Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Podľa Komisie by mala právna úprava reagovať na objavujúce sa kontaminanty, ale aj nové pandémie. Upozorňuje tiež na dôsledky pre kaly a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Foto: Depositphotos

Európska komisia spustila novú výzvu, ktorá je zameraná na spätnú väzbu k počiatočnému hodnoteniu vplyvu revízie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (odkaz nájdete na konci článku).

Cieľom tejto smernice je chrániť životné prostredie a ľudí pred nepriaznivými účinkami vypúšťania komunálnych odpadových vôd, pričom sa vyžaduje zber a čistenie odpadových vôd pred ich návratom do životného prostredia.

Pôvodná smernica z roku 1991 sa považuje za úspech, pretože zaznamenala obrovské zlepšenie kvality riek, jazier a morí v celej Európe, a tým pomohla EÚ dosiahnuť, spolu s ďalšími smernicami, ciele rámcovej smernice a zlepšiť biodiverzitu.

Od roku 1991 sa však toho veľa zmenilo a smernica sa musí aktualizovať, aby dokázala plne riešiť súčasné výzvy, ako sú nové kontaminujúce látky, ktoré vzbudzujú obavy, zmena podnebia, pandémie, ako aj celkový posun smerom k čistejšiemu a zelenšiemu prostrediu.

Komisia zhodnotí spätnú väzbu

Táto iniciatíva zreviduje smernicu po jej nedávnom vyhodnotení. V tom Komisia prišla na určité nedostatky a nové spoločenské potreby, ktoré je potrebné riešiť.

Cieľom tejto iniciatívy je posilniť súčasný právny predpis EÚ zameraný na zníženie nepriaznivých účinkov odpadových vôd a zabezpečiť, aby bol vhodný aj v budúcich desaťročiach.

Konzultácia je otvorená do 8. septembra, spätná väzba je teda možná počas siedmich týždňov. Komisia ju bude brať do úvahy pre ďalší rozvoj a doladenie iniciatívy.

Následne zosumarizuje vstupy získané v súhrnnej správe, v ktorej vysvetlí, ako sa vstup vezme do úvahy, a ak je to uplatniteľné, prečo niektoré návrhy nemožno prijať.

Prečo treba smernicu aktualizovať?

Prebiehajúca pandémia ešte viac zdôrazňuje, že vodohospodársky sektor hrá zásadnú úlohu pri ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.

Ukázalo sa, že vírus je prítomný v mestských odpadových vodách, ale už nie je infekčný, ak sa odpadové vody v čistiarňach odpadových vôd primerane čistia.

Sledovanie prítomnosti koronavírusu v odpadovej vode tiež môže pomôcť pri identifikácii kontaminovaných oblastí.

Pri hodnotení možností na zlepšenie kľúčovej smernice, ktorou sa riadi toto odvetvie, je potrebné uznať význam silného, udržateľného a energeticky účinného vodného hospodárstva EÚ a zabezpečenia jeho dlhodobej finančnej udržateľnosti.

Slabé miesta smernice

V hodnotení smernice prišla Európska komisia na niekoľko problémov vrátane určitých pretrvávajúcich zdrojov znečistenia, ktoré smernica buď nerieši, alebo nespadajú do jej pôsobnosti.

Ide napríklad o prietoky dažďovej vody a neošetrený povrchový odtok, ktoré zasahujú vodné útvary často bez vhodnej úpravy. V časoch meniacich sa zrážkových vzorcov, ktoré súvisia so zmenou podnebia, sa môže význam týchto zdrojov zvýšiť.

Malé aglomerácie s menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov veľakrát nie sú prioritne vybavené infraštruktúrou pre odpadové vody a často sa spoliehajú na individuálne systémy. Tie sú neraz zle navrhnuté, spravované alebo nedostatočne sledované.

Nové kontaminanty

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Okrem odľahčenia stokovej siete by priniesli aj iné výhody z hľadiska životného prostredia. Takisto by obyvateľom znížili náklady na stočné.

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

V medziročnom porovnaní ide o nárast o 260-tisíc metrov kubických odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Investícia by mala stáť takmer 1,4 milióna eur.