Zavádzanie zelených striech treba podporovať finančnými stimulmi, myslí si EEA | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Zavádzanie zelených striech treba podporovať finančnými stimulmi, myslí si EEA

EEA zdôrazňuje význam prírode blízkych vodozádržných opatrení. V analýze si posvietila na to, ako sú na tom európske krajiny s ich zavádzaním. Identifikovala aj hlavné medzery.

Zavádzanie zelených striech treba podporovať finančnými stimulmi, myslí si EEA

Foto: Depositphotos

V článku sa dozviete:

  • na čo si posvietila EEA vo svojej analýze,
  • s akými prišla odporúčaniami pre európske krajiny,
  • prečo si myslí, že sú dôležité finančné stimuly,
  • aké benefity pre ekonomiku môžu priniesť dané riešenia,
  • akými príkladmi z praxe sa podľa EEA môžu inšpirovať európske krajiny.

Prírode blízke opatrenia by mali zohrávať väčšiu rolu v boji so zmenou klímy. Opatrenia zamerané na zadržiavanie vody neprinášajú len environmentálne výhody, ale aj značné ekonomické benefity. Vyplýva to z nedávnej správy, v ktorej Európska environmentálna agentúra (EEA) informovala o tom, ako by európski tvorcovia politík mohli uplatňovať prírode blízke riešenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a zároveň využívať rôzne spoločenské výhody, ktoré tieto riešenia môžu priniesť (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Správa čerpá z vybraných príkladov v celej Európe a ukazuje, ako sa týmto spôsobom už riešia vplyvy extrémov počasia a klimatických udalostí. Posudzuje tiež globálne a európske politiky a to, ako sa riešenia založené na prírode čoraz viac začleňujú do úsilia smerujúceho k udržateľnému rozvoju.

EEA zdôrazňuje, že mapovanie existujúcich a potenciálnych prírode blízkych riešení v celej EÚ môže pomôcť určiť prioritné oblasti pre zlepšenie ekosystémových služieb a riešenie problémov týkajúcich sa zmeny klímy a straty biodiverzity.

Agentúra je zároveň presvedčená, že dohodnuté normy, kvantitatívne ciele, merateľné ukazovatele a hodnotiace nástroje pre riešenia založené na prírode na úrovni EÚ môžu pomôcť pri hodnotení pokroku, efektívnosti a ďalších výhod.

„Keďže prírode blízke opatrenia závisia od zdravých ekosystémov, ktoré sú tiež citlivé na zmenu klímy, ich potenciál adaptácie na zmenu podnebia a znižovania rizika katastrof môže v budúcnosti klesnúť,“ zdôrazňuje agentúra.

Podľa EEA je zapojenie zainteresovaných strán, dialóg a spoločný návrh nástrojov a opatrení kľúčové pre zvýšenie povedomia, riešenie konfliktov potenciálnych zainteresovaných strán a pre vytvorenie sociálnej akceptácie a dopytu po riešeniach založených na prírode.

Na čo prišla EEA?

Analýza 97 európskych prípadových štúdií založená na informáciách získaných zo znalostných platforiem poukázala na potrebu lepšej kvantifikácie účinnosti prírode blízkych opatrení na miestnej úrovni, napríklad v obciach, ktoré si želajú prijať takéto riešenia, čo by mohli podporiť štandardizované ukazovatele výkonnosti a miestne dlhodobé monitorovanie, pre ktoré už boli v niektorých projektoch vypracované kontrolné zoznamy ukazovateľov.

Takéto dôslednejšie hodnotenia účinnosti prírode blízkych opatrení v rôznych mierkach by tiež mohli pomôcť identifikovať synergie v kombinácii riešení s konvenčnými inžinierskymi (sivými) prístupmi.

„Zapojenie zainteresovaných strán do spoločného navrhovania a hodnotenia opatrení je kľúčové pre zvýšenie spoločenskej akceptácie a dopytu po takýchto riešeniach a pre lepšie riešenie možných konfliktov zainteresovaných strán,“ dodáva EEA.

Pripomína, že aj nadnárodná spolupráca a zdieľanie znalostí môžu pomôcť pri podpore miestnych inovácií.

V rámci environmentálneho plánovania a riadenia prírodných zdrojov sa často používa viackriteriálna rozhodovacia analýza (MCDA) na systematické hodnotenie alternatív z ekologického, sociálneho a ekonomického hľadiska a na zapojenie zainteresovaných strán do plánovacích procesov.

Medzi analyzovanými prípadmi sa však nenašli žiadne, ktoré by aplikovali MCDA pri identifikácii a hodnotení vplyvov prírode blízkych opatrení.

Jeden prípad (projekt Phusicos) obsahuje komplexný rámec pre hodnotenie opatrenia, ktorý predstavuje prístup založený na MCDA. EEA je pritom presvedčená, že kľúčom k podpore využívania takýchto riešení je zviditeľnenie ich viacerých výhod, ako aj ich ekonomické zhodnotenie. V týchto a podobných prípadoch je teda potrebné lepšie využiť potenciál MCDA.

Dôležité sú finančné stimuly, myslí si EEA

V mnohých skúmaných prípadoch mestá využívajú finančné stimuly alebo daňové úľavy na presadenie implementácie riešení na súkromnom pozemku. V kombinácii s reguláciou sa preukázalo, že také stimuly urýchľujú prijatie opatrení.

EEA si takisto myslí, že častou výzvou je aj časový harmonogram implementácie. Takéto riešenia môžu spočiatku prinášať vyššie investičné náklady, ale spravidla poskytujú vyššie a viacnásobné dlhodobé výhody alebo znížené náklady počas celej životnosti investície.

Zároveň upozorňuje, že ak sa finančný systém a investičné postupy nedokážu prispôsobiť dlhším časovým harmonogramom a zahrnúť viac výhod, prírode blízke opatrenia sa nemusia považovať za rovnocenné s konvenčnými prístupmi.

Tieto opatrenia boli podľa EEA po celej Európe financované kombináciou nástrojov vrátane inovatívnych systémov rizikového financovania a investícií.

Krajiny využívajú motiváciu aj demotiváciu

 
 

Zostáva vám 46% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.



Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Tržby vodární rástli aj počas vlaňajšieho covidového roku

Tržby vodární rástli aj počas vlaňajšieho covidového roku

Tržby z regulovaných činností rástli aj v roku 2021. Podobný trend však vodárne zaznamenali aj v oblasti nákladov, ukazujú najnovšie čísla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Priemerná cena stočného medziročne narástla o viac ako dve percentá (GRAF)

Priemerná cena stočného medziročne narástla o viac ako dve percentá (GRAF)

Kde vlani domácnosti najviac zaplatili za vodu? Prinášame veľké porovnanie cien.

Prívalové povodne v obci pri Nitre spôsobujú časté škody. Pomôcť majú protipovodňové opatrenia

Prívalové povodne v obci pri Nitre spôsobujú časté škody. Pomôcť majú protipovodňové opatrenia

Počas prívalových povodní sa voda neriadene valí obcou a strháva so sebou poľnohospodársku pôdu, ale ničí aj majetok. Obec chce preto staviť na protipovodňové opatrenia.