NO DIG konferencia
BELIMO
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2021

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedecko - technickej konferencie so zameraním na vodovody, kanalizácie a plynovody sa uskutoční v dňoch 18. a 19. októbra 2021 v Piešťanoch.

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2021

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na jubilejnú 25. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu

SANHYGA 2021

Vodovody – Kanalizácia – Plynovody


Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.


Termín a miesto konania

 • 18. - 19. októbra 2021 (pondelok-utorok)
 • Hotel Esplanade****, Piešťany

Problematika zdravotnej techniky bude zameraná na aktuálne tematické okruhy :

 • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
 • zásobovanie budov vodou
 • kanalizačné systémy
 • vsakovanie a inovačné technológie
 • využitie zrážkovej a sivej vody
 • protipožiarne systémy
 • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI
 • technologické zariadenia v zdravotnej technike

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava, jana.perackova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
 • prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava
 • Ing. Kamila Víchová, PhD., Bratislava
 • Ing.Taťjana Jánošková, PhD., Bratislava
 • Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno
 • Ing. Zdeněk Žabička, Brno

Program konferencie

18. 10. 2021 pondelok

08.00 - 8.45 h. Registrácia účastníkov

08.45 - 9.00 h. Otvorenie konferencie

 • doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie

1. tematický okruh: Hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

09.00 - 9.15 h.
Ako ovplyvnila skúsenosť s pandémiou COVID-19 prevádzku vodovodov v budovách?

Z. Vranayová, SvF TU Košice, Z. Bratská | RUVZ Košice

09.15 - 9.30 h.
Úprava vody- kvalitná pitná voda pre spotrebiteľa

J. Ilavský, D. Barloková | SvF STU Bratislava

09.30 - 9.45 h.
Zabezpečenie kvality pitnej vody v budovách

D. Macková, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

09.45 - 10.00 h.
Voda v nemocničnom pavilóne

Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml. | QZP, s.r.o. Brno

10.00 -10.15 h.
Vodný generel veľkej nemocnice

Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml., QZP, s.r.o. Brno, CZ

10.15 - 10.30 h.
Diskusia

10.30 - 10.45 Prestávka na kávu

2. tematický okruh: Zásobovanie budov vodou

 • vedie: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

10.45 - 11.00 h.
Spotreby a prietoky vody v bytových domoch

J. Vrána |  FAST VUT Brno, CZ

11.00 - 11.15 h.
Vady v rozvodoch vody

Z. Žabička | Brno, CZ

11.15 - 11.30 h.
Skúsenosti z prevádzky vodovodu v bytovom dome

M. Krafčík | Viega s.r.o., Slovensko

11.30 - 11.45 h.
Úlohy autorského dozoru pri rekonštrukcii vodovodu

M. Botka | EMPONT, s.r.o., Šaľa

11.45 - 12.00 h.
Defekte Schichtspeicher aus Stahlblech (Poruchy oceľových vrstvených zásobníkových nádrží)

E. Draxler | HT Pinkafeld, Rakúsko

12.00 - 12.15 h.
Diskusia

12.15 - 14.00 h. Obed

3. tematický okruh: Kanalizácia v budovách

 • vedie: Ing. Taťjana Jánošková, PhD.

14.00 - 14.15 h.
Bezpečnostné odvodnenie striech

B. Kollár, Bratislava

14.15 - 14.30 h.
Vetracie systémy kanalizácie v budove

T. Jánošková | SvF STU Bratislava

14.30 - 14.45 h.
Získavanie tepla z kanalizácie v bytovom dome

J. Šmelík | Energia Real, s.r.o., Košice

14.45 - 15.00 h.
Vady pri návrhu umiestnenia zariaďovacích predmetov a domová kanalizácia

Z. Žabička, Brno, CZ

15.00 - 15.15 h.
Odpadové potrubia vo vysokých budovách

M. Sokol, J. Peráčková | SvF STU Bratislava

15.15 - 15.30 h.
Diskusia

15.30 - 15.45 h. Prestávka na kávu

4. tematický okruh: Využitie zrážkovej a sivej vody

 • vedie: Ing. Jakub Vrána, PhD.

15.45 - 16.00 h.
Systémy pre využitie upravenej sivej vody - nová EN 16941-2

Z. Vranayová | SvF TU Košice, J. Peráčková | SvF STU Bratislava

16.00 - 16.15 h.
Nová ČSN 75 6780 pre využitie šedých a zrážkových vôd

J. Vrána | FAST VUT Brno, CZ

16.15 - 16.30 h.
Hodnotenie bezpečnosti opätovného využitia vody

K. Plotěný | ASIO NEW, s.r.o. , Brno, CZ

16.30 - 16.45 h.
Diskusia

Prezentácie firiem

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

16.45 - 18.45 h. Firemné prezentácie (15 min / firma)
generálny partner konferencie WILO CS * GRUNDFOS * UPONOR * HL Hutterer & Lechner (30 min)

20.00 h. Spoločenský večer s kapelou Lenky Piešovej – Music Box Project

Slávnostné odovzdanie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ing. Ľudovíta Hrdinu za rok 2020


19. 10. 2021 utorok

08.30 - 9.00 h. Registrácia účastníkov

5. tematický okruh: Technologické zariadenia v zdravotníckej technike

 • vedie: Ing. Kamila Víchová, PhD.

09.00 - 9.15 h.
Porovnanie sauny a infrakabíny

I. Koubková | SvF ČVUT Praha, CZ

09.15 - 9.30 h.
Sprinklerové systémy v administratívnych budovách z iného uhla pohľadu

I. Koubková | SvF ČVUT Praha, CZ

09.30 - 9.45 h.
Protipožiarne prestupy rozvodov ZTI

L. Jágerská, T. Rubaninský | Hilti Slovakia, spol. s r.o.

09.45 - 10.00 h. Prestávka na kávu

10.00 - 10.15 h.
Rekuperácia tepla z odpadovej vody cirkulačného bazéna

J. Takács, A. Predajnianska | SvF STU Bratislava

10.15 - 10.30 h.
Posúdenie, schvaľovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie plynovodov

K. Víchová | SvF STU Bratislava

10.30 - 11.30 h.
Firemné prezentácie
(15 min / firma)
firma9 * firma10* firma11* firma12

11.30 -11.45 h.
Diskusia

12.00 h. Ukončenie konferencie


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a programMohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X