Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Verejná konzultácia je otvorená do 25. augusta.

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Foto: Depositphotos

Európska komisia bude do 25. augusta prijímať pripomienky v súvislosti s odštartovaním verejnej konzultácie v rámci plánu („roadmap“) pre prehodnotenie smernice EÚ o splaškových kaloch.

Účelom tejto smernice je upraviť používanie splaškových kalov v poľnohospodárstve takým spôsobom, aby sa predišlo škodlivým vplyvom na pôdu, rastlinstvo, zvieratá a človeka.

Podľa smernice sa kal pred použitím v poľnohospodárstve musí upraviť. Členské štáty však za určitých nimi stanovených podmienok môžu povoliť použitie neupravených kalov, ak sú do pôdy vstrekované alebo zapracované.

V smernici sa tiež vyžaduje, aby sa kaly používali takým spôsobom, aby sa zohľadňovali výživové požiadavky rastlín a aby sa neznížila kvalita pôdy, povrchových a podzemných vôd.

Smernica musí byť zmenená

Smernica, ktorá bola prijatá pred 30 rokmi, už nezodpovedá súčasným potrebám a očakávaniam, ako je napríklad správna regulácia znečisťujúcich látok nachádzajúcich sa v kaloch, teda „objavujúcich sa znečisťujúcich látok“, akými sú liečivá a mikroplasty.

Táto iniciatíva teda zhodnotí účinnosť smernice a analyzuje riziká a príležitosti spojené s hospodárením so splaškovými kalmi v poľnohospodárstve.

Plán (roadmap) je otvorený na spätnú väzbu počas desiatich týždňov. Spätná väzba sa bude brať do úvahy pre ďalší rozvoj a doladenie iniciatívy.

Komisia zhrnie vstupy získané v súhrnnej správe, v ktorej vysvetlí, ako sa daný vstup vezme do úvahy, a ak je to uplatniteľné, prečo niektoré návrhy nemožno prijať. Prijatú spätnú väzbu zverejní na svojej oficiálnej webovej stránke.

Smernica nezodpovedá súčasným potrebám

V roku 2014 došlo k prehodnoteniu smernice ako súčasť „ex-post hodnotenia určitých smerníc o tokoch odpadov“.

Pri hodnotení Komisia zistila niekoľko nedostatkov, ktoré sa vo veľkej miere týkali skutočnosti, že smernica bola prijatá už pred troma dekádami a plne nezodpovedala súčasným potrebám a očakávaniam.

Foto: Depositphotos

Zistené problémy sa týkali príspevku smernice k ambíciám obehovej ekonomiky EÚ, ako aj znečisťujúcich látok v kale vrátane kontaminantov vzbudzujúcich obzvlášť veľké obavy (napríklad organické chemikálie ako sú liečivá, PAH a PFAS, kozmetické rezíduá a mikroplasty), potenciálnej potreby regulovať iné použitia (ošetreného) splaškového kalu, ale aj možného vplyvu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd.

Čo chce Komisia dosiahnuť?

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Extrémne suchá v strednej Európe. Výskumníci prišli s viacerými scenármi

Extrémne suchá v strednej Európe. Výskumníci prišli s viacerými scenármi

Podľa nemeckých výskumníkov môže ísť až o sedemnásobne vyššiu frekvenciu výskytov sucha v prípade, že dôjde k výraznému zvýšeniu emisií.

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

Stroj je schopný spracovať až desať ton plastov denne.

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Nový šéf štátneho podniku tiež pracuje na zefektívnení nákladovej stránky spoločnosti.