Kategória Legislatíva | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Legislatíva

Lex Žitný ostrov. Pozrite si aktuálne znenie zákona

09.01.2019

Lex Žitný ostrov. Pozrite si aktuálne znenie zákona

Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd stanovuje zakázané aj povolené činnosti na území chránených vodohospodárskych oblastí.

Vyhláška č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, vyšla v zbierke zákonov

16.10.2017

Vyhláška č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, vyšla v zbierke zákonov

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška č. 247/2017 Z. z. (stiahnite si ju tu), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.