Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Na vodozádržné opatrenia rozdá envirorezort 17 miliónov. Eurofondy na zelené strechy aj záchytné nádrže

Najnovšia výzva ponúka príspevok tým subjektom, ktoré prídu so zaujímavými a efektívnymi vodozádržnými opatreniami na zníženie rizika povodní. Celkovo sa alokovalo 17 miliónov eur.

Envirorezort podporuje projekty na vodozádržné opatrenia. Vítané sú zelené strechy aj záchytné nádrže

Foto: Pixabay

MŽP SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorá sa zameriava na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Projekty budú financované prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ísť má predovšetkým o opatrenia na zachytávanie zrážkovej vody v intraviláne obcí na účel zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zníženia rizika povodní. Opatrenia musia byť v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, a to najnovšou aktualizovanou verziou.

Celkové zdroje z Kohézneho fondu predstavujú 17 miliónov eur. O príspevok sa môžu uchádzať subjekty tretieho sektora, akými sú združenia fyzických alebo právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj obce, vyššie územné celky a združenia obcí.

„Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov,“ uvádza sa vo výzve.

Na čo pôjdu peniaze

Ministerstvo z fondov podporí opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu, najmä tieto:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
 • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

Financovanie projektu

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať viaceré subjekty. Subjektom ústrednej správy prispieva Kohézny fond podielom vo výške 85 %, zvyšok financií smeruje zo štátneho rozpočtu.

Ostatné subjekty verejnej správy, územnej samosprávy, združenia s výlučnou účasťou obcí, združenia fyzických osôb a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby majú financovanie realizované iným spôsobom.

Z Kohézneho fondu sa bude financovať opäť 85 % výdavkov, zo štátneho rozpočtu 10 %, pričom 5 % sa spolufinancuje zo zdrojov prijímateľa.

V prípade združenia fyzických alebo právnických osôb financuje Kohézny fond 85 % výdavkov, štátny rozpočet 5 % a prijímateľ až 10 %.

Kategória jednotlivých prijímateľov Kohézneho fondu je zverejnená v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v súlade s bodom 2.1.

Oprávnené aktivity projektu

Finančná podpora bude venovaná projektom, ktoré prichádzajú s priamymi opatreniami na zachytávanie zrážkovej vody na účel zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy.

Jedným z príkladov je budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody. Takýmito systémami sú dažďové záhrady, zberné jazierka či umelo vytvorené mokrade.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Akciou Zaži čisté rieky chcú aktivisti podporiť ochranu vodných zdrojov

Akciou Zaži čisté rieky chcú aktivisti podporiť ochranu vodných zdrojov

Aktivitu podporil aj Matúš Vallo, mesto Bratislava, ale aj ďalšie slovenské samosprávy či organizácie.

Spotreba pitnej vody medziročne stúpla o pol percenta

Spotreba pitnej vody medziročne stúpla o pol percenta

Narástla aj produkcia odpadových vôd.

ÚRSO a vodárne chcú hlbšie spolupracovať na systémových zmenách

ÚRSO a vodárne chcú hlbšie spolupracovať na systémových zmenách

Pôjde hlavne o novú regulačnú politiku a riešenie finančného poddimenzovania vodární.