NO DIG konferencia
BELIMO
INISOFT

Štáty by mali začať s analýzou odpadových vôd na SARS-CoV-2 najneskôr do októbra

Európska komisia odporúča, aby sa v členských štátoch Únie stal monitoring koronavírusu v odpadových vodách bežnou praxou. Poskytne aj finančnú pomoc.

Štáty by mali začať s analyzovaním odpadových vôd na SARS-CoV-2 najneskôr do októbra

Foto: Depositphotos

Európska komisia nedávno prijala odporúčanie o monitorovaní koronavírusu a jeho mutácií v odpadových vodách v Európskej únii, ktorého cieľom je viac využívať nový zdroj nezávislých informácií o šírení vírusu a jeho variantoch (odkaz na celé odporúčanie nájdete na konci článku). Tieto informácie by mali následne významne a nákladovo efektívne prispieť k rozhodovaniu v oblasti verejného zdravia.

Skutočnosť, že včasné odhalenie prítomnosti COVID-19 v splaškoch môže účinne prispieť k predchádzaniu šírenia nákazy v komunitách, si uvedomujú viaceré vodárenské spoločnosti. Napríklad Bratislavská vodárenská spoločnosť začala už vlani s analýzou vzoriek pre stanovenie vírusu SARS-CoV-2 z ČOV v Bratislave a v ďalších mestách v oblasti pôsobenia vodárenskej spoločnosti.

V odporúčaní Komisia žiada, aby členské štáty zaviedli systémy monitoringu odpadových vôd a zabezpečili, aby sa príslušné údaje poskytovali okamžite príslušným zdravotníckym orgánom.

Súčasťou by malo byť aj sprístupnenie spoločných metód odberu vzoriek, merania a analýzy údajov, aby sa zabezpečila spoľahlivosť a porovnateľnosť zhromaždených dát.

Podľa Európskej komisie je nevyhnutné podporovať zdieľanie najlepších postupov medzi členskými štátmi, ale aj s tretími krajinami, ktoré k týmto údajom nemusia mať taký ľahký prístup ako my.

Komisia poskytne finančnú pomoc na podporu monitoringu odpadových vôd či systematickú analýzu variantov, ako aj na vytvorenie špecializovanej európskej výmennej platformy.

Odporúčanie je súčasťou súboru opatrení v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou, ktoré minulý týždeň prijala Komisia a ktoré sú uvedené v európskom pláne pripravenosti s názvom „Inkubátor HERA“.

Členské štáty by mali zaviesť účinné systémy dohľadu

V dokumente Komisia uvádza, že dohľad nad SARS-CoV-2 v odpadových vodách môže poskytnúť dôležité doplňujúce a nezávislé informácie k rozhodovaciemu procesu v oblasti verejného zdravia v kontexte prebiehajúcej pandémie COVID-19. V dôsledku toho je potrebné systematickejšie zahrnúť monitorovanie odpadových vôd do národných stratégií testovania na odhaľovanie vírusu.

Zároveň tiež dodáva, že monitoring odpadových vôd sa môže použiť na preventívne účely alebo na účely včasného varovania, keďže detekcia vírusov v odpadových vodách by sa mala brať ako signál možného (opätovného) vypuknutia pandémie.

Naopak, výsledky naznačujúce neprítomnosť vírusu v odpadových vodách môžu naznačovať, že zónu danej populácie je možné považovať za nižšie riziko. Analýza trendov vo výsledkoch je tiež cenná pre monitorovanie účinnosti opatrení prijatých na obmedzenie prenosu vírusov.

„Je preto veľmi dôležité, aby členské štáty zaviedli účinné systémy dohľadu nad odpadovými vodami, ktoré zabezpečia okamžité poskytnutie údajov príslušným zdravotníckym orgánom. Prax ukazuje, že zriadenie nového systému dohľadu nad odpadovými vodami je možné dosiahnuť maximálne do šiestich mesiacov, keďže prevádzkovatelia odpadových vôd sú zvyknutí monitorovať rôzne parametre svojich zariadení,“ konštatuje Komisia.

Zatiaľ čo sa infraštruktúra zberu údajov na monitorovanie odpadových vôd sa zameriava na dohľad v kontexte prebiehajúcej pandémie, zavedenie odporúčaného systému a postupov dohľadu bude mať aj inú pridanú hodnotu, keďže poskytne včasné varovanie pre budúce možné ohniská iných patogénov vzbudzujúcich obavy alebo pred ohrozením inými znečisťujúcimi látkami.

Na spustenie systému majú štáty ešte niekoľko mesiacov

 
 

Zostáva vám 48% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Napúšťanie bazénov môže skokovo znížiť tlak vo vodovodoch. Z potrubí sa zároveň môžu uvoľňovať inkrusty.

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Prietok zvýšili z bežných hodnôt na dvojnásobok.

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Vo vodárenstve je investičný dlh 10 miliárd eur a najväčšia vodárenská spoločnosť má tržby 120 miliónov eur, upozorňuje predseda Klubu 500.

X
X
X
X