni T70.

Táto značka udáva, že teplota meranej vody je do 70 °C. Vodomery, ktoré majú teplotnú triedu menšiu ako danú hodnotu, nie sú vhodné na meranie teplej vody.

Počuli ste už o rádiových vodomeroch? Tieto zariadenia zaznamenávajú priebeh spotreby v jednotlivých mesiacoch. Dokážu tak upozorniť na podivnú spotrebu a nepoctivých používateľov, ktorí sa snažia ovplyvňovať meranie silným magnetom.

Ich ďalšou výhodou je vyššia úspora a šetrenie životného prostredia, keďže takýto typ umožňuje jednoduchý prehľad vlastnej spotreby.

Zároveň motivuje jednotlivca k tomu, aby s vodou zaobchádzal úspornejšie. Je preukázané, že ich montážou dochádza k zníženiu spotreby až od 20 do 30 %.

Značky
vodomervodomery

Mohlo by vás zaujímať

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Prinášame veľký prehľad cien naprieč regiónmi Slovenska.

Príspevok na obnovu domu pokryje rôzne nádrže na dažďovú vodu. Podmienky dotácie rozšírili

Príspevok na obnovu domu pokryje rôzne nádrže na dažďovú vodu. Podmienky dotácie rozšírili

Podporu bude možné využiť aj na vybudovanie zelenej strechy.

X
X
X
X