Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Turčianski vodári vlani ukončili neefektívny projekt a testovali smart meradlá

Projekt Turčianske Teplice – prívod vody z Hornej Štubne v hodnote 81-tisíc eur sa ukázal ako neefektívny a spoločnosť už v stavbe nebude pokračovať.

Turčianski vodári vlani ukončili neefektívny projekt a testovali smart meradlá

Foto: Turčianska vodárenská spoločnosť

Turčianska vodárenská spoločnosť (Turvod) vlani hospodárila so ziskom. Značne investovala, avšak jeden ekonomicky neefektívny investičný projekt musela ukončiť. Svoje hospodárske aj ďalšie výsledky zverejnila vo výročnej správe za rok 2018 (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Vlani spoločnosť vyrobila 6,3 milióna metrov kubických vody určenej na realizáciu, čo je medziročný pokles o 81-tisíc metrov kubických.

Objem vody fakturovanej však narástol o 230-tisíc metrov kubických, pričom v roku 2018 dosiahol hodnotu 4,8 milióna metrov kubických.

Aj objem odkanalizovanej vody medziročne narástol. Vlani spoločnosť zabezpečila odvádzanie v objeme 4,5 milióna metrov kubických.

Od októbra 2018 tiež začali platiť pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť nové ceny vodného a stočného. Tie boli stanovené nasledovne:

Druh služby

Cena v eur/mvrátane DPH

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,8912 eur/m3

maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6316 eur/m3

maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1888 eur/m3 

Smart vodomery

Vlani tiež turčianski vodári začali s testovaním pilotných smart riešení v obci Valča. Ide o projekt, ktorý zavádza inteligentné vodomery, takzvané smart meradlá.

Ich výhodou je dlhšia životnosť a skutočnosť, že nefungujú na mechanickej, ale na magnetickej báze. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou je vyhodnocovanie alarmov, vďaka čomu môžu byť zákazníci dopredu upozornení ohľadom prípadnej poruchy na odbernom mieste.

Smart vodomer / Foto: Turvod, a. s.

Klienti sú tak včasne informovaní o alarmoch, majú lepší prístup k štatistickým hodnotám, grafom a môžu ľahko sledovať zmeny krivky spotreby.

Investície do kanalizácií aj vodovodov

Vlani bol do užívania uvedený posledný projekt, na realizáciu ktorého mohla vodárenská spoločnosť využiť fondy EÚ z OP KŽP.

Ide o projekt Turčiansky Peter – Košťany nad Turcom – odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou, v rámci ktorého došlo k realizácii 6 725 metrov kanalizácie, ale aj nových prípojok a čerpacích staníc odpadových a pitných vôd. Projekt tak prešiel do monitorovacieho obdobia.

Ďalším dôležitým projektom bol SKV Martin – rekonštrukcia zásobného potrubia v úseku Košúty – Záturčie. Došlo aj k rekonštrukcii viacerých vodovodov v meste.

Vlani tiež prebiehala rekonštrukcia malej vodnej elektrárne Necpaly, pričom vodárne si kládli za cieľ lepšie využiť hydroenergetický potenciál vodného zdroja Lazce v prerušovanej komore Necpaly inštalovaním moderného energetického zariadenia. TURVOD pripomína, že návratnosť investície sa pohybuje niekde okolo 2,5 roka.

Vývoj objemu vody fakturovanej / Foto: Výročná správa Turvod za rok 2018

Investičný plán na rok 2018 zabezpečovaný z vlastných zdrojov bol stanovený vo výške 1,6 milióna eur. Skutočné plnenie investícií však presiahlo túto hodnotu o viac ako 2 %.

Vlani spoločnosť zahájila 12 nových stavieb a pokračovala s investíciami do 10 starých stavieb z predchádzajúcich rokov. Ukončila 11 stavieb, pričom všetky boli realizované dodávateľským spôsobom.

Medziročne navýšila zisk

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Zopakujú simulovanú záplavu. Vodohospodári opäť pustia viac vody do ramien Dunaja

Zopakujú simulovanú záplavu. Vodohospodári opäť pustia viac vody do ramien Dunaja

Oproti jarnej simulácii bude letná záplava menej intenzívna a potrvá kratšie.

Prinášajú prelomové zistenie. Plastový odpad v oceáne dokáže rozkladať morská huba

Prinášajú prelomové zistenie. Plastový odpad v oceáne dokáže rozkladať morská huba

Hoci baktérií degradujúcich plasty v mori už bolo objavených viacero, huby s touto schopnosťou sú doposiaľ skôr ojedinelé.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť doplnila dozornú radu, pribudol aj nový orgán

Východoslovenská vodárenská spoločnosť doplnila dozornú radu, pribudol aj nový orgán

Akcionári spoločnosti sa stretli na valnom zhromaždení. Čakalo ich viacero hlasovaní.

X
X
X
X