Ak sa situácia v oblasti regulácie cien nezmení, môže dôjsť ku kolapsu vodárenskej infraštruktúry | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Ak sa situácia v oblasti regulácie cien nezmení, môže dôjsť ku kolapsu vodárenskej infraštruktúry

Vodárenské spoločnosti sa snažia investovať peniaze tam, kde je to možné. Situácia ohľadom regulácie cien im však komplikuje situáciu. Výsledkom môže byť až kolaps vodárenskej infraštruktúry.

Ak sa situácia v oblasti regulácie cien nezmení, môže dôjsť ku kolapsu vodárenskej infraštruktúry

Foto: Pixabay

Blíži sa koniec roka 2019 a prichádza čas na reflexiu a sumarizáciu. Denník Voda-portal.sk preto zaujímalo, ako jednotlivé vodárenské spoločnosti hodnotia tento rok, ale aj to, čo slovenské vodárenstvo čaká a (možno) neminie.

Na otázky denníka odpovedal generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti Matej Géci, technický riaditeľ LVS Tomáš Benikovský a technická riaditeľka z Vodární a kanalizácií mesta Komárna Jana Molnárová.

LVS vyriešila prevádzkové problémy

Hneď na začiatku nás zaujímalo, čo hodnotí Liptovská vodárenská spoločnosť ako jej najväčší tohtoročný úspech.

M. Géci zdôrazňuje, že podnik má dva významné vodné zdroje v Demänovskej Doline, ktorá je vyhľadávanou turistickou oblasťou.

„Jedným z nich je vodný zdroj Zadná voda, na ktorom sme dokončili stavbu na záchyte. Pôvodný objekt bolo potrebné upraviť, aby bola zabezpečená potrebná hĺbka na odber surovej vody do úpravne vody v Jasnej,“ vysvetľuje.

Záchyt po úprave / Foto: Tomáš Bosík (LVS, a. s.)

Vodárenská spoločnosť tak vyriešila prevádzkové problémy, ktoré sa vyskytovali na pôvodnom záchyte v zimných mesiacoch, keď dochádza k čiastočnému vymrznutiu vodného toku a zároveň úpravou zvýšila ochranu objektu pred povodňami.

Skvalitnili zásobovanie

M. Géci tiež pripomína, že spoločnosť tak v neposlednom rade prispela aj k zvýšeniu kvality zásobovania pitnou vodou pre obyvateľov a návštevníkov Demänovskej Doliny.

Zároveň dodáva, že LVS potešilo aj rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vďaka ktorému získa nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt rekonštrukcie prívodu a čerpacej stanice a rozšírenie akumulácie v obci Bobrovník.

„Ide o viac ako 700-tisíc eur, na ktoré sme poslali žiadosť už minulý rok, ale z dôvodu vyčerpaných finančných prostriedkov našu žiadosť neschválili,“ konštatuje M. Géci.

Tento rok však poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, prehodnotil žiadosť vodární a tie dostali rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku.

LVS plánuje investovať

Zaujímalo nás tiež, aké ciele si LVS stanovila na nasledujúci rok. Podľa slov generálneho riaditeľa je prioritou aj naďalej kvalitne zabezpečovať plynulú dodávku pitnej vody, ako aj odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Liptovský Mikuláš v zmysle slovenských a európskych právnych noriem.

„Samozrejme, máme aj investičné zámery, napríklad inovácie vodovodu v Kráľovej Lehote, Smrečanoch, Žiari, Pavčinej Lehote či vo Važci,“ vysvetľuje ďalej.

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Vodárenská spoločnosť tiež plánuje pokračovať v rekonštrukciách vodojemov, rozšírení kanalizácie či inovácii prívodného potrubia.

V kruhových zahusťovacích nádržiach v čistiarni odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši zase vodárne vymenia technológiu.

Problémom je nedostatok financií

„Samozrejme, všetko je veľmi závislé od dostatku finančných prostriedkov, ktorých, žiaľ, v súvislosti so značnou reguláciou cien nie je dostatok. Ak sa situácia nezmení, hrozí v budúcnosti kolaps vodárenskej infraštruktúry,“ zdôrazňuje M. Géci.

T. Benikovský z LVS zase denníku Voda-portal.sk vysvetlil, s akými problémami sa podnik v tomto roku najčastejšie stretával.

Tie boli podľa neho naviazané najmä na nedostatok finančných prostriedkov súvisiacich s nárastom cien, a to najmä elektrickej energie, ale aj ostatných komodít.

Ďalšie problémy boli spojené so sprísňujúcimi sa legislatívnymi požiadavkami či už pri dodržiavaní zákona o GDPR, ale aj nového zákona o kyberbezpečnosti.

„Tento nárast cien a zvýšené náklady nie je možné pretaviť do cien vodného a stočného v dostatočnej miere, pretože aktuálne ceny neodzrkadľujú skutočné náklady. Rovnako aj problém so získaním nových odborných pracovníkov, ktorých je na trhu práce nedostatok, a rovnako nemožnosť uspokojiť ich mzdové požiadavky,“ vysvetľuje T. Benikovský.

Vodárenská infraštruktúra je stará

A s akými problémami a výzvami sa bude musieť popasovať slovenské vodárenstvo vo všeobecnosti? Podľa výrobného riaditeľa LVS pôjde najmä o problémy s postupným starnutím celej vodárenskej infraštruktúry, ktorú je potrebné postupne vymeniť.

Dodáva, že množstvo sietí je v cestných telesách, pričom značným nákladom je spätné obnovenie cestného telesa do pôvodného stavu.

„Ďalej je to spomínaný nedostatok kvalifikovanej sily na trhu práce, zabezpečenie dostatočného mzdového ocenenia, regulačná politika a v niektorých regiónoch aj problémy s dostatkom vody,“ konštatuje na záver.

V Komárne znižujú straty vody

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Viaceré vodárenské zdroje treba rozšíriť, pomôže štátna pomoc aj eurofondy, apelujú vodári

Viaceré vodárenské zdroje treba rozšíriť, pomôže štátna pomoc aj eurofondy, apelujú vodári

Z dôvodu sucha musia vodárne prijímať opatrenia na stabilizáciu dodávok pitnej vody. Problém vidia v tom, že sektor je výrazne podfinancovaný. Kľúčové je stabilizovať rozpočty vodární, tvrdia.

Obmedzí nakladanie s vodou v čase mimoriadneho sucha. Česi založili špeciálnu komisiu

Obmedzí nakladanie s vodou v čase mimoriadneho sucha. Česi založili špeciálnu komisiu

Právomocou komisie bude napríklad rozhodnúť o mimoriadnej manipulácii na vodných dielach, ktorá zaistí zvýšenie prietokov vo vodných tokoch alebo, naopak, zadržanie vody.

Opätovné zmrazenie pólov? Lacné a realizovateľné riešenie, tvrdia vedci

Opätovné zmrazenie pólov? Lacné a realizovateľné riešenie, tvrdia vedci

Vstrekovanie aerosólov do atmosféry za účelom ochladenia planéty vzbudzuje obavy. Na póloch sa však podľa expertov oplatí zariskovať.