NO DIG konferencia
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Zachytávanie dažďovej vody môže mestám a obciam pomôcť, využijú ju školy aj úrady

Kľúčom k využitiu zrážkovej vody je jej uskladnenie v nádržiach.

dažďová voda

Foto: Depositphotos

Intenzívne prívalové dažde na jednej strane, dlhé obdobia sucha na druhej strane. Nerovnomerný zrážkový režim podnecuje diskusiu o opatreniach, ktoré podporia zachytávania zrážkovej vody v mestách a obciach.

Zachytená voda môže nájsť rôzne využitie a v dlhodobom horizonte znížiť náklady samospráv. Napríklad ak nahradí vodu používanú na zavlažovanie, za ktorú mesto či obec v súčasnosti musí platiť. Téme sa venuje nový blog spoločnosti MEVA-SK, ktorá v spolupráci si Manada Trading s.r.o. poskytuje návrhy aj realizácie rôznych riešení.

„Žiaľ, existuje len minimum lokalít, kde môžeme hovoriť o jej dostatočnom využívaní. Je nevyhnutné, aby boli jej zdroje využívané čo najefektívnejšie a ideálne by sa mala recyklovať a opakovane používať. Zachytávanie dažďovej vody a jej využívanie bude v budúcnosti samozrejmé,“ konštatuje MEVA-SK.

„Žiadna vyhrotená situácia nie je žiaduca. Mestá a obce majú vody buď priveľa a hrozia im záplavy a povodne, alebo na druhej strane bojujú s nedostatkom vody a extrémnym suchom. Klimatické zmeny, žiaľ, budú tento nepomer ešte navyšovať,“ upozorňuje spoločnosť.

Samosprávy preto budú musieť prehodnotiť spôsob, ako využívajú vodu dostupnú vďaka zrážkam. Zatiaľ čo v súčasnosti sú slovenské mestá a obce sú v prevažnej miere navrhnuté tak, aby vypúšťali dažďovú a odpadovú vodu za svoje hranice, v budúcnosti by sa podľa odborníkov malo na každé sídlo nazerať ako na samostatné „povodie.“

„Nový koncept zahŕňa integráciu dažďovej vody i podzemných vôd, manažment odpadových vôd a dodávky vody v súlade so spoločenskými výzvami súvisiacimi so zmenou klímy,“ píše sa v texte s tým, že cieľom by malo byť zníženie zaťaženia životného prostredia.

Dažďovú vodu uskladnia nádrže

Prvým krokom k využívaniu zrážkovej vody je jej zachytenie. Na tento účel existujú rôzne typy nádrží, ktoré zvadenú dažďovú vodu uskladnia. V princípe existujú dve základné alternatívy, a to podzemné a nadzemné nádrže. Porovnaniu týchto možností sme sa na Voda-portal.sk venovali v samostatnom článku.

Okrem rodinných domov môžu takéto riešenia využiť pre svoje objekty aj samosprávy. Zásobníky vody poslúžia aj pre veľké budovy, akými sú obecné úrady či školy.

Zdroj: Manada Trading

„Zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie je možné kdekoľvek. Základná škola napríklad môže pomocou dažďovej vody polievať športoviská vo svojom areáli, polievať svoju zeleň, využiť ju na splachovanie toaliet. Ideálne je osadiť si tiež zelenú strechu a dažďovú záhradu,“ uvádza MEVA-SK.

Ideálne riešenie podľa spoločnosti môže vyzerať tak, že dažďová voda sa z veľkých plôch - striech a rôznych spevnených povrchov - zachytáva a odvádza do podzemných nádrží, kde sa jej objem monitoruje a signalizuje na dispečing technických služieb.

„Podľa potreby by následne voda bola pomocou autocisterny využívaná v rámci mesta či obce na polievanie záhonov a parkov vo verejnom priestore, umývanie chodníkov a ciest a podobne,“ píše sa v blogu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X