Macro Components
INISOFT
BELIMO

PVPS vyplatí väčšinu zisku za rok 2019 na dividendách Veolii

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť vlani dosiahla zisk 187-tisíc eur, drvivá väčšina sa pretaví do dividend.

PVPS vyplatí väčšinu zisku za rok 2019 na dividendách Veolii

ČOV Poprad - Matejovce / Foto: PVPS, a. s.

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS) sa vlani po hospodárskej stránke darilo. Navýšila tržby a hospodárila ziskovo, hoci jej hospodársky výsledok medziročne výrazne klesol. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú spoločnosť zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

PVPS vlani zásobovala 309 356 obyvateľov s dĺžkou prevádzkovanej vodovodnej siete 2 427 kilometrov.

Vyrobila 15,8 milióna metrov kubických pitnej vody a vyčistila 33 miliónov metrov kubických odpadových vôd. Dĺžka prevádzkovanej kanalizačnej siete dosahovala 665 kilometrov.

Vysoké straty vody

Celkový objem vody fakturovanej dosahoval 10,9 milióna metrov kubických, z čoho 7,4 milióna metrov kubických pokrývali domácnosti.

„V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol počet porúch na vodovodných sieťach o 119, ktorý bol ovplyvnený miernejším zimným obdobím,“ konštatuje PVPS vo výročnej správe.

Straty vody, ktoré sú objemovo najväčšou zložkou nefakturovanej vody, sa podľa PVPS prejavili hlavne pri zastaraných oceľových a liatinových potrubiach, pričom dosahovali takmer 31 percent.

Podnik pripomína, že ďalšou dôležitou zložkou nefakturovanej vody je aj vlastná spotreba, ktorá je aj naďalej značná, keďže je potrebné častejšie odkalovanie a preplachovanie potrubí z dôvodu znížených odberov a pre zabezpečenie kvality vody vo verejnom vodovode.

Vyššie ceny za stočné

Od januára platili rovnaké ceny za vodné a stočné ako v predchádzajúcom roku. V auguste však bolo spoločnosti doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré určilo novú maximálnu cenu stočného na obdobie do konca roka 2021.

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom zostala od roku 2014 nezmenená a predstavovala sumu 1,0884 eur za meter kubický bez DPH.

Došlo teda len k nárastu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktorá bola od augusta vo výške 1,1164 eur za meter kubický bez DPH.

Mimo domácností boli vlani najväčšími odberateľmi Aquapark Poprad, Emkobel Spišská Nová Ves, Popradská energetická spoločnosť, Tatranská mliekareň.

Využívaním kalového plynu znížili náklady na energie

Pri prevádzkovaní objektov vzniklo 1 998,458 t odpadov, z toho 9,698 t nebezpečných odpadov, pričom celkovo bolo vypustených do ovzdušia 33,8941 t znečisťujúcich látok.

PVPS tiež vysvetľuje, že výroba elektrickej energie kogeneračnou jednotkou na ČOV Poprad – Matejovce bola v objeme 413 780 kWh, čo predstavuje 13,8 % z celkovej spotreby na uvedenej prevádzke. V porovnaní s rokom 2018 však tento podiel klesol o sedem percentuálnych bodov.

ČOV Stará Ľubovňa / Foto: PVPS, a. s.

„Efektívnym využívaním kalového plynu pri výrobe elektrickej energie na kogeneračnej jednotke došlo za sledované obdobie k zníženiu nákladov na nákup elektrickej energie vo výške 43 861 eur,“ konštatuje spoločnosť vo výročnej správe.

PVPS značne investovala

Podnik v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou spoločnosť realizoval obnovu a rekonštrukciu vodovodnej siete v meste Poprad, Kežmarok a Spišská Belá.

Ďalej bola v druhej polovici roka uvedená do skúšobnej prevádzky zrekonštruovaná úpravňa vody Štrbské Pleso. PVPS vysvetľuje, že filtrácia pieskovými filtrami bola nahradená výkonnejšou technológiou ultrafiltrácie s výkonom 13 l/s.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Zvýšené prietoky majú byť krokom k periodicky opakovaným simulovaným záplavám v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Odstránenie nefunkčných a starých prekážok je najlepší spôsob spriechodnenia rieky, zdôrazňuje organizácia WWF Slovensko.

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Správa o stave životného prostredia za rok 2019 zdôrazňuje, že na splnenie cieľa Envirostratégie 2030 musíme vyvinúť značné úsilie v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.