Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Aký je aktuálny stav zavádzania ISOH do praxe?

Informačný systém odpadového hospodárstva má priniesť viaceré výhody.

Ivan Kapitáň

Ivan Kapitáň / Foto: Voda-portal.sk

V tomto článku Ivan Kapitáň hovorí:

  • aký je súčasný stav ISOH,
  • aké hlavné problémy má ISOH riešiť,
  • akým spôsobom dôjde k zjednoteniu údajov,
  • aké novinky nás čakajú v nasledujúcom roku,
  • ako dané údaje poslúžia európskym inštitúciám.

Na 51. konferencii vodohospodárov v priemysle predstavil Ivan Kapitáň z referátu informačného systému odpadového hospodárstva v rámci MŽP SR problematiku zavedenia Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) do praxe.

Podľa I. Kapitáňa nie je situácia v oblasti odpadového hospodárstva vôbec priaznivá. V súčasnosti na Slovensku prevláda environmentálne najviac zaťažujúci spôsob likvidácie odpadu.

Práve z tohto dôvodu je potrebné významne spresniť monitoring nakladania s odpadmi tak, aby bolo možné efektívne motivovať jednotlivých aktérov k environmentálne šetrenému správaniu sa a celkovo sledovať vplyv jednotlivých opatrení.

Elektronizácia výkonu

Budúci informačný systém má podľa I. Kapitáňa riešiť tri hlavné veci. „Najskôr to bude nejaká agenda, ktorá je už teraz známa v zmysle aktuálne platnej legislatívy,“ vysvetľuje I. Kapitáň s tým, že v praxi ide práve o zákon o odpadoch.

Najskôr prebehne elektronizácia, ministerstvo získa podrobné údaje. Na to, aby vedelo tieto údaje využívať, je potrebné vytvoriť rôzne metodiky.

„Na to sme, samozrejme, museli zmeniť legislatívu,“ dodáva. Od januára 2021 bude už existovať povinnosť tento systém používať, zatiaľ ide len o možnosť.

Vytvorené riešenie jednotného ISOH poskytuje elektronizáciu výkonu verejnej moci, teda relevantných činností v zmysle platnej legislatívy.

Podľa I. Kapitáňa ide najmä o oblasti evidenčných a ohlasovacích povinností, autorizačných a rozhodovacích činností, tvorby a poskytovania referenčných údajov, ako aj o oblasti ďalších procesov, ktoré sú súčasťou administrácie pri riešení daných úkonov.

Zjednotenie údajov

Hlavným cieľom tohto informačného systému je umožniť sledovanie toku odpadov, teda vedieť kedykoľvek povedať to, kde sa aký odpad nachádza, a to až priamo na nejaké katastrálne územie.

„K tomu potrebujeme zjednotiť dáta, ktoré sú aktuálne na rôznych informačných systémoch kade-tade po svete – či už na agentúre životného prostredia, alebo priamo na ministerstve v rôznych databázach,“ vysvetľuje I. Kapitáň.

Ďalšou výhodou je, že ak spoločnosť mení napríklad štatutára alebo sídlo, nemusí túto informáciu oznamovať, keďže „pritečie“ sama z registra do informačného systému. „K tomu, samozrejme, ešte musíme upraviť rôzne vykonávacie predpisy,“ dodáva.

Vznikne jednotný centrálny bod

Zároveň dôjde aj k automatizácii niektorých činností vybraných subjektov. „Napríklad podal som si žiadosť o zápis do registra výrobcov vyhradených výrobkov a tá žiadosť príde úradníkovi na stôl. On keď ju spracovával, musel vytvoriť nejaký Excel, PDF, ktoré niekto zavesil na nejaký portál. Toto všetko bude minulosť,“ zdôrazňuje.

Zavedením nového systému bude jednotným centrálnym bodom webová stránka, na ktorej budú zverejnené všetky potrebné informácie.

Práve tým by malo podľa I. Kapitána dôjsť k spriehľadneniu povinností. Zároveň bude súčasťou tejto webovej stránky aj podstránka, kde budú zverejnené rôzne príklady z praxe.

„Napríklad som začínajúca kaderníčka. A teraz aké mám povinnosti voči tomuto svetu odpadov? Skúsime ich nejakým spôsobom zadefinovať, skúsime tam urobiť nejaké návody,“ vysvetľuje ďalej s tým, že takáto funkcia by mala byť na svete už v roku 2020.

Stránka má zároveň fungovať aj ako jednotný komunikačný nástroj, na ktorom jednotlivec nájde všetky potrebné informácie o svete odpadov.

Elektronické ohlasovanie

Prvé dva míľniky, ktoré boli na pláne, má už ministerstvo za sebou. Vytvorilo možnosť pre povinné osoby podávať ohlásenie elektronicky.

Funguje to na takom princípe, že na danej webovej stránke musí konkrétna osoba požiadať administrátora portálu o vytvorenie prístupu. Po prihlásení tak vzniká možnosť podať ohlásenie elektronickou formou.

„Apelovali sme na Slovenskú inšpekciu životného prostredia a okresné úrady, aby takéto podanie akceptovali, lebo zatiaľ zákon hovorí o tom, že to máte podávať listinne,“ konštatuje I. Kapitáň.

Takouto formou podalo ohlásenie 49 subjektov za rok 2018. Tento rok očakáva ministerstvo asi 50 ohlásení.

Od nového roka pribudnú ďalšie novinky

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Okrem odľahčenia stokovej siete by priniesli aj iné výhody z hľadiska životného prostredia. Takisto by obyvateľom znížili náklady na stočné.

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

V medziročnom porovnaní ide o nárast o 260-tisíc metrov kubických odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Investícia by mala stáť takmer 1,4 milióna eur.