Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Hodnota vodárenského majetku klesla, ukazuje štatistika. Vodárne málo investujú, tvrdí ÚRSO

Dotácie smerujú hlavne do kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

vodovod

Foto: Depositphotos

Investičný dlh. Do týchto slov sa dá zhrnúť téma, ktorá sa slovenským vodárenstvom ťahá už roky. Vlani problém podrobne popísala napríklad správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

„Do vodárenskej infraštruktúry sa investovalo za posledných 10 až 20 rokov veľmi málo,“ povedal v nedávnom rozhovore pre Voda-portal.sk predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.

Voda-portal.sk, Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk

„V minulosti sa na investície do veľkej miery využívali eurofondy, najmä v kanalizačných rozvodoch boli použité rozsiahle zdroje z prostriedkov EÚ. Na druhej strane vodárenská infraštruktúra sa v posledných rokoch rozvinula v menšej miere a vyžaduje si zvýšenú hodnotu investícií.“

Nová štatistika ukazuje, že hodnota majetku vodárenských spoločností vlani medziročne poklesla. Podľa regulačného úradu to svedčí o nízkej úrovni investícií.

Čo hovorí štatistika

Najčerstvejšie údaje o investíciách a majetku vodárenských spoločností priniesla výročná správa ÚRSO za rok 2022, ktorej sme sa už venovali v súvislosti s vývojom cien za vodné a stočné.

ÚRSO v materiáli konštatuje, že v 14 veľkých vodárenských spoločnostiach hodnota majetku využívaného na zásobovanie pitnou vodou vlani poklesla. Zatiaľ čo v predošlých rokoch postupne rástla, vlani sa situácia otočila.

Oproti úrovni z roku 2021 klesla hodnota vodovodnej infraštruktúry o 2,7 %. Na druhej strane hodnota majetku obstaraného z dotácií z fondov EÚ a štátneho rozpočtu narástla, a to o rovných päť percent.

Vývoj vodohospodárskeho majetku a dotácií – verejné vodovody (v tis. €)

Zdroj: ÚRSO

„Taktiež poklesla celková hodnota majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ktorá sa v sledovanom roku znížila o 2,2??%, avšak o 6,2 % narástla hodnota majetku vybudovaného z dotácií,“ píše sa vo výročnej správe ÚRSO.

Vývoj vodohospodárskeho majetku a dotácií – verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (v tis. €)

Zdroj: ÚRSO

Regulátor čísla dáva do súvisí s nízkou úrovňou investícií. „Tieto údaje svedčia o nízkej miere investovania do výstavby a rekonštrukcií verejných vodovodov a verejných kanalizácií v roku 2022,“ uviedol ÚRSO.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Voda z vodovodu má 2000-krát nižšiu uhlíkovú stopu než balená voda, ukazujú dáta vodární

Voda z vodovodu má 2000-krát nižšiu uhlíkovú stopu než balená voda, ukazujú dáta vodární

Do výpočtu uhlíkovej stopy vstupuje viacero faktorov. U jednotlivých vodární sa jej hodnota rôzni.

Nezaobídeme sa bez nadnárodných vodárenských firiem (NÁZOR)

Nezaobídeme sa bez nadnárodných vodárenských firiem (NÁZOR)

V prvom rade treba vyvrátiť tézu, že za vodu platíme viac, pokiaľ je vlastníkom vodárenskej spoločnosti zahraničný subjekt, píše Petr Havel.

Viac vody na východe, menej na západe. SHMÚ hodnotí hydrologický rok

Viac vody na východe, menej na západe. SHMÚ hodnotí hydrologický rok

Hodnotenie zostavili z údajov 42 vodomerných staníc.