Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Envirorezort spustil desaťročnú podporu budovania verejných vodovodov a kanalizácií

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie podpory je 5 miliónov eur.

Envirorezort spustil desaťročnú podporu budovania verejných vodovodov a kanalizácií

Foto: Pixabay

Len necelých 30 percent obcí pod 2-tisíc obyvateľov má vybudovanú verejnú kanalizáciu. Minister životného prostredia László Sólymos dnes odštartoval výzvu, vďaka ktorej dostanú obce a mestá možnosť získať podporu na budovanie vodovodov a kanalizácií.

Vyhlásená výzva je tak reálnym krokom v rámci programu Financovanie rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií s dôrazom pre obce do 2-tisíc obyvateľov (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Vláda schválila program už koncom októbra, vďaka čomu sa zaistilo, že najbližšiu dekádu poputuje minimálne pol miliardy na budovanie vodárenskej infraštruktúry.

Podľa schváleného materiálu by tak malo byť každoročne vyčlenených minimálne 50 miliónov eur na rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Finančné prostriedky poputujú z Envirofondu.

„Voči obciam na Slovensku máme v oblasti investícií do verejných kanalizácií a vodovodov veľký dlh. Som rád, že dnes sa podaril krok, ktorý nám ho umožní postupne splatiť. Na rade sú samosprávy, aby predkladali kvalitné projekty. Verím, že mnohé regióny využijú podanú ruku,“ konštatoval L. Sólymos.

Prvý ročník je spustený

Minister životného prostredia si je pritom vedomý toho, že najmä pri investíciách do budovania kanalizácií, a to hlavne v menších obciach a mestách, má Slovensko čo dobiehať.

Dôvodom sú však aj záväzky Slovenska pri vstupe do Európskej únie odkanalizovať predovšetkým obce nad 2000 obyvateľov.

Preto napríklad z OP KŽP nebolo možné podporovať budovanie kanalizácií v menších obciach. Aj na základe toho dnes z 2 262 obcí pod 2000 obyvateľov len 615 obcí má vybudovanú verejnú kanalizáciu. V oblasti vodovodov je situácia výrazne lepšia, keďže verejný vodovod má 85 % obcí.

„Ide o prvý ročník, predpokladáme, že sa zapoja najmä žiadatelia, ktorí už projekt majú, no v minulosti pri uchádzaní sa o podporu neuspeli,“ doplnil riaditeľ Environmentálneho fondu Peter Kalivoda.

Oprávnení žiadatelia pre vodovody

Oprávnenými žiadateľmi v rámci novej výzvy sú obce alebo záujmové združenia právnických osôb, ktorých členmi sú len obce.

Žiadateľ pritom môže predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, a to na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Čo sa týka oblasti verejných vodovodov, podporované budú projekty budovania systému zásobovania pitnou vodou využívajúce už existujúce vodárenské kapacity v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Vodárenský zdroj však musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.

Ministerstvo bude podporovať aj budovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských zdrojov v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať takisto výdatnosť minimálne 0,5 l/s.

Ďalším oprávneným projektom je rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Výdatnosť vodárenského zdroja sa ani v tomto prípade nemení.

Envirorezort podporuje aj projekty budovania vodovodných prípojok, pričom z dotácií Envirofondu bude financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

Dotácie na kanalizácie aj ČOV

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

Ak krajiny neprijmú adaptačné opatrenia, extrémnych udalostí bude pribúdať, tvrdí Európska environmentálna agentúra.

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

Štátny podnik je presvedčený, že dlhodobo poddimenzované financovanie sa podpísalo na technickom stave vodných stavieb. Bezpečnostné riziká však podľa neho zatiaľ nehrozia.

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

Má ísť o efektívne riešenie, ktoré reaguje na problémy bežných postupov odstraňovania patogénov v potrubiach.