Macro Components
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Komisia víta zlepšenie v zbere a čistení komunálnych odpadových vôd. Poukazuje však na niekoľko nedostatkov

Medzi ne patria najmä nedostatočné investície do infraštruktúry. Z tohto dôvodu je možné sledovať výrazné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v napĺňaní požiadaviek smernice.

EK víta zlepšenie v zbere a čistení komunálnych odpadových vôd. Poukazuje však na niekoľko nedostatkov

Foto: Depositphotos

Včera (10. septembra) Európska komisia zverejnila v poradí 10. správu o implementácii smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (celý dokument si môžete stiahnuť v závere článku).

Tá víta celkové zlepšenie v zbere a čistení odpadovej vody v európskych mestách, avšak zároveň poukazuje na značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.

V smernici o čistení komunálnych odpadových vôd sa vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili, že ich mestá a sídla budú správne zhromažďovať a čistiť odpadové vody.

Neupravená odpadová voda môže byť kontaminovaná škodlivými chemikáliami, baktériami a vírusmi a predstavuje tak riziko pre ľudské zdravie.

Obsahuje tiež živiny, ako je dusík a fosfor, ktoré môžu poškodiť vodné zdroje a morské prostredie podporou nadmerného rastu rias.

Progres, ale stále nie dostatočný

V roku 2019 bolo zverejnené hodnotenie smernice, v ktorom sa dospelo k záveru, že celkovo je vhodná na daný účel, ale stále je tu určitý priestor na zlepšenie.

Komisia tiež nedávno spustila hodnotenie vplyvu s cieľom vyhodnotiť rôzne možnosti politiky a potenciálne modernizovať smernicu.

Patrí sem okrem iného aj hľadanie spôsobov, ako čeliť kontaminujúcim látkam, ktoré vzbudzujú obavy, ako sú farmaceutiká a mikroplasty, a zvážiť, či môže pravidelný dohľad nad odpadovou vodou zvýšiť pripravenosť EÚ na zvládnutie pandémie COVID-19 alebo podobných chorôb.

V poradí 10. správa o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd ukazuje, že miera súladu s pravidlami EÚ v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd je vysoká a v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím sa zvýšila.

To pomáha predchádzať znečisťovaniu životného prostredia. Aj keď je trend naďalej pozitívny, úplné dodržiavanie smernice ešte nebolo dosiahnuté. Financie a plánovanie zostávajú hlavnými výzvami pre odvetvie vodárenských služieb.

„Táto správa potvrdzuje, že zber a čistenie odpadových vôd sa v celej EÚ zlepšuje. Pravidlá EÚ zohrávali rozhodujúcu úlohu pri zlepšovaní kvality riek, jazier a morí na našom kontinente, čo malo priaznivý vplyv na zdravie a kvalitu života európskych občanov,“ uviedol európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius.

Zároveň však dodáva, že pokrok nebol rovnomerný a v niektorých členských štátoch EÚ je potrebné lepšie naplánovať a viac financovať infraštruktúru odpadových vôd.

Súlad so smernicou je pomerne vysoký

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Zvýšené prietoky majú byť krokom k periodicky opakovaným simulovaným záplavám v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Odstránenie nefunkčných a starých prekážok je najlepší spôsob spriechodnenia rieky, zdôrazňuje organizácia WWF Slovensko.

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Správa o stave životného prostredia za rok 2019 zdôrazňuje, že na splnenie cieľa Envirostratégie 2030 musíme vyvinúť značné úsilie v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.