Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Klimatické scenáre narážajú na rad nepredvídateľných udalostí, tvrdí odborníčka

Hydrologička Pavla Pekárová hovorí o tom, ako klimatická zmena ovplyvňuje kvantitu aj kvalitu vody v riekach, ale aj o tom, na čo sa môže pripraviť Slovensko v najbližšej dobe.

Klimatické scenáre narážajú na rad nepredvídateľných udalostí, tvrdí odborníčka

Foto: Depositphotos

Klimatické zmeny ovplyvňujú aj množstvo a kvalitu vody v tokoch. Výnimkou nie je ani Slovensko. Ako sa tieto zmeny prejavujú v našom priestore? Na otázky denníka Voda-portal.sk odpovedala odborníčka Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie SAV. 

Ak chceme odpovedať na otázku, akým spôsobom ovplyvňujú klimatické zmeny kvantitu a kvalitu vody v riekach, je podľa P. Pekárovej najskôr potrebné vyjasniť si, čo považujeme za „klimatické zmeny“ a čo rozumieme pod pojmom „klimatická zmena“.

Pod pojmom „klimatické zmeny“ v množnom čísle rozumieme celý rad prirodzených cyklov, ktoré ovplyvňujú zmeny v klíme, ako je napríklad cyklus obehu Zeme okolo Slnka alebo striedanie sa dôb ľadových s dobami medziľadovými.

„Menej známe sú už napríklad 1,7- až 2,6- ročný QBO, tzn. kvázidvojročný cyklus zmien smeru a rýchlosti zonálneho prúdenia v tropickej stratosfére, 11- (22-, 44-) ročné solárne cykly, 18,6-ročný lunárno-solárny cyklus, ENSO cyklus, NAO cyklus, Milankovičove cykly,“ vysvetľuje odborníčka.

Pod pojmom „klimatická zmena“ v jednotnom čísle chápeme zmeny v teplote vzduchu a v zrážkach, ktoré sú spôsobené činnosťou človeka – zvýšenou produkciou oxidu uhličitého.

Hydrologické pozorovania sú komplexnou záležitosťou

„Ak chceme určiť vplyv klimatickej zmeny na množstvo vody v našich riekach, musíme z meraných radov pozorovaní najskôr odstrániť prirodzené viacročné kolísanie odtoku,“ zdôrazňuje P. Pekárová.

Zároveň konštatuje, že medzi širšou verejnosťou sa vo všeobecnosti rozšírila predstava, že nedostatočne zadržiavame vodu a púšťame ju riekami do mora.

„Táto jednoduchá predstava však nezodpovedá hydrologickým pozorovaniam,“ pripomína odborníčka.

Ako príklad uviedla merania priemerných denných prietokov riečky Parná v Horných Orešanoch. Na nasledujúcom obrázku sú vykreslené modrou čiarou priemerné denné prietoky Parnej.

Denné prietoky na rieke Parná

Na priebehu denných prietokov je len vidno, že na jar je v Parnej vody viac, pričom najvyšší prietok bol zaznamenaný v marci 2006. V lete je vody zase málo.

„No keď si červenou čiarou vykreslíme postupne priemery za 4 roky, môžeme identifikovať viac-menej pravidelné striedanie sa vlhkejších a suchších období (žlté kruhy). No a je zrejmé, že dochádza k miernemu dlhodobému poklesu prietokov v rieke Parná,“ vysvetľuje ďalej P. Pekárová.

Už deväť rokov sme v suchej fáze

Odborníčka zároveň dodáva, že podobný mierny pokles prietokov bol zaznamenaný vo väčšine riek na severe Slovenska.

V riekach južného Slovenska je však tento pokles množstva vody veľmi výrazný. Hydrologička sa domnieva, že daný stav je spôsobený zvýšeným výparom vody z krajiny (evapotranspiráciou) v dôsledku nárastu teploty vzduchu.

Ďalej zdôrazňuje, že v rieke Dunaj v Bratislave zatiaľ pokles prietokov nebol zaznamenaný.

Vývoj priemerných ročných prietokov Qa vybraných slovenských riek, striedanie vlhkých a suchých období

„Obdobie rokov 1937–1942 na Slovensku bolo veľmi vodné, preto sa zrejme v minulosti pristúpilo k odvodňovaniu. Po roku 2011 sme sa dostali do suchej fázy a prevláda nedostatok vody v našich tokoch,“ vysvetľuje P. Pekárová.

Ako súvisí kvantita s kvalitou?

Ďalšia oblasť, ktorá súvisí s procesom klimatickej zmeny, je aj jej vplyv na kvalitu vody v tokoch. Tu je potrebné opäť brať do úvahy aj dlhodobé trendy.

Po druhej svetovej vojne sa kvalita v našich tokoch vplyvom zvyšovania priemyselnej výroby a rozvojom poľnohospodárskej výroby postupne zhoršovala, pripomína odborníčka.

Situáciu je možné vysvetliť na grafe dávok anorganických dusíkatých hnojív v SR a vývoja koncentrácií dusičnanového dusíka v toku Ondavy.

Dávky anorganických dusíkatých hnojív na 1 ha poľnohospodárskej pôdy a vývoj koncentrácií dusičnanového dusíka v toku Ondavy

Do roku 1989 koncentrácie rástli, odvtedy dochádzalo v našich tokoch k zlepšeniu alebo aspoň k zastaveniu rastu dusičnanov.

„No postupne sa opäť dávky hnojív zvyšujú, aj keď zďaleka nedosahujú európsky priemer,“ zdôrazňuje P. Pekárová.

Podľa nej je zrejmé, že menšie množstvo vody v toku a súčasné zvyšovanie teploty vody v riekach má za následok zhoršovanie jej kvality.

„Predovšetkým počas dlhých horúcich období v lete dochádza vplyvom nízkeho obsahu kyslíka v riekach k úhynu rýb. Tam, kde sú nádrže, je možné zvýšiť prietoky zadržanou vodou počas jarných maxím,“ vysvetľuje ďalej.

Požiadavky na vodu poklesli, ale...

Dôležité je tiež pozrieť sa na to, ako klimatická zmena ovplyvňuje stav podzemných vôd.

P. Pekárová pripomína, že medzi povrchovými a podzemnými vodami existuje úzka interakcia – teda vo všeobecnosti to, čo platí pre povrchové vody, platí aj pre vody podzemné.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Dokážu krajiny s nedostatkom vody zabrániť šíreniu koronavírusu?

Dokážu krajiny s nedostatkom vody zabrániť šíreniu koronavírusu?

Nový koronavírus jasne ukazuje, ako sú jednotlivé globálne problémy navzájom prepojené.

Aké sú výhody a nevýhody reverznej osmózy?

Aké sú výhody a nevýhody reverznej osmózy?

Úprava vody reverznou osmózou je jednou z najúčinnejších metód na domáce použitie. Prináša však so sebou aj určité nevýhody.

Mladí Slováci vynašli efektívny čistič. Šetrí aj prírodu

Mladí Slováci vynašli efektívny čistič. Šetrí aj prírodu

Produkt košických študentov z Gymnázia Poštová prináša mnohé výhody.