Macro Components
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

PVPS vlani aj naďalej čerpala pôžičky od Veolie

Napriek pomerne vysokému zisku dosahuje Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť celkovú zadlženosť vo výške 80,46 %. Dlhodobé aj krátkodobé pôžičky čerpá od Veolie.

PVPS vlani aj naďalej čerpala pôžičky od Veolie

ČOV Poprad / Foto: PVPS, a. s.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť vlani hospodárila so ziskom. Vysoká je však jej miera celkovej zadlženosti. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz na ňu nájdete na konci článku).

Pracovníci spoločnosti pripravili pre odberateľov k spotrebe 15 654 metrov kubických pitnej vody, odkanalizovali a vyčistili 35 424 metrov kubických odpadovej vody.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť vlani zabezpečovala pitnú vodu pre 306 479 obyvateľov, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o viac ako 700 obyvateľov. Okrem toho sa starala o 2 351 km vodovodnej a 645 km kanalizačnej siete.

Podiel vody nefakturovanej bez zmeny

Straty vody, ktoré objemovo tvoria najväčšiu zložku nefakturovanej vody, sa prejavili najmä pri zastaraných oceľových a liatinových potrubiach. Jej celkový objem predstavoval 4,6 milióna metrov kubických. Oproti roku 2016 v tejto oblasti nedošlo k zmene stavu.

Vlani bolo odvádzanie odpadových vôd zabezpečené od 221 455 obyvateľov a priemyselných firiem na území šiestich okresov – Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Gelnica a Stará Ľubovňa.

Foto: PVPS, a. s.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide len o mierny nárast, a to o 50 obyvateľov. Odpadová voda bola čistená na 30 čistiarňach odpadových vôd.

Kvalita vody je vysoká

Útvar kontroly kvality tiež v minulom roku zabezpečoval kontrolu kvality vody vodných zdrojov, úpravní vôd, skupinových vodovodov, vodojemov a spotrebných miest pitnej vody.

Laboratórium pitných vôd sledovalo kvalitu pitnej vody v 1 417 vzorkách. Z nich dosahovalo vyhovujúcu kvalitu až 96,8 % z odobratých vzoriek.

Celkové poruchy / Foto: Výročná správa PVPS, a. s.

PVPS tiež uskutočnila anketu, ktorá mala zistiť mieru spokojnosti zákazníkov so službami spoločnosti. Priemerná celková spokojnosť so službami dosiahla úroveň 92,43 %. V porovnaní s priemernou celkovou spokojnosťou za predchádzajúci rok tak vzrástla o 0,40 %.

Najväčšiu spokojnosť (96,8 %) prejavili zákazníci v oblasti kvality vody. Naopak najnižšiu mieru spokojnosti vykazuje oblasť profesionality zamestnancov (87,2 %).

Produkcia odpadov klesá

Pri prevádzkovaní objektov vzniklo 2 171,59 ton odpadov, z toho 2,852 ton tvoril nebezpečný odpad. Oproti roku 2016 je to však výrazné zníženie produkcie, keďže vtedy došlo k vytvoreniu až 11 332,29 ton odpadu.

Z malých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia bolo celkovo vypustených 28,95881 ton znečisťujúcich látok.

Investície do úprav vody

Čo sa týka investičnej činnosti, PVPS v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou realizovala predovšetkým projekty rekonštrukcie a obnovy častí vodovodných sietí.

V novembri spoločnosť začala s rekonštrukciou úpravne pitnej vody Štrbské Pleso. Účelom stavby je jej modernizácia v stavebnej aj technologickej oblasti.

Vodárenská spoločnosť tiež informovala, že do skúšobnej prevádzky boli po rekonštrukcii uvedené ČOV- Stará Lesná, ČOV- Hranovnica, ČOV- Liptovská Teplička.

ČOV Stará Ľubovňa Foto: PVPS, a. s.

Na ČOV Kežmarok a Spišská Nová Ves došlo už k ukončeniu skúšobnej prevádzky. Časť investícií smerovala do inovácií dispečerského systému v úpravni vody Popradské pleso.

Na opravách dlhodobého hmotného majetku boli zrealizované práce v hodnote viac ako 996-tisíc eur. V oblasti nákupu investícií bol nákup hmotného investičného majetku realizovaný vo výške 674-tisíc eur.

Peniaze smerovali do nákupu špeciálnych kanalizačných vozidiel, osobných vozidiel, inšpekčných kamier na monitorovanie potrubí a softwarov.

So ziskom, ale menším ako v roku 2016

Čistý zisk spoločnosti za rok 2017 bol vo výške 911 108 eur a výsledok hospodárenia po zdanení 693 631 eur.

Oproti predchádzajúcemu roku ide však o značný pokles (27 %), keďže vtedy dosiahla spoločnosť zisk po zdanení vo výške 943-tisíc eur.

Graf: Voda-portal.sk / Zdroj: Výročná správa PVPS, a. s.

Čistý obrat spoločnosti predstavoval sumu 23 904 644 eur. Vodné tvorilo takmer 11,6 milióna eur, stočné a zrážkové vody takmer 11,8 milióna eur a ostatné výnosy boli vo výške 521-tisíc eur.

Veolia poskytuje pôžičky

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Technológia z dielne britskej spoločnosti prináša prírode blízke čistenie odpadovej vody a produkuje cenné vedľajšie produkty.

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

ÚRSO aktuálne očakáva podnety od regulovaných subjektov, akademických inštitúcií, ako aj od inovatívnych firiem. V nultom ročníku plánuje schváliť približne 10 až 15 projektov.

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, avšak jeden z nich, trícium, sa existujúcimi technológiami nedá odstrániť.