Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Komisia víta zlepšenie v zbere a čistení komunálnych odpadových vôd. Poukazuje však na niekoľko nedostatkov

Medzi ne patria najmä nedostatočné investície do infraštruktúry. Z tohto dôvodu je možné sledovať výrazné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v napĺňaní požiadaviek smernice.

EK víta zlepšenie v zbere a čistení komunálnych odpadových vôd. Poukazuje však na niekoľko nedostatkov

Foto: Depositphotos

Včera (10. septembra) Európska komisia zverejnila v poradí 10. správu o implementácii smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (celý dokument si môžete stiahnuť v závere článku).

Tá víta celkové zlepšenie v zbere a čistení odpadovej vody v európskych mestách, avšak zároveň poukazuje na značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.

V smernici o čistení komunálnych odpadových vôd sa vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili, že ich mestá a sídla budú správne zhromažďovať a čistiť odpadové vody.

Neupravená odpadová voda môže byť kontaminovaná škodlivými chemikáliami, baktériami a vírusmi a predstavuje tak riziko pre ľudské zdravie.

Obsahuje tiež živiny, ako je dusík a fosfor, ktoré môžu poškodiť vodné zdroje a morské prostredie podporou nadmerného rastu rias.

Progres, ale stále nie dostatočný

V roku 2019 bolo zverejnené hodnotenie smernice, v ktorom sa dospelo k záveru, že celkovo je vhodná na daný účel, ale stále je tu určitý priestor na zlepšenie.

Komisia tiež nedávno spustila hodnotenie vplyvu s cieľom vyhodnotiť rôzne možnosti politiky a potenciálne modernizovať smernicu.

Patrí sem okrem iného aj hľadanie spôsobov, ako čeliť kontaminujúcim látkam, ktoré vzbudzujú obavy, ako sú farmaceutiká a mikroplasty, a zvážiť, či môže pravidelný dohľad nad odpadovou vodou zvýšiť pripravenosť EÚ na zvládnutie pandémie COVID-19 alebo podobných chorôb.

V poradí 10. správa o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd ukazuje, že miera súladu s pravidlami EÚ v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd je vysoká a v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím sa zvýšila.

To pomáha predchádzať znečisťovaniu životného prostredia. Aj keď je trend naďalej pozitívny, úplné dodržiavanie smernice ešte nebolo dosiahnuté. Financie a plánovanie zostávajú hlavnými výzvami pre odvetvie vodárenských služieb.

„Táto správa potvrdzuje, že zber a čistenie odpadových vôd sa v celej EÚ zlepšuje. Pravidlá EÚ zohrávali rozhodujúcu úlohu pri zlepšovaní kvality riek, jazier a morí na našom kontinente, čo malo priaznivý vplyv na zdravie a kvalitu života európskych občanov,“ uviedol európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius.

Zároveň však dodáva, že pokrok nebol rovnomerný a v niektorých členských štátoch EÚ je potrebné lepšie naplánovať a viac financovať infraštruktúru odpadových vôd.

Súlad so smernicou je pomerne vysoký

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Okrem odľahčenia stokovej siete by priniesli aj iné výhody z hľadiska životného prostredia. Takisto by obyvateľom znížili náklady na stočné.

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

V medziročnom porovnaní ide o nárast o 260-tisíc metrov kubických odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Investícia by mala stáť takmer 1,4 milióna eur.