Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

PVPS vlani dosiahla 85 % mieru zadlženosti

V rámci AVS dosahujú vyššiu mieru zadlženosti už len Vodárne a kanalizácie mesta Komárna.

PVPS vlani dosiahla 85 % mieru zadlženosti

ČOV Stará Ľubovňa / Foto: PVPS, a. s.

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS) sa vlani z ekonomickej stránky darilo. Dosiahla zisk vo výške 415-tisíc eur. Narástla však aj jej miera celkovej zadlženosti. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2018, ktorú vodárenská spoločnosť zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz nájdete na konci článku).

PVPS vlani zásobovala viac ako 308-tisíc obyvateľov, čo je v medziročnom porovnaní nárast takmer o 2-tisíc obyvateľov. Dĺžka prevádzkovanej vodovodnej siete dosiahla 2 405 kilometrov a kanalizačnej siete 657 kilometrov.

Odvádzanie odpadových vôd bolo zabezpečené od 223 146 obyvateľov a priemyselných podnikov. Z ČOV bolo vlani vyvezených 12 733,59 ton tuhého kalu.

Výroba elektrickej energie kogeneračnou jednotkou na ČOV Poprad – Matejovce vlani dosiahla hodnotu 563 240 kWh, čo činí 20,8 % z celkovej spotreby na uvedenej prevádzke.

„V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol evidovaný nárast o 40 454 kWh. Efektívnym využívaním kalového plynu pri výrobe elektrickej energie na kogeneračnej jednotke došlo za sledované obdobie k zníženiu nákladov na nákup elektrickej energie vo výške 61 393 eur,“ zdôrazňuje vodárenská spoločnosť.

Vysoké straty vody

Problém predstavujú straty vody vo vodovodnej sieti, ktoré vlani dosiahli mieru 31 percent. „Straty vody, ktoré sú objemovo najväčšou zložkou nefakturovanej vody, sa prejavujú najmä pri zastaraných oceľových a liatinových potrubiach. Cyklické preverovanie vodovodnej siete a následné odstraňovanie únikov vody prispieva k výraznému znižovaniu strát vody, a tým aj množstva nefakturovanej vody,“ uvádza výročná správa.

V roku 2018 neboli regulačným úradom ÚRSO pre PVPS stanovené nové ceny vodného a stočného. Maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom zostali v platnosti od januára 2014.

Ceny za vodné a stočné / Foto: Výročná správa PVPS, a. s. 

Zmena v oblasti ceny za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou nastala v roku 2015, odvtedy nedošlo k ďalšiemu navýšeniu.

Investície do úpravne pitnej vody

Za rok 2018 boli najväčšími zákazníkmi Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Popradská energetická spoločnosť, Tatravagónka či Emkobel.

Spoločnosť tiež vlani pokračovala s rekonštrukciou úpravne pitnej vody na Štrbskom Plese. Investorom je PVS, a. s. Poprad. Účelom stavby je modernizácia stavebných a technologických častí úpravne.

Na opravách dlhodobého hmotného majetku boli zrealizované práce v celkovej hodnote 982-tisíc eur, pričom najväčšiu časť tvoril prenajatý majetok od PVS v sume 832-tisíc eur.

ČOV Poprad - Matejovce / Foto: PVPS, a. s.

V roku 2018 PVPS zrealizovala nákup hmotného investičného majetku v celkovej výške 637-tisíc eur. Hlavnú časť tvoril nákup dopravných prostriedkov v sume 418-tisíc eur a IT softwaru v hodnote 170-tisíc eur.

Spoločnosť sa snaží postupne zavádzať aj smart technológie. „Začiatkom roka sme rozšírili pilotný projekt diaľkového odpočtu smart meradiel v dvoch vybraných lokalitách so sťaženým prístupom k odčítaniu vodomerov,“ konštatuje generálny riaditeľ PVPS Robert Tencer.

Dusičnany v studniach sú problémom

V rámci osláv Svetového dňa vody vykonala PVPS aj bezplatné analýzy vzoriek vody zo studní, pričom sledovala najmä prítomnosť dusičnanov.

Foto: Výročná správa PVPS, a. s.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

Stroj je schopný spracovať až desať ton plastov denne.

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Nový šéf štátneho podniku tiež pracuje na zefektívnení nákladovej stránky spoločnosti.

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Podľa Komisie by mala právna úprava reagovať na objavujúce sa kontaminanty, ale aj nové pandémie. Upozorňuje tiež na dôsledky pre kaly a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.