Macro Components
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Novým šéfom dozornej rady vo Vodohospodárskej výstavbe by sa mal stať Martin Zlocha

Ako jediný uchádzač získal vo výberovom procese dostatočný počet bodov.

Novým šéfom dozornej rady vo Vodohospodárskej výstavbe by sa mal stať Martin Zlocha

Foto: Depositphotos

V marci sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu dozornej rady v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba. Z výberového procesu vzišiel víťazne Martin Zlocha.

Hlavnými úlohami predsedu dozornej rady štátneho podniku je riadenie a koordinácia činnosti dozornej rady a zabezpečovanie jej plynulého chodu a vykonávanie činnosti podľa § 21 zákona o štátnom podniku, ktorý definuje pôsobnosť dozornej rady.

Podľa zákona dozorná rada prerokúva ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení zisku a úhrade strát, schvaľuje návrh na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, ako aj návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom v súlade so štatútom, prerokúva základné otázky koncepcie rozvoja podniku a jeho podnikateľskej činnosti, dohliada na vedenie a hospodárenie podniku, ale aj kontroluje údaje v účtovných knihách, ako aj ďalších dokladoch.

Okrem toho dozorná rada môže v odôvodnených prípadoch odporučiť zakladateľovi odvolať riaditeľa, vyjadruje sa k rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu a zrušeniu podniku, podáva zakladateľovi polročnú a ročnú správu o hospodárení podniku, schvaľuje výber audítora na overenie účtovnej závierky, ale aj poskytnutie úveru, pôžičky, prevod majetku podniku, poskytnutie majetku podniku do užívania alebo zabezpečenie záväzku riaditeľovi, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za podnik, a osobám im blízkym za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku. O výberovom procese sme podrobnejšie informovali v tomto článku.

Výberový proces rozdelili na dve časti

Do výberového konania sa prihlásili piati uchádzači. Pôvodne dali súhlas so zverejnením životopisov traja uchádzači, neskôr prvý z nich svoj súhlas stiahol a vo finále sú na stránke Ministerstva životného prostredia SR zverejnené životopisy troch uchádzačov. Sú nimi Martin Manina, Ján Marcin a Martin Zlocha.

Profesionálne a odborné predpoklady uchádzačov o daný post posudzovala výberová komisia, ktorej členmi boli Daša Turbová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR, Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR, Daniela Paulovičová, riaditeľka odboru verejného obstarávania MŽP SR, Martina Paulíková, programová manažérka z nadácie Ekopolis, a Helena Szabóová, zástupkyňa zamestnancov z Vodohospodárskej výstavby.

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila formou osobných pohovorov s uchádzačmi, pričom v rámci 25 minút dostal každý z uchádzačov päť otázok určených na overenie ich odborných vedomostí z relevantnej legislatívy a fungovania dozornej rady.

V?prvej časti mohli uchádzači získať najviac 75 bodov. Pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať najmenej 60 bodov. Kritériám prvej časti vyhoveli dvaja uchádzači, z ktorých iba M. Zlocha, ktorý získal 61 bodov, súhlasil so zverejnením výsledkov.

Druhá časť bola verejné vypočutie. Uchádzači odpovedali na otázky výberovej komisie a internetového publika.

V tomto prípade sa otázky týkali najmä motivácie úspešných uchádzačov, ich doterajších skúseností či možných konfliktov záujmov. Na úspech v druhej časti bolo potrebné získať opäť najmenej 60 bodov.

Kritériám druhej časti vyhovel len M. Zlocha, ktorý obdržal 62 bodov. Na to, aby uchádzač vyhovel v rámci výberového konania, musel uspieť v oboch častiach a získať najmenej 120 bodov.

„Vzhľadom na to, že aspoň jeden uchádzač získal najmenej 120 bodov, výberová komisia vyhlásila výberové konanie za úspešné,“ uvádza sa v zápisnici.

Kto je Martin Zlocha?

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Technológia z dielne britskej spoločnosti prináša prírode blízke čistenie odpadovej vody a produkuje cenné vedľajšie produkty.

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

ÚRSO aktuálne očakáva podnety od regulovaných subjektov, akademických inštitúcií, ako aj od inovatívnych firiem. V nultom ročníku plánuje schváliť približne 10 až 15 projektov.

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, avšak jeden z nich, trícium, sa existujúcimi technológiami nedá odstrániť.