Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

TOP 30 najväčších projektov na ochranu vôd z Envirofondu za rok 2018

Najväčšia podpora projektov zo strany Envirofondu smerovala práve do ochrany a využívania vôd.

TOP 30 najväčších projektov na ochranu vôd z Envirofondu za rok 2018

Foto: Pixabay

Vlani smerovala najväčšia finančná podpora Envirofondu na projekty ochrany a využívania vôd. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2018, ktorú zverejnil na svojej webovej stránke (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Zdroje fondu sú zabezpečené hlavne úhradami poplatkov za znečisťovanie ovzdušia z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ale ajz pokút uložených orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a poplatkov za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy od povinných osôb.

Príjmy Environmentálneho fondu boli na rok 2018 rozpočtované v celkovej výške 500 393 416 eur, po vylúčení príjmových finančných operácií prestavovali sumu 154 040 244 eur a po úprave 156 191 598 eur.

Skutočné dosiahnuté príjmy však predstavovali výšku 262 052 133 eur, išlo teda o plnenie ročného rozpočtu na 167,8 %.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby tvorili aj tento rok vysoký podiel na príjmoch, a to 24 647 694 eur.

Príjmy poklesli

Z toho predstavovali poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sumu 3 691 211 eur, teda 61,5% z ročného rozpočtu (6 miliónov eur).

„V hodnotenom roku 2018 sa znížil príjem oproti roku 2017 o 239 900 eur, čo bolo spôsobené najmä poklesom množstva vypúšťaného znečistenia z viacerých monitorovaných zdrojov znečistenia po zrealizovaní opatrení na zvýšenie účinnosti čistenia produkovaných odpadových vôd v predchádzajúcich obdobiach,“ konštatuje Environmentálny fond.

Poplatky za odber podzemnej vody boli vo výške 10 284 307 eur, teda 91 % z ročného rozpočtu (11,3 milióna eur).

Vlani neboli Environmentálnemu fondu poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu a taktiež ani prostriedky z rozpočtu Európskej únie.

Výdavky smerovali hlavne na znižovanie znečistenia

Výdavky Environmentálneho fondu (bez výdavkových finančných operácií) boli rozpočtované vo výške viac ako 24 miliónov eur.

V priebehu roka boli upravené na hodnotu 63,2 milióna eur. Konečná suma na konci minulého roku predstavovala čerpanie celkových výdavkov vo výške 62,3 milióna eur, teda na 98,6 % voči upravenému rozpočtu.

Najväčšia časť výdavkov Environmentálneho fondu podľa funkčnej klasifikácie (bez úverov) smerovala v roku 2018 na znižovanie znečistenia (26,3 milióna eur).

Ihneď za touto položkou nasledovalo nakladanie s odpadovými vodami v celkovej hodnote 16,3 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku je to viac ako stopercentný nárast.

Vody mali najväčšiu podporu projektov

Podpora projektov Environmentálneho fondu (bez úverov) bola opäť najvyššia pre oblasť ochrany a využívania vôd (26,6 milióna eur), čo je oproti roku 2017 opäť viac ako stopercentný nárast.

Za minulý rok Environmentálny fond evidoval celkovo 796 žiadostí na dotácie. Najväčšiu skupinu tvorila opäť oblasť ochrany a využívania vôd (až 553 žiadostí) a celková požadovaná dotácia predstavovala sumu takmer 89 miliónov eur.

Na Environmentálny fond tiež bola doručená jedna žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na boj proti povodniam vo výške 2 milióny eur. Uvedená žiadosť však nakoniec nebola zaradená do zoznamu žiadostí o podporu.

Nakoniec bola v minulom roku poskytnutá pomoc formou dotácie pre 293 žiadateľov, z čoho až 213 žiadatelia spadali pod kategóriu ochrana a využívanie vôd. Išlo tak o celkovú sumu v hodnote takmer 26,4 milióna eur.

SVP evidoval vysoké nedoplatky

SVP zaslal počas celého minulého roku Environmentálnemu fondu 460 rozhodnutí o určení výšky poplatkov pre rok 2018 za odbery podzemných vôd v celkovej výške 10 210 986,53 eur.

Ďalej zaslal 517 výkazov o výške nedoplatkov alebo výške preplatkov za rok 2017 podľa skutočných odberov podzemných vôd.

Z toho až 303 rozhodnutí predstavovalo výkaz o výške nedoplatku v sume 450 788,61 eur vrátene penále a 214 rozhodnutí predstavovalo výkaz o výške preplatku v celkovej hodnote 270 463,37 eur.

SVP takisto Envirofondu doručil rozhodnutia o výške poplatkov na rok 2019 za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. Išlo o 112 rozhodnutí v celkovej výške 2 974 092 eur.

„Výkazy o výške nedoplatkov alebo o výške preplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vydané SVP, š. p. za rok 2017 boli v počte 153 ks, z toho 80 ks rozhodnutí predstavovalo výkaz o výške nedoplatku v celkovej výške 535 221,41 eur vrátane penále a 73 ks rozhodnutí predstavovalo výkaz o výške preplatku v celkovej výške 1 435 933,54 eur,“ konštatuje ďalej Environmentálny fond.

Envirofond na svojich stránkach takisto zverejňuje prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia.

Z prehľadu je zjavné, že v oblasti vôd smerovali najväčšie dotácie na účely čistenia odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov).

Pozrite si TOP 30 najväčších podporených projektov

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Okrem odľahčenia stokovej siete by priniesli aj iné výhody z hľadiska životného prostredia. Takisto by obyvateľom znížili náklady na stočné.

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

V medziročnom porovnaní ide o nárast o 260-tisíc metrov kubických odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Investícia by mala stáť takmer 1,4 milióna eur.