Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Greenpeace: Okolie výpustov banských vôd na hornej Nitre je znečistené arzénom

Hornonitrianske bane Prievidza však považujú tvrdenia Greenpeace za tendenčné a účelové, namierené proti pokračovaniu ťažby v pripravovanej ťažobnej kapacite.

Greenpeace: Voda v okolí výpustov banských vôd na hornej Nitre je znečistená arzénom

Foto: Greenpeace, Michal Burza

Organizácia Greenpeace dala v októbri analyzovať desať vzoriek sedimentov z hornej Nitry. Išlo o päť vodných tokov, do ktorých podľa vedenia organizácie spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. vypúšťa banské odpadové vody.

Výsledky preukázali, že vo vzorkách sa nachádza vysoká hodnota arzénu, ktorý je nebezpečným kontaminantom.

Aktivisti a aktivistky organizácie Greenpeace odobrali v októbri sedimenty z tokov Krivý potok (Buchlová), Hlinky, Kristovček, Ťakov a Handlovka.

Vzorky odobrali vždy z dvoch miest daného toku. Prvé bolo najbližšie k výpustu banských odpadových vôd, pričom druhé sa nachádzalo vo vzdialenosti 30 až 250 metrov od tohto miesta, v závislosti od podmienok v koryte.

Vysoká miera arzénu v každej vzorke

Analýzu vykonalo akreditované analytické laboratórium ALS Czech Republic, ktoré svoje služby ponúka už od roku 2006. Vykonáva kompletné chemické, biologické, organoleptické, fyziologické aj rádiologické rozbory pitných vôd.

To isté laboratórium analyzovalo aj odobraté vzorky z pitnej vody v Šamoríne, ktorú si dala skontrolovať jedna obyvateľka na vlastnú päsť ešte v marci. Vtedy pracovníci odhalili zvýšenú mieru jedného metabolitu pesticídu.

V prípade piatich tokov na hornej Nitre zase všetky testované sedimenty obsahovali predovšetkým znepokojivé množstvá arzénu.

Hodnoty sa podľa organizácie pohybovali v rozmedzí 21, 1 mg/kg až 3780 mg/kg. Konkrétne limitné hodnoty pre arzén v sedimentoch naša legislatíva neurčuje.

Limitné hodnoty v nariadení nie sú

Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z., ktoré stanovuje požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd na Slovensku, zverejňuje len ročný priemer arzénu. Ten je vo výške 7,5 µg/l.

V prípade väčšiny ťažkých kovov, ako je napríklad aj ortuť, nariadenie stanovuje aj najvyššie prípustné koncentrácie.

Organizácia Greenpeace Slovensko už pred niekoľkými mesiacmi zverejnila informáciu, že v rieke Nitre sa nachádza nadlimitná koncentrácia ortuti.

Najvyššia prípustná miera tohto prvku v povrchových vodách je 0,07 µg/l, avšak podľa aktivistov v niektorých častiach toku dosahovala ortuť hodnotu od 6,07 µg/l do 1,01 µg/l.

Nadlimitná miera v porovnaní so zahraničím

Hodnoty je preto možné len orientačne porovnať so zákonnými hodnotami pre dnové sedimenty určené na aplikáciu do pôdy či limitmi pre hodnoty arzénu zo zahraničia.

Slovenský zákon uvádza limitnú hodnotu pre arzén 20 mg/kg. Holandský dokument definuje 29 mg/kg arzénu ako cieľovú hodnotu v sedimentoch a pôde.

Porovnanie hodnôt zo strany Greenpeace s hodnotami v dostupnej legislatíve jasne ukazuje na to, že v jednom mieste je množstvo arzénu až 189-krát vyššie, ako je povolené.

Foto: Greenpeace, Matúš Pavlovčin

To je podľa aktivistov neprípustné. Je to najmä z toho dôvodu, že arzén má silne toxické účinky pre ľudské zdravie, ale aj samotné vodné organizmy. Je mutagénny a karcinogénny.

Aktivisti požadujú útlm ťažby

V životnom prostredí nedochádza k jeho rozkladaniu, naopak, zotrváva v ňom. Väčším problémom je, že pomerne jednoducho sa môže hromadiť v telách živých organizmov.

„V súčasnosti prebieha intenzívna debata o budúcnosti hornej Nitry. Naše merania ukazujú, že ekologická záťaž v regióne je naozaj závažná. Aj keby sa už zajtra prestalo ťažiť, škody na životnom prostredí zostanú dedičstvom pre región a budúce generácie. Od kompetentných očakávame dve konkrétne veci – aby určili presný dátum útlmu ťažby a aby sa zaviazali k likvidácii environmentálnych záťaží, ktorú ťažba v regióne zanechá. Dajú tak nádej na nový štart a lepšiu budúcnosť pre obyvateľstvo hornej Nitry,“ dodáva na záver riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

HBP sa bránia

Denník Voda-portal.sk zaujímalo, ako na obvinenia reagujú samotné Hornonitrianske bane Prievidza. Vedenie podniku považuje tvrdenia Greenpeace za tendenčné a účelové, namierené proti pokračovaniu ťažby v pripravovanej ťažobnej kapacite.

Foto: Pixabay

„Postup organizácie Greenpeace Slovensko a informácie o vysokých hodnotách arzénu v okolí výpustov banských vôd považujeme za nekorektné a neobjektívne. Nie sú známe lokality odberných miest, okolnosti a spôsob, akým boli vzorky vôd odoberané. Aktivisti neprejavili žiadny záujem o poznanie geologického prostredia a ďalších relevantných údajov súvisiacich s touto odbornou témou,“ uviedla pre Voda-portal.sk tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Nový šéf štátneho podniku tiež pracuje na zefektívnení nákladovej stránky spoločnosti.

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Podľa Komisie by mala právna úprava reagovať na objavujúce sa kontaminanty, ale aj nové pandémie. Upozorňuje tiež na dôsledky pre kaly a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

OVS: Rozvojové projekty je potrebné primárne financovať cez Envirofond, nie vodárne

OVS: Rozvojové projekty je potrebné primárne financovať cez Envirofond, nie vodárne

Oravská vodárenská spoločnosť je presvedčená, že vodárne by mali uprednostňovať projekty na opravu, modernizáciu a obnovu.