Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2022 | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2022

26. ročník medzinárodnej vedecko - technickej konferencie so zameraním na vodovody, kanalizácie a plynovody.

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na 26. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu

SANHYGA 2022

Vodovody – Kanalizácia – Plynovody

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.


Termín a miesto konania

 • 13. - 14. októbra 2022 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Esplanade****, Piešťany

Problematika zdravotnej techniky bude zameraná na aktuálne tematické okruhy :

 • legislatíva a technické predpisy
 • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
 • vodovody v budovách
 • využitie zrážkovej a sivej vody
 • vsakovanie
 • protipožiarne systémy
 • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI
 • technologické zariadenia v zdravotnej technike
 • progresívne systémy pre odpadové vody

Odborný garant:

 • doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava; jana.perackova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
 • prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava
 • Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Bratislava
 • Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ
 • Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ

Program konferencie

13. 10. 2022 štvrtok

08.00 - 09.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 09.15 h. Otvorenie konferencie | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie

1. tematický okruh: Legislatíva a technické predpisy

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

09.15 - 9.30 h.
Implementácia univerzálneho navrhovania v zdravotnej technike | J. Peráčková, SvF STU Bratislava

09.30 - 9.45 h.
Nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu - zmeny a nové parametre | J.Ilavský, D. Barloková, SvF STU Bratislava

09.45 -10.00 h.
Informácia o novej publikácii ZDRAVOTNÁ TECHNIKA | Ing. Taťjana Jánošková, PhD., SvF STU Bratislava

10.00 - 10.15 h.
Diskusia

10.15 - 10.30 h.
Prestávka na kávu

2. tematický okruh: Skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI

 • vedie: Ing. Taťjana Jánošková, PhD.

10.30 - 10.45 h.
Skúsenosti z realizácie zdravotnotechnických inštalácií v bytovom dome | M.Botka, EMPONT, s.r.o., Šaľa

10.45 - 11.00 h.
Mängel bei Trinkwasser-Installationen aus der Sicht des Sachverständigen (Poruchy v inštaláciách pitnej vody z pohľadu odborníka) | E.Draxler , HT Pinkafeld, Rakúsko

11.00 - 11.15 h.
Dilatácia potrubia a návrh pevných bodov | L.Jágerská, T. Rubaninský, Hilti Slovakia, spol. s r.o

11.15 - 11.30 h.
Kontroly technického stavu zariadení a objektov s obsahom znečisťujúcich látok | J.Pilát, SEPS, a. s. Bratislava

11.30 - 11.45 h. Diskusia

11.45 - 14.00 h. Obed

3. tematický okruh: Vodovody v budovách

 • vedie: Ing. Jakub Vrána, PhD.

14.00 - 14.15 h.
Experimentálne meranie kvality studenej pitnej vody v objekte základnej školy | D. Macková, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

14.15 - 14.30 h.
Simulácia priebehu teploty studenej pitnej vody v stavebnej konštrukcii | D. Macková, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

14.30 - 14.45 h.
Rozvody teplé vody (PWH) za stavu energetické nouze | Z. Žabička, Brno, CZ

14.45 - 15.00 h.
Cirkulace teplé vody a energetická náročnost | Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml., QZP, s.r.o. Brno, CZ

15.00 - 15.15 h.
Analýza spotreby vody pre domácnosti | P. Kapalo, TU Košice

15.15 - 15.30 Diskusia

15.30 - 15.45 h. Prestávka na kávu

4. tematický okruh: Využitie zrážkovej a sivej vody, vsakovacie systémy

 • vedie: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

15.45 - 16.00 h.
Dimenzování zařízení pro využití srážkových a šedých vod | J. Vrána, FAST VUT Brno, CZ

16.00 - 16.15h.
Model využívania zrážkovej vody z povrchového odtoku pre budovu – plusy a mínusy | Z. Vranayová, SvF, I. Mitrovský, D. Káposztásová, TU Košice

16.15 - 16.30 h.
Vsakovanie a filtrácia dažďových vôd v mestách a obciach | M. Maršalko, EKODREN, s.r.o., Pezinok

16.30 - 16.45 h.
Možnosti využitia sivej vody v Maďarsku | Z. Szánthó, TU Budapešť, Maďarsko

16.45 - 17.00 h.
Šedé vody - česká cesta | K. Plotěný, ASIO NEW, s.r.o. , Brno, CZ

17.00 - 17.15 h. Diskusia

Prezentácia firiem

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
 1. 15 - 19.15 h. Firemné prezentácie - generálny partner konferencie 30 min | WILO, HL Hutterer & Lechner

20.00 h.
Spoločenský večer: Slávnostné odovzdanie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky | cena prof. Ing. Ľudovíta Hrdinu za rok 2021


14. 10. 2022 piatok

08.30 - 9.00 h. Registrácia účastníkov

5. tematický okruh: Technologické zariadenia

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

09.00 - 9.15 h.
Samočinná stabilní hasicí zařízení z pohledu jiných médií než voda | I. Koubková, SvF ČVUT Praha, CZ

09.15 - 9.30 h.
Plynovodní řady a přípojky z pohledu trasy a materiálů | I. Koubková, SvF ČVUT Praha, CZ

09.30 - 9.45 h.
Návrh systémov využitia zrážkovej a sivej vody v záverečných prácach študentov TZB | T. Jánošková, SvF STU Bratislava

9.45 - 10.00 h. Diskusia

10.00 - 10.15 h. Prestávka na kávu

6. tematický okruh: Progresívne systémy pre odpadové vody

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD.

10.15 - 10.30 h.
Chladenie odpadovej vody z termálnych kúpalísk pomocou odparu do ovzdušia | A. Predajnianska, J.Takács, SvF STU Bratislava

10.30 - 10.45 h.
Využitie odpadového tepla z kanalizácie v budovách | L. Hrnčárová, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

10.45 - 11.00 h.
Vhodnosť použitia rôznych typov tvaroviek na odpadovom potrubí z hľadiska kolísania tlaku | M. Sokol, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

11.00 - 11.15 h. Diskusia

11.15 - 12.15 h. Firemné prezentácie

12.30 h. Ukončenie konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a programMohlo by vás zaujímať

Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle

Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle

53. ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční pod záštitou ministra životného prostredia SR Jána Budaja.

Čistili Hron od odpadu. Ľudia si rieku mýlia so zberným dvorom, konštatujú dobrovoľníci

Čistili Hron od odpadu. Ľudia si rieku mýlia so zberným dvorom, konštatujú dobrovoľníci

Pri upratovaní z Hrona vytiahli množstvo plastov, ale aj kočík a bicykel. K čisteniu rieky sa pridali pracovníci spoločnosti Marius Pedersen, ktorá sa špecializuje na nakladanie s odpadom.

Zachytávanie dažďovej vody môže mestám a obciam pomôcť, využijú ju školy aj úrady

Zachytávanie dažďovej vody môže mestám a obciam pomôcť, využijú ju školy aj úrady

Kľúčom k využitiu zrážkovej vody je jej uskladnenie v nádržiach.