NO DIG konferencia
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Produktivitu Slovákov znižuje znečistená voda aj slabá napojenosť na verejnú kanalizáciu

Podľa enviroinštitútu má na nižšiu produktivitu vplyv nekvalitná voda zo súkromných studní, slabá napojenosť na verejnú kanalizáciu v menších aglomeráciách, ale aj pesticídy z poľnohospodárskej činnosti.

Produktivitu Slovákov znižuje znečistená voda aj slabá napojenosť na verejnú kanalizáciu

Foto: Pixabay

Inštitút environmentálnej politiky varuje, že na Slovensku každý rok predčasne umiera takmer 5-tisíc ľudí, a to najmä kvôli zlej kvalite ovzdušia, ale aj kontaminovanej vode či znečisteniu prostredia chemickými látkami.

Odhadované straty na produktivite tak činia približne 0,1 % hrubého domáceho produktu. Táto hodnota predstavuje približne 77,3 milióna eur ročne. Najväčší podiel na strate však má znečistenie ovzdušia.

Najviac zasiahnutou časťou populácie sú práve marginalizované komunity kúriace tuhými palivami či bez prístupu k pitnej vode.

Inštitút environmentálnej politiky tak vidí riešenie vplyvov životného prostredia na zdravie obyvateľov v zrušení environmentálne škodlivých dotácií, prijímaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a vyššom pripojení obyvateľov na kanalizácie.

Nižšia produktivita ekonomiky

„Úroveň znečistenia životného prostredia výrazne ovplyvňuje stav a kvalitu života. Znižovaním množstva znečisťujúcich látok v prostredí by sme tak mohli významne prispieť nielen k zdraviu našich ekosystémov, ale aj zdraviu nás všetkých. Okrem toho by takéto zlepšenie prospelo aj ekonomike, keďže chorí ľudia majú nižšiu produktivitu a predčasné úmrtia ekonomiky taktiež neprospievajú,“ konštatujú autorky komentára Veronika Antalová a Inés Horváthová.

Počet úmrtí spôsobených environmentálnym znečistením má postupne klesajúcu tendenciu. Zatiaľ čo v roku 1990 ich bolo viac ako 7-tisíc, v súčasnosti každoročne umiera na dané problémy približne o dvetisíc ľudí menej.

Najvyšší podiel má práve znečistenie ovzdušia. Ročne tak v dôsledku tohto environmentálneho rizika umrie až 4-tisíc osôb. Značný podiel na úmrtiach však má aj pracovné vystavenie kontaminantom.

Závadná voda, sanitácia a umývanie rúk podľa IEP majú len malý podiel na celkových úmrtiach v porovnaní so znečistením ovzdušia.

Reálny vplyv nie je známy

„V roku 2015 zomrelo na Slovensku 4 242 ľudí vplyvom alkoholu a na dôsledky dopravných nehôd zomrelo 310 ľudí. Náklady chorôb spojených so znečistením sú často prehliadané, keďže ich štandardne v účtovníctve nevieme zachytiť. Odhaduje sa však, že vo vysokopríjmových krajinách, medzi ktoré sa zaraďuje aj Slovensko, tvoria výdavky na liečbu znečistením priemerne 1,7 % ročných výdavkov na zdravie,“ upresňujú autorky.

Inštitút zároveň zdôrazňuje, že reálny účinok znečisťujúcich látok je omnoho väčší, ale o mnohých vplyvoch ešte neexistuje dostatok poznatkov.

Vo všeobecnosti je možné rozdeliť tieto látky na tri základné kategórie. Úplne najmenšiu časť pyramídy tvoria kontaminanty, ktorých vplyvy sú známe a odborníkmi dobre preskúmané. Nasleduje väčšia časť zahrňujúca nové vplyvy, o ktorých už svet vie, ale stále ich nevyčíslil.

Zrejme najväčšiu časť pyramídy však tvoria znečisťujúce látky, ktorých vplyv na zdravie nie je známy. Do poslednej skupiny látok s neznámym vplyvom patria napríklad mikroplasty. O ich možnom účinku na zdravie ľudí písal denník Voda-portal.sk v tomto článku.

Najviac ohrozené sú marginalizované skupiny

Najviac postihnutými sú práve marginalizované skupiny, ktoré je možné nájsť aj na Slovensku. Hlavným problémom je ich obmedzený či žiadny prístup k verejným vodovodom a nepripojenosť na kanalizáciu.

„To spôsobuje, že ľudia žijúci v takýchto komunitách sú vystavení nadmernému riziku ochorenia a predčasnej smrti spôsobenej nielen znečistením ovzdušia, ale aj nevhodnými zdrojmi pitnej vody, či inými chorobami spojenými so znečistenou vodou,“ dodávajú autorky.

Zdravie ohrozujú aj pesticídy

Čo sa týka samotnej vody, Inštitút environmentálnej politiky zdôrazňuje, že na zdravie negatívne vplýva znečistenie povrchových aj podzemných vôd odpadovými vodami a splachovaním hnojív a pesticídov z poľnohospodárskej pôdy.

Znečistenie vôd spôsobuje na Slovensku v európskom porovnaní nadpriemerne veľké straty produktivity.

Kontaminácia povrchových vôd je podľa Európskej komisie najčastejšie spojená s organickými látkami, živinami a ťažkými kovmi, ktoré do povrchových aj podzemných vôd prenikajú z poľnohospodárstva, ale aj z nelegálne vypúšťaných odpadových vôd.

Európska komisia vo svojom odporúčaní pre Slovensko zdôraznila nutnosť zlepšiť hospodárenie s vodou, najmä pokiaľ ide o infraštruktúrne projekty, ale aj prístupy k poľnohospodárskemu využitiu a manažmentu krajiny. Poukázala tiež na nutnosť pokročilejšej úpravy mestských odpadových vôd.

Podľa Komisie by tak Slovensko malo uskutočniť lepšie hodnotenie tlakov a zefektívniť monitoring, aby bolo možné zvážiť, ako na tom jednotlivé vodné útvary v skutočnosti sú.

Problémom sú aj súkromné studne

„Je preto potrebné zvyšovať mieru pripojenia na verejnú kanalizáciu, ktorá sa od roku 1990 významne zvýšila, no v porovnaní s krajinami V4 je stále podpriemerná. Nepripojení obyvatelia v súčasnosti žijú hlavne v menších aglomeráciách, kde je aj viac používaných súkromných studní,“ tvrdí Inštitút environmentálnej politiky.

A práve súkromné studne prestavujú najväčšie riziko, keďže sú viac náchylné na znečistenie. Okrem toho ku kontrole kvality ich vody dochádza naozaj len sporadicky, nie ako v prípade verejných zdrojov vody.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Napúšťanie bazénov môže skokovo znížiť tlak vo vodovodoch. Z potrubí sa zároveň môžu uvoľňovať inkrusty.

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Prietok zvýšili z bežných hodnôt na dvojnásobok.

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Vo vodárenstve je investičný dlh 10 miliárd eur a najväčšia vodárenská spoločnosť má tržby 120 miliónov eur, upozorňuje predseda Klubu 500.

X
X
X
X