Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Z eurofondov poputuje ďalších 10 miliónov eur na vodozádržné opatrenia

Ministerstvo životného prostredia podporí budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, projekty budovania vegetačných stien, ale aj mnohé iné aktivity.

Z eurofondov poputuje ďalších 10 miliónov eur na vodozádržné opatrenia

Foto: Pixabay

Envirorezort chce z eurofondov opäť podporiť projekty, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu. Chce tak zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy, ktoré sa prejavujú najmä zintenzívneným suchom a letnými horúčavami (odkaz na celú výzvu nájdete na konci článku).

Už v apríli 2018 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorá sa zameriava na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Podmienkou bolo, že opatrenia museli byť v súlade s aktualizovanou verziou Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Celkové zdroje z Kohézneho fondu predstavovali sumu 17 miliónov eur.

Podľa vtedajšieho envirorezortu sa daná výzva stretla s veľkým záujmom, pričom ministerstvo už v tom čase konštatovalo, že uvažuje o navýšení alokácie.

Záujem je vyšší ako alokácia

Minulý týždeň MŽP SR pod vedením nového ministra Jána Budaja zverejnilo informáciu, že plánuje vyhlásiť v poradí už 62. výzvu v rámci OP KŽP v celkovej hodnote 10 miliónov eur, a to práve na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že plánuje uzatvoriť spomínanú výzvu z apríla 2018, keďže v platnosť vstúpi jej modifikovaná verzia. Riadiaci orgán uzavrie výzvu 28. mája 2020.

Podľa informácií zverejnených na stránke OP KŽP suma doteraz schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) dosahuje 4,2 milióna eur, čiže potenciálna voľná alokácia predstavuje takmer 13 miliónov eur.

Foto: OP KŽP

Celková suma žiadostí o NFP v konaní je však vo výške 23 miliónov eur, teda je vyššia ako stanovená alokácia.

Kto sa môže zapojiť?

Ministerstvo konštatuje, že do výzvy sa môžu zapojiť subjekty verejnej správy, združenia právnických a fyzických osôb, ale aj neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, vrátane cirkví a náboženských spoločností.

Pripomína, že ide o otvorenú výzvu – to znamená, že žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku kedykoľvek počas jej trvania.

Schvaľovanie prebieha klasickým systémom hodnotiacich kôl, ktoré sa uzatvárajú v intervale štyroch mesiacov.

Aké projekty sa budú podporovať?

Z eurofondov envirorezort podporí viaceré aktivity. Tie by mali byť zamerané na budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako sú napríklad dažďové záhrady, zberné jazierka či umelo vytvorené mokrade.

Predmetom poskytovanej pomoci bude aj budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako sú napríklad podzemné a povrchové nádrže za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov či polievanie zelene.

Ministerstvo podporí aj projekty budovania vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov a infiltračných priekop, ako aj realizáciu intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech.

O finančnú pomoc si môžu zažiadať aj projekty zamerané na realizáciu vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce").

Z eurofondov sa bude takisto podporovať náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou.

Foto: Pxhere

Ministerstvo zároveň vysvetľuje, že v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 metrov štvorcových musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami.

Ďalej bude predmetom poskytovanej pomoci aj výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napríklad kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou, ktorá podporuje výpar za účelom zdržania zrážkovej vody.

Poslednou podporovanou aktivitou bude budovanie podpovrchových vsakovacích a retenčných systémov, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

Financovanie projektov

Subjekty ústrednej správy a združenia právnických osôb (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod subjekty ústrednej správy) sa nebudú podieľať na spolufinancovaní výzvy, pričom z Kohézneho fondu poputuje 85 % sumy príspevku a zo štátneho rozpočtu zvyšných 15 %.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Poľnohospodárstvo je pritom dôležitým zdrojom znečistenia vôd. Štatistiky ukazujú, že spotreba pesticídov na Slovensku kolíše a často medziročne narastá.

A. Zemanová spustila projekt záchrany Žitného ostrova. Zapojiť sa môžu odborníci aj aktivisti

A. Zemanová spustila projekt záchrany Žitného ostrova. Zapojiť sa môžu odborníci aj aktivisti

Nápady je možné zasielať do konca leta.

Rusko plánuje vyzdvihnúť dekády ukladaný rádioaktívny odpad z arktických vôd

Rusko plánuje vyzdvihnúť dekády ukladaný rádioaktívny odpad z arktických vôd

Vedci varujú, že časom by mohla nastať ekologická katastrofa.