Macro Components
INISOFT
INECS

V roku 2018 malo vybudovanú verejnú kanalizáciu len 39 % obcí

Ako sú na tom slovenské vody v kocke? MŽP SR a SAŽP zverejnili publikáciu, v ktorej sumarizujú hlavné výsledky v oblasti vodohospodárstva a vodárenstva.

V roku 2018 malo vybudovanú verejnú kanalizáciu len 39 % obcí

Foto: Pixabay

V tomto článku sa dozviete:

  • aký je chemický stav povrchových a podzemných vôd na Slovensku,
  • aký ekologický stav dosahujú,
  • akým tempom narastá napojenosť na verejnú kanalizáciu,
  • čo vyvíja najväčší tlak na odbery vôd,
  • akú kvalitu dosahujú prírodné kúpaliská,
  • ako je na tom Slovensko s vypúšťaním odpadových vôd.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v roku 2019 aktualizovali publikáciu Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

„Jej účelom je v prehľadnej, výstižnej a užívateľsky priateľskej forme priblížiť širokej verejnosti informácie o kvalite životného prostredia v previazaní na silno rezonujúce témy dnešnej doby, ako je udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov, zmena klímy a ochrana ovzdušia, pokrok SR v prechode na nízkouhlíkové a zelené hospodárstvo,“ konštatuje SAŽP.

INISOFTPublikácia pritom vychádza z oficiálnych údajov, ktoré Slovensko reportuje do rôznych medzinárodných inštitúcií. Denník Voda-portal.sk si posvietil práve na oblasť vôd.

Štát chce naplniť ciele Envirostratégie

Pitná voda pre zásobovanie obyvateľov Slovenska pochádza z 85 % zo zdrojov podzemnej vody, pričom len 15 % tvoria povrchové vody.

Envirostratégia 2030 si stanovuje zabezpečiť, že do vymedzeného obdobia aglomerácie s viac ako 2000 ekvivalentnými obyvateľmi dosiahnu 100 % a aglomerácie s nižším počtom ekvivalentných obyvateľov 50 % podiel odvádzaných a čistených vôd.

Ďalším cieľom je pri stanovovaní cien vody zohľadnenie princípu úhrady nákladov za vodohospodárske služby vrátane nákladov na ochranu životného prostredia a nákladov na zdroje, a to v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.

Horšie sme na tom s ekologickým stavom vôd

V publikácii sa MŽP SR a SAŽP pozerajú na stav vodných útvarov. Podľa údajov až 98 % vodných útvarov povrchových vôd dosahuje dobrý chemický stav, v prípade podzemných vôd je podiel o 12 % nižší.

Čo sa týka ekologického stavu vodných útvarov, tu je situácia už komplikovanejšia. Napriek tomu, že len 0,66 % povrchových vôd dosahuje veľmi zlý stav, až 8,28 % povrchových vôd je v zlom stave.

Priemerný stav dosahuje 34,77 % vôd, nadpolovičný počet vodných útvarov (52,65 %) sa môže pochváliť s dobrým ekologickým stavom. Výborný ekologický stav však dosahuje len niečo cez 3,6 % povrchových vôd na Slovensku.

Foto: Životné prostredie SR v kocke (zdroj VÚVH)

V správe sa pritom konštatuje, že najväčší tlak na povrchové vody pochádza z difúznych poľnohospodárskych zdrojov, ktorý sa týka až 33 % útvarov povrchovej vody.

Ďalej ide o fyzikálne zmeny toku, koryta, brehovej oblasti či pobrežia, ktoré súvisia s ochranou pred povodňami (29 %), ale aj s poľnohospodárstvom (14 %).

V prípade útvarov podzemnej vody je situácia opäť o niečo iná. V tomto prípade najväčší tlak predstavovalo vypúšťanie nepripojené na kanalizačnú sieť, ktoré postihuje 8 % útvarov podzemnej vody, tlaky z komunálnych odpadových vôd (7 % útvarov podzemnej vody) a lokality zneškodňovania odpadu (7 %).

https://www.inisoft.sk/

Vodou šetríme stále viac

V správe tiež MŽP SR a SAŽP konštatujú, že počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov sa neustále zvyšuje.

„Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu síce tiež z dlhodobého hľadiska narastá, avšak výrazne zaostáva za vodovodmi. Kvalita pitnej vody dlhodobo vykazuje vysokú úroveň, jej spotreba v domácnostiach dlhodobo klesá,“ zdôrazňujú ďalej.

Zatiaľ čo na začiatku milénia dosahovala zásobovanosť pitnou vodou necelých 83 %, v roku 2018 sa tento pomer vyšplhal na 89,3 %.

Aj v oblasti priemernej spotreby v domácnostiach dochádzalo k významnejším zmenám. Zatiaľ čo v roku 2 000 priemerná rodina spotrebovala takmer 121 litrov na obyvateľa za deň, v roku 2018 to bolo len necelých 78 litrov.

Foto: Životné prostredie SR v kocke (zdroj VÚVH) 


Ministerstvo tiež konštatuje, že kvalita pitnej vody z verejných vodovodov dlhodobo vykazuje vysokú úroveň. Podiel analýz, ktoré vyhovujú limitom, bol podľa dostupných údajov viac ako 99,7 %.

V správe sa takisto zdôrazňuje, že Slovensko nemá problém s ochoreniami, ktoré súvisia s pitnou vodou z verejných vodovodov.

Odkanalizovanie za zásobovanosťou zaostáva

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Na svete je nový spôsob čistenia kontaminovanej podzemnej vody. Špeciálne guľôčky obsahujú baktérie a zásobník potravy s pomalým uvoľňovaním, vďaka čomu sú schopné vodu čistiť nepretržite niekoľko mesiacov.

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Podľa výskumníkov môžu byť zistenia nápomocné pri sledovaní cirkulácie vírusu v rámci populácie.

Odpadové vody bez karcinogénov? V Brne si pomáhajú s mikroriasami

Odpadové vody bez karcinogénov? V Brne si pomáhajú s mikroriasami

Táto metóda by mala odstrániť z vody aj tie najväčšie kontaminanty.