Dvořák Hager & Partners
INNOGY
INECS

Publicistika

ESD: Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

20.05.2018

ESD: Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

Postavenie účastníka konania.

V čom môže slúžiť Kapské Mesto ako lekcia pre nás všetkých

16.04.2018

V čom môže slúžiť Kapské Mesto ako lekcia pre nás všetkých

Viacero oblastí po celom svete čelí nadmerným suchám a nedostatku vody. Niektorými opatreniami však môžeme riziká výrazne eliminovať.

Čo prináša novela zákona o vodách

25.03.2018

Čo prináša novela zákona o vodách

Dňa 15. marca 2018 nadobudla účinnosť novela vodného zákona1. Novela vodného zákona2 predovšetkým zavádza procesný postup na aplikáciu výnimky zo splnenia environmentálnych cieľov, t. j. dobrého stavu všetkých vôd.

Svetový deň vody: Vodárenské spoločnosti opäť ponúkajú bezplatné služby

16.03.2018

Svetový deň vody: Vodárenské spoločnosti opäť ponúkajú bezplatné služby

Každoročne sa 22. marca oslavuje Svetový deň vody. Jednotlivé vodárenské spoločnosti si aj tento rok pripravili pre zákazníkov rôzne odborné ponuky, ale aj pestrý program.

Hore do oblakov: Ako môžeme bojovať proti suchu

12.02.2018

Hore do oblakov: Ako môžeme bojovať proti suchu

Technológia cloud seeding môže pomôcť Kapskému Mestu v boji so suchom. Pozrime sa na výhody a problematické stránky tejto metódy.

Čistiarne odpadových vôd môžu slúžiť ako elektrárne

11.02.2018

Čistiarne odpadových vôd môžu slúžiť ako elektrárne

Odpadová voda obsahuje 5-10-násobok množstva energie potrebnej na prevádzku ČOV. Jednotlivými opatreniami možno dosiahnuť nielen ich sebestačnosť, ale i nadprodukciu.

TOP 40 najväčších projektov na ochranu vôd z Envirofondu za rok 2016

08.10.2017

TOP 40 najväčších projektov na ochranu vôd z Envirofondu za rok 2016

Na ochranu a využívanie vôd boli vlani schválené dotácie z Environmentálneho fondu za 25,668 mil. eur.

Náš nový denník o vodách

01.10.2017

Náš nový denník o vodách

Nový denník vydavateľstva PROPERTY&ENVIRONMENT je zameraný na oblasť vodárenskú a vodohospodársku.