Eversheds Sutherland
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Peter Šimurka: Zložkový pohľad na odpad spôsobuje viaceré praktické problémy

Je zložkový pohľad na odpad, teda pozeranie sa naň len optikou vodného zákona alebo len optikou zákona o odpadoch, dlhodobo udržateľný?

Peter Šimurka

Peter Šimurka / Foto: Voda-portal.sk

V tomto článku Peter Šimurka hovorí:

  • čo všetko je odpadovou vodou,
  • čo si myslí o bezodpadových technológiách,
  • prečo zákon o vodách a zákon o odpadoch pôsobia v neustálom kolobehu,
  • aký je rozdiel medzi odpadovou vodou a kvapalným odpadom,
  • prečo zložkový prístup vytvára chaos.

Peter Šimurka z odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie v rámci MŽP SR na 51. medzinárodnej konferencii vodohospodárov v priemysle predstavil problematiku odpadu v kontexte vodného zákona. Denník Voda-portal.sk bol mediálnym partnerom podujatia.

P. Šimurka vysvetľuje, že v praxi sa často stretávame so zložkovým prístupom, a teda striktným oddeľovaním pohľadu na odpad v zmysle zákona o odpadoch a v kontexte vodného zákona.

Pripomína však, že takýto pohľad vyvoláva mnohé praktické problémy pri aplikácii príslušnej právnej normy. Práve z tohto dôvodu nie je najvhodnejší. V rámci svojej prednášky vysvetlil hlavné dôvody.

Čo je odpadová voda?

Vo vodnom zákone je definovaná odpadová voda ako voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu).

Dôležité však je, že odpadovou vodou je aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk. Ďalej vodný zákon uvádza, že odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna.

Za použitú vodu sa však nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb.

Bezodpadové technológie sú chimérou

Stačí si predstaviť nejakú činnosť – priemyselnú, poľnohospodársku – kde sa využívajú nejaké vstupné suroviny. Následne v rámci tejto činnosti vzniká odpad.

„V súčasnosti sa hovorí o nejakej budúcnosti bezodpadovej technológie. Popravde, bezodpadová technológia je z môjho odborného pohľadu len istou chimérou. Lebo bezodpadová technológia je niečo ako bezemisná technológia do ovzdušia,“ zdôrazňuje P. Šimurka.

Zároveň dodáva, že, samozrejme, existujú prevádzky, v mnohých prípadoch najmä chemické, kde vznikne odpad, ktorý sa stáva pre druhú prevádzku vstupnou surovinou. „Odpad však produkujete už len tým, že dýchate,“ konštatuje ďalej.

Striedanie dvoch režimov

Týmto spôsobom teda vznikne odpad, pričom stále sme v režime zákona o odpadoch. Tento odpad sa napríklad preváža a môže dôjsť k následnej havárii.

A práve tu nastupuje úloha vodárov, ktorí sa na haváriu už pozerajú z pohľadu vodného zákona. Podľa P. Šimurku však môže dôjsť aj ku kontaminácii pôdy, pričom pôda sa v nejakom množstve musí odstrániť.

„A opätovne pri tom odstraňovaní vznikne zas len odpad. Takže sme začali s odpadom, prešli sme vodným zákonom a opäť sa dostávame k procesu odpadu“ vysvetľuje.

Odpad, ktorý vznikol, je potrebné zneškodniť, prípadne teoreticky zhodnotiť. Ak vezmeme do úvahy prvý variant, teda jeho zneškodnenie a uloženie na skládke odpadov, zase sa dostávame do režimu zákona o odpadoch.

Neustály kolobeh

Na skládkach odpadov však podľa P. Šimurku taktiež občas dochádza k haváriám. „Napríklad dôjde k úniku priesakovej kvapaliny zo skládky,“ dodáva.

Opäť nastupujú na scénu vodári, ktorí sa na problém pozrú optikou zákona o vodách. V najhoršom prípade mohlo dôjsť až ku kontaminácii toku, kde môže byť kontaminovaná voda, ale aj nové sedimenty.

„A zas vám v konečnom dôsledku vznikne len odpad, z ktorého zas asi 99 % uložíte na skládku,“ konštatuje P. Šimurka.

Z daného príkladu je teda jasné, že tento kolobeh je istým spôsobom uzavretý, pričom aj jednotlivé zložkové zákony sú výrazne previazané.

„Je tam skládka, ktorá je typická odpadárska – stále sme v režime odpadu, potom prídu kolegovia, ktorí sa na to pozrú z pohľadu vodného zákona a zrealizujú všetky opatrenia, ktoré im určuje tento zákon, potom príde nejaká spoločnosť, ktorá danú kontamináciu odstráni, vznikne odpad a uloží sa to na skládku,“ predstavuje v krátkosti celý kolobeh.

Odpadová voda verzus kvapalný odpad

Praktické problémy však môžu nastať, ak máme priesakovú kvapalinu, ktorá je odpadovou vodou v zmysle vodného zákona. Tá je však súčasne zaradená aj v Katalógu odpadov, a to buď ako odpad ostatný, alebo odpad nebezpečný.

Nakladanie s priesakovou kvapalinou je teda ošetrené zákonom o odpadoch, ale súčasne aj vodným zákonom. Podľa P. Šimurku však takáto dvojitá regulácia vyvoláva v praxi problematické situácie.

„A kde je tá hranica, keď sa priesaková kvapalina stane jedným alebo druhým – to znamená, ktorý zákon mám aplikovať?“ pýta sa ďalej.

Keď sa na danú problematiku pozrieme optikou vodného zákona, treba mať na pamäti aj rámcovú smernicu o skládkach.

Tá v jednej časti hovorí o tom, že primárne sa majú odpadové vody čistiť v mieste vzniku, ako aj v mieste vzniku prípadných skládok odpadov, pričom sa majú umiestňovať blízko toku.

Aký zákon treba aplikovať?

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Technológia z dielne britskej spoločnosti prináša prírode blízke čistenie odpadovej vody a produkuje cenné vedľajšie produkty.

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

ÚRSO aktuálne očakáva podnety od regulovaných subjektov, akademických inštitúcií, ako aj od inovatívnych firiem. V nultom ročníku plánuje schváliť približne 10 až 15 projektov.

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, avšak jeden z nich, trícium, sa existujúcimi technológiami nedá odstrániť.