Eversheds Sutherland
INNOGY
BELIMO

StVPS vyplatí Veolii na dividendách vyše 1,2 milióna eur

Rok 2017 bol pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť úspešný. Dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 1,23 milióna eur. Väčšinu vyplatí na dividendách Veolii, stopercentnému akcionárovi.

StVPS vyplatí Veolii na dividendách vyše 1,2 milióna eur

Foto: StVPS, a. s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť v minulom roku značne investovala. Napriek tomu zásobovanosť obyvateľov pitnou vodou aj napojenosť na verejnú kanalizáciu ostala takmer nezmenená.

V roku 2017 spoločnosť zásobovala viac ako 655-tisíc obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu roku však zaznamenala mierny pokles.

Straty vody v potrubnej sieti predstavovali takmer 12 miliónov metrov kubických vody, v porovnaní s rokom 2016 je to pokles takmer o jeden milión.

V minulom roku tiež došlo k miernemu predĺženiu kanalizačnej siete na 1036 kilometrov. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil aj počet obyvateľov napojených na kanalizáciu (zo 410-tisíc na 411-tisíc).

Vodárenská spoločnosť tiež zaznamenala rozdiel v množstve vody čistenej, keďže oproti roku 2016 bol medziročný nárast o 763-tisíc metrov kubických, čo predstavuje 1,48 %.

Narastá objem vyrobenej vody

V minulom roku bolo vo vodohospodárskych zariadeniach spoločnosti vyrobených 40 081 000 m3 pitnej vody, z toho povrchová voda predstavovala 12 713 000 m3.

V porovnaní s rokom 2016 vyrobili o takmer 500-tisíc metrov kubických vody viac, čo súvisí so zvýšeným množstvom vody dodanej odberateľom.

Vývoj cien vodného a stočného / Foto: Výročná správa StVPS, a. s.

Na úpravu povrchovej vody z vodárenských nádrží sa využívali predovšetkým veľké úpravne vody Hriňová, Málinec, Klenovec a Turček.

Na zásobovanie odberateľov pitnou vodou sa však prednostne využívali podzemné vodné zdroje (hlavne pramene), keďže kvalita ich vody bola vyhovujúca a nebola potrebná jej úprava.

Zvýšenie spotreby obyvateľov

V roku 2017 bolo množstvo vody fakturovanej (viac ako 25 miliónov metrov kubických) vyššie o 1,5 % oproti roku 2016. Nárast spotreby vody bol zaznamenaný hlavne u obyvateľstva, mierny nárast však nastal aj v prípade ostatných odberateľov.

Zvýšený objem vody fakturovanej bol však aj dôsledkom nárastu špecifickej spotreby vody v domácnostiach. V roku 2017 jej výška dosahovala 72 litrov na jednu osobu za deň, čo je o jeden liter viac ako v predchádzajúcom roku.

Foto: StVPS, a. s.

Najväčší podiel na vode nefakturovanej majú dlhodobo straty vody. Z tohto dôvodu sa spoločnosť zameriava hlavne na opravy vodovodných potrubí, kde sú poruchy najčastejšie.

„Centralizované riadenie vyhľadávania skrytých únikov vody a nákup špičkovej vyhľadávacej techniky od roku 2007 v našej spoločnosti má veľký podiel pri lokalizovaní skrytých únikov vody,“ uvádza spoločnosť vo svojej výročnej správe.

Pracovníci oddelenia vyhľadávania porúch v minulom roku preverili 1 688 km vodovodných sietí, na ktorých lokalizovali 990 porúch. Z toho 975 porúch bolo odstránených.

Investície pre Veoliu

Na rok 2017 bol stanovený plán výnosov z realizácie investícií pre iných investorov vo výške 990-tisíc eur, pričom išlo o investičné akcie pre infraštrukturálnu spoločnosť StVS a spoločnosť C-bau patriacu do skupiny Veolia.

Okrem rozpracovaných stavieb z predošlých rokov tak vodárenská spoločnosť uzatvorila 17 nových zmlúv na realizáciu investičných akcií s investorom StVS a dve zmluvy so spoločnosťou C-bau.

Foto: StVPS, a. s.

Medzi najvýznamnejšie investičné akcie v minulom roku môžeme zaradiť projekty „Rekonštrukcia kanalizačného potrubia – areál ZSNP Žiar nad Hronom“, „Rekonštrukcia rozvodu pitnej a priemyselnej vody v areály Slovalco“ a stavby „Tajov – prívod vody z VZ DVZ Tajov“ a „Lučenec, časť Opatová, ulice Jegorovová, Boryho – vodovod a kanalizácia“. Ich dokončenie bolo naplánované na rok 2017, čo spoločnosť aj dodržala.

„V globále zrealizovala naša spoločnosť za oblasť realizácie investícií pre iných investorov za rok 2017 výnosy vo výške 2,1 milióna eur, čo znamenalo splnenie vytýčeného plánu výnosov na daný rok na 219,2 %. Pri samotnej realizácii stavebných prác pokračoval trend zvyšovania podielu outsourcovania jednotlivých prác externým spoločnostiam,“ konštatuje vedenie spoločnosti.

Nespokojní sú zákazníci z Brezna

Vodárenská spoločnosť tiež uskutočnila prieskum spokojnosti. S kvalitou vody je spokojných 88,9 % zákazníkov, pričom najlepšie je na tom Prievidza.

Výraznú nespokojnosť však prejavili zákazníci z Brezna, a to konkrétne pri otázkach, ktoré sa týkali rýchlosti odstraňovania problémov.

Ako je na tom odpad

Spoločnosť v priebehu minulého roku vyprodukovala celkovo 26 361 ton odpadu, z čoho približne 7 ton tvoril nebezpečný odpad.

Celková produkcia kalov predstavovala 24 978 ton, z toho však takmer 11-tisíc ton tvoril kal z čistenia odpadových vôd, ktorý sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad.

Celkové náklady na likvidáciu odpadov a kalov vrátane dopravných nákladov za rok 2017 predstavovali 989-tisíc eur.

Spoločnosť hospodárila so ziskom

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť dosiahla za minulý rok kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 1 232 563 eur. V porovnaní s rokom 2016 tak vzrástol až o 4,9 %.

Tento výsledok hospodárenia spoločnosť dosiahla pri celkových výnosoch vo výške 58 876 000 eur a celkových nákladoch v hodnote 57 275 000 eur. V porovnaní s rokom 2016 vzrástli výnosy (o 4,2 %) aj náklady (o 4,3 %).

Foto: StVPS, a. s.

Najväčšími nákladovými položkami boli opätovne ostatné služby vo výške 25 075 000 eur, z čoho najvýraznejšiu časť tvorili nájom infraštruktúry a subdodávky.

Ďalej nasledovali osobné náklady v hodnote 17 453 000 eur a spotreba energií vo výške 4 191 000 eur.

Hodnota celkových aktív spoločnosti dosiahla 22 382 000 eur, z čoho neobežný majetok predstavoval viac ako 5,5 milióna eur.

Úver poskytuje Veolia

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Technológia z dielne britskej spoločnosti prináša prírode blízke čistenie odpadovej vody a produkuje cenné vedľajšie produkty.

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

ÚRSO aktuálne očakáva podnety od regulovaných subjektov, akademických inštitúcií, ako aj od inovatívnych firiem. V nultom ročníku plánuje schváliť približne 10 až 15 projektov.

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, avšak jeden z nich, trícium, sa existujúcimi technológiami nedá odstrániť.