Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

V roku 2018 malo vybudovanú verejnú kanalizáciu len 39 % obcí

Ako sú na tom slovenské vody v kocke? MŽP SR a SAŽP zverejnili publikáciu, v ktorej sumarizujú hlavné výsledky v oblasti vodohospodárstva a vodárenstva.

V roku 2018 malo vybudovanú verejnú kanalizáciu len 39 % obcí

Foto: Pixabay

V tomto článku sa dozviete:

  • aký je chemický stav povrchových a podzemných vôd na Slovensku,
  • aký ekologický stav dosahujú,
  • akým tempom narastá napojenosť na verejnú kanalizáciu,
  • čo vyvíja najväčší tlak na odbery vôd,
  • akú kvalitu dosahujú prírodné kúpaliská,
  • ako je na tom Slovensko s vypúšťaním odpadových vôd.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v roku 2019 aktualizovali publikáciu Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

„Jej účelom je v prehľadnej, výstižnej a užívateľsky priateľskej forme priblížiť širokej verejnosti informácie o kvalite životného prostredia v previazaní na silno rezonujúce témy dnešnej doby, ako je udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov, zmena klímy a ochrana ovzdušia, pokrok SR v prechode na nízkouhlíkové a zelené hospodárstvo,“ konštatuje SAŽP.

INISOFTPublikácia pritom vychádza z oficiálnych údajov, ktoré Slovensko reportuje do rôznych medzinárodných inštitúcií. Denník Voda-portal.sk si posvietil práve na oblasť vôd.

Štát chce naplniť ciele Envirostratégie

Pitná voda pre zásobovanie obyvateľov Slovenska pochádza z 85 % zo zdrojov podzemnej vody, pričom len 15 % tvoria povrchové vody.

Envirostratégia 2030 si stanovuje zabezpečiť, že do vymedzeného obdobia aglomerácie s viac ako 2000 ekvivalentnými obyvateľmi dosiahnu 100 % a aglomerácie s nižším počtom ekvivalentných obyvateľov 50 % podiel odvádzaných a čistených vôd.

Ďalším cieľom je pri stanovovaní cien vody zohľadnenie princípu úhrady nákladov za vodohospodárske služby vrátane nákladov na ochranu životného prostredia a nákladov na zdroje, a to v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.

Horšie sme na tom s ekologickým stavom vôd

V publikácii sa MŽP SR a SAŽP pozerajú na stav vodných útvarov. Podľa údajov až 98 % vodných útvarov povrchových vôd dosahuje dobrý chemický stav, v prípade podzemných vôd je podiel o 12 % nižší.

Čo sa týka ekologického stavu vodných útvarov, tu je situácia už komplikovanejšia. Napriek tomu, že len 0,66 % povrchových vôd dosahuje veľmi zlý stav, až 8,28 % povrchových vôd je v zlom stave.

Priemerný stav dosahuje 34,77 % vôd, nadpolovičný počet vodných útvarov (52,65 %) sa môže pochváliť s dobrým ekologickým stavom. Výborný ekologický stav však dosahuje len niečo cez 3,6 % povrchových vôd na Slovensku.

Foto: Životné prostredie SR v kocke (zdroj VÚVH)

V správe sa pritom konštatuje, že najväčší tlak na povrchové vody pochádza z difúznych poľnohospodárskych zdrojov, ktorý sa týka až 33 % útvarov povrchovej vody.

Ďalej ide o fyzikálne zmeny toku, koryta, brehovej oblasti či pobrežia, ktoré súvisia s ochranou pred povodňami (29 %), ale aj s poľnohospodárstvom (14 %).

V prípade útvarov podzemnej vody je situácia opäť o niečo iná. V tomto prípade najväčší tlak predstavovalo vypúšťanie nepripojené na kanalizačnú sieť, ktoré postihuje 8 % útvarov podzemnej vody, tlaky z komunálnych odpadových vôd (7 % útvarov podzemnej vody) a lokality zneškodňovania odpadu (7 %).

Vodou šetríme stále viac

V správe tiež MŽP SR a SAŽP konštatujú, že počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov sa neustále zvyšuje.

„Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu síce tiež z dlhodobého hľadiska narastá, avšak výrazne zaostáva za vodovodmi. Kvalita pitnej vody dlhodobo vykazuje vysokú úroveň, jej spotreba v domácnostiach dlhodobo klesá,“ zdôrazňujú ďalej.

Zatiaľ čo na začiatku milénia dosahovala zásobovanosť pitnou vodou necelých 83 %, v roku 2018 sa tento pomer vyšplhal na 89,3 %.

Aj v oblasti priemernej spotreby v domácnostiach dochádzalo k významnejším zmenám. Zatiaľ čo v roku 2 000 priemerná rodina spotrebovala takmer 121 litrov na obyvateľa za deň, v roku 2018 to bolo len necelých 78 litrov.

Foto: Životné prostredie SR v kocke (zdroj VÚVH) 


Ministerstvo tiež konštatuje, že kvalita pitnej vody z verejných vodovodov dlhodobo vykazuje vysokú úroveň. Podiel analýz, ktoré vyhovujú limitom, bol podľa dostupných údajov viac ako 99,7 %.

V správe sa takisto zdôrazňuje, že Slovensko nemá problém s ochoreniami, ktoré súvisia s pitnou vodou z verejných vodovodov.

Odkanalizovanie za zásobovanosťou zaostáva

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

Ak krajiny neprijmú adaptačné opatrenia, extrémnych udalostí bude pribúdať, tvrdí Európska environmentálna agentúra.

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

Štátny podnik je presvedčený, že dlhodobo poddimenzované financovanie sa podpísalo na technickom stave vodných stavieb. Bezpečnostné riziká však podľa neho zatiaľ nehrozia.

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

Má ísť o efektívne riešenie, ktoré reaguje na problémy bežných postupov odstraňovania patogénov v potrubiach.