Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Ochrana vody bude v Česku najvyšším verejným záujmom

Základná kostra českého návrhu ústavného zákona je už na svete. Aké ustanovenia obsahuje?

Ochrana vody bude v Česku najvyšším verejným záujmom

Foto: Pixabay

Česku spôsobuje sucho už dlhšiu dobu problémy. Minister životného prostredia Richard Brabec ešte začiatkom minulého roka zdôraznil, že tento problém sa týka asi 60 % územia krajiny. Podľa neho sa vodný blahobyt v krajine skončil, dokonca označil splachovanie pitnou vodou za „barbarstvo“.

V nadväznosti na komplikovanú situáciu v krajine pripravili niekoľko konkrétnych opatrení – od individuálnych cez lokálne až po celoštátne.

Podporujú úsporné opatrenia

V Česku už dlhšiu dobu funguje program „veľká Dážďovka“. Ešte dôležitejším je však novší projekt, do ktorého ministerstvo investovalo viac ako 300 miliónov korún. V rámci neho poskytli novú pitnú vodu v priebehu roku a pol až 300 obciam, kde žije asi 140-tisíc obyvateľov.

https://www.inisoft.sk/

Existuje však aj takzvaná „malá Dážďovka“ pre samotných občanov, do ktorej je zapojených asi 4-tisíc projektov.

Podporuje menšie projekty, ktoré sú zamerané na úspornejšie zalievanie záhrad alebo splachovanie WC.

Problém s nedostatkom vody však Česi neplánujú riešiť len na lokálnej mikroúrovni. Už dlhšiu dobu prebieha odborná aj politická debata o ústavnej ochrane vody. A tá začína postupne nadobúdať jasnejšie kontúry.

Ochrana vody ako najvyšší verejný záujem

V súčasnosti totiž prírodné zdroje bez rozdielu chráni článok 7 ústavy: Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov a ochranu prírodného bohatstva.

Dôvodom pripravovanej ústavnej ochrany je podľa rezortu poľnohospodárstva určitá zraniteľnosť vody a jej strategický význam z hľadiska bezpečnosti štátu.

Hlavným zámerom návrhu ústavného zákona je nadradenie verejného záujmu na ochranu vody pre ľudskú spotrebu všetkým ostatným verejným záujmom.

Slovenská ústavná ochrana v sebe skrýva aj úskalia

Ústavnú ochranu vody pritom pred pár rokmi zaviedli aj na Slovensku. Konkrétne ide o schválenie ústavného zákazu vývozu vody mimo územie krajiny. Základný zákon štátu sa tak v článku 4 rozšíril o nový odsek, ktorý zakazuje prepravu vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území SR cez hranice dopravnými prostriedkami či potrubím.

Tento zákaz sa však nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, pitnú a minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenska a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Českí právnici nedávno poukázali na možné úskalia, ktoré takéto ustanovenia so sebou prinášajú.

V Česku sú do debaty aktívne zapojení odborníci

Včera (15. januára, pozn. redakcie) český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman oznámil, že základná kostra návrhu ústavného zákona na ochranu vody je už hotová.

Ďalším krokom má byť jej prerokovanie s jednotlivými poslaneckými klubmi. Na predchádzajúcom rokovaní minister požiadal právnych expertov, zástupcov ministerstiev a politických strán, ale aj odborníkov na problematiku vody o zaslanie pripomienok k spomínanému návrhu ústavného zákona.

„Obdržali sme mnoho cenných podnetov a návrhov, ktoré prispeli ku skvalitneniu finálneho textu. Väčšinu pripomienok sme zapracovali do textu zákona aj do príslušnej dôvodovej správy. Tá obsahuje rad konkrétnych údajov, odborných prognóz aj výstupov z výskumných ústavov,“ vysvetľuje M. Toman.

Z tých podľa neho vyplýva, že nový ústavný zákon, ako aj zmena prístupu k vode vo všeobecnosti, nie sú len žiadúcimi krokmi, ale sú doslova nutnosťou.

„Naším zámerom je udeliť ústavným zákonom jasnú prioritu verejného záujmu zaistenie dostatku pitnej vody a vodárenských zdrojov,“ dodal.

Dôležitou súčasťou celého procesu je rokovanie s najrozličnejšími odborníkmi pre danú oblasť, vďaka čomu bude ústavný zákon postavený na pevných základoch.

Čo so sebou prináša návrh ústavného zákona?

České ministerstvo tiež oznámilo, že návrh zákona má v súčasnosti 9 článkov. Základnou tézou je, že voda ako drahocenný a nenahraditeľný prírodný zdroj by mala mať zabezpečenú najvyššiu ochranu vo verejnom záujme v prípade, ak slúži na hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Z nórskych grantov poputujú milióny eur do obnovy mokradí

Z nórskych grantov poputujú milióny eur do obnovy mokradí

Necelý milión eur bude smerovať do oblasti zvyšovania povedomia o prispôsobovaní sa zmene klímy.

Ochrana vôd v roku 2021: Envirofond zadotuje vodovody, kanalizácie aj opätovné využitie vody

Ochrana vôd v roku 2021: Envirofond zadotuje vodovody, kanalizácie aj opätovné využitie vody

Envirofond chce podporiť aj najmenej rozvinuté okresy.

Spotreba vody môže klesnúť vďaka údajom z realitných webov

Spotreba vody môže klesnúť vďaka údajom z realitných webov

Kľúč k efektívnejšiemu vodohospodárstvu a lepšiemu územnému plánovaniu v rámci miest sa podľa kalifornských vedcov nachádza na internete.