Macro Components
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : metán

Vodné ekosystémy sú zdrojom polovice celosvetových emisií metánu

11.04.2021

Vodné ekosystémy sú zdrojom polovice celosvetových emisií metánu

V novej štúdii sa píše, že zmeny, ku ktorým ľudskou činnosťou dochádza v prírodných vodných ekosystémoch, môžu mať za následok zvýšenie emisií metánu.

Aj z jazier môžeme čerpať uhlíkovo neutrálne biopalivo

01.04.2021

Aj z jazier môžeme čerpať uhlíkovo neutrálne biopalivo

Biogénny metán, ktorý jazerá ukladajú, môže byť využitý na energetické účely.

Európska metánová stratégia ignoruje potenciál vodárenského sektora

21.10.2020

Európska metánová stratégia ignoruje potenciál vodárenského sektora

Podľa EurEau táto stratégia ignoruje potenciál, ktorý v sebe nesie odpadová voda, a zároveň narúša hospodársku súťaž.