Macro Components
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Podľa Komisie by mala právna úprava reagovať na objavujúce sa kontaminanty, ale aj nové pandémie. Upozorňuje tiež na dôsledky pre kaly a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Foto: Depositphotos

Európska komisia spustila novú výzvu, ktorá je zameraná na spätnú väzbu k počiatočnému hodnoteniu vplyvu revízie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (odkaz nájdete na konci článku).

Cieľom tejto smernice je chrániť životné prostredie a ľudí pred nepriaznivými účinkami vypúšťania komunálnych odpadových vôd, pričom sa vyžaduje zber a čistenie odpadových vôd pred ich návratom do životného prostredia.

Pôvodná smernica z roku 1991 sa považuje za úspech, pretože zaznamenala obrovské zlepšenie kvality riek, jazier a morí v celej Európe, a tým pomohla EÚ dosiahnuť, spolu s ďalšími smernicami, ciele rámcovej smernice a zlepšiť biodiverzitu.

Od roku 1991 sa však toho veľa zmenilo a smernica sa musí aktualizovať, aby dokázala plne riešiť súčasné výzvy, ako sú nové kontaminujúce látky, ktoré vzbudzujú obavy, zmena podnebia, pandémie, ako aj celkový posun smerom k čistejšiemu a zelenšiemu prostrediu.

Komisia zhodnotí spätnú väzbu

Táto iniciatíva zreviduje smernicu po jej nedávnom vyhodnotení. V tom Komisia prišla na určité nedostatky a nové spoločenské potreby, ktoré je potrebné riešiť.

Cieľom tejto iniciatívy je posilniť súčasný právny predpis EÚ zameraný na zníženie nepriaznivých účinkov odpadových vôd a zabezpečiť, aby bol vhodný aj v budúcich desaťročiach.

Konzultácia je otvorená do 8. septembra, spätná väzba je teda možná počas siedmich týždňov. Komisia ju bude brať do úvahy pre ďalší rozvoj a doladenie iniciatívy.

Následne zosumarizuje vstupy získané v súhrnnej správe, v ktorej vysvetlí, ako sa vstup vezme do úvahy, a ak je to uplatniteľné, prečo niektoré návrhy nemožno prijať.

Prečo treba smernicu aktualizovať?

Prebiehajúca pandémia ešte viac zdôrazňuje, že vodohospodársky sektor hrá zásadnú úlohu pri ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.

Ukázalo sa, že vírus je prítomný v mestských odpadových vodách, ale už nie je infekčný, ak sa odpadové vody v čistiarňach odpadových vôd primerane čistia.

Sledovanie prítomnosti koronavírusu v odpadovej vode tiež môže pomôcť pri identifikácii kontaminovaných oblastí.

Pri hodnotení možností na zlepšenie kľúčovej smernice, ktorou sa riadi toto odvetvie, je potrebné uznať význam silného, udržateľného a energeticky účinného vodného hospodárstva EÚ a zabezpečenia jeho dlhodobej finančnej udržateľnosti.

Slabé miesta smernice

V hodnotení smernice prišla Európska komisia na niekoľko problémov vrátane určitých pretrvávajúcich zdrojov znečistenia, ktoré smernica buď nerieši, alebo nespadajú do jej pôsobnosti.

Ide napríklad o prietoky dažďovej vody a neošetrený povrchový odtok, ktoré zasahujú vodné útvary často bez vhodnej úpravy. V časoch meniacich sa zrážkových vzorcov, ktoré súvisia so zmenou podnebia, sa môže význam týchto zdrojov zvýšiť.

Malé aglomerácie s menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov veľakrát nie sú prioritne vybavené infraštruktúrou pre odpadové vody a často sa spoliehajú na individuálne systémy. Tie sú neraz zle navrhnuté, spravované alebo nedostatočne sledované.

Nové kontaminanty

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Zvýšené prietoky majú byť krokom k periodicky opakovaným simulovaným záplavám v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Odstránenie nefunkčných a starých prekážok je najlepší spôsob spriechodnenia rieky, zdôrazňuje organizácia WWF Slovensko.

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Správa o stave životného prostredia za rok 2019 zdôrazňuje, že na splnenie cieľa Envirostratégie 2030 musíme vyvinúť značné úsilie v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.