Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Investícia by mala stáť takmer 1,4 milióna eur.

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Ilustračné foto: Depositphotos

V obci Veľký Kýr, ktorá má približne 3-tisíc obyvateľov a ktorá sa nachádza v okrese Nové Zámky, pravdepodobne vyrastie nová komunálna ČOV. Vyplýva to zo zámeru obce zverejneného na Informačnom portáli rezortu MŽP SR (odkaz na celý zámer nájdete na konci článku).

S výstavbou plánuje obec začať v roku 2021 a ČOV by mala byť dokončená v roku 2023. Obec je presvedčená, že obyvateľom umožní celoročne likvidovať odpadové vody za prijateľných ekonomických nákladov.

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového areálu čistiarne odpadových vôd a potrubia vyčistených vôd vyústeného do recipientu Malá Nitra cez železobetónový výustný objekt osadený do svahu vodného toku.

Mechanicko-biologická ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr je navrhnutá pre 3 300 ekvivalentných obyvateľov (EO). Návrh počíta s mechanicko-biologickou ČOV s úplnou stabilizáciou kalu a terciárnym stupňom dočistenia. Čistiareň je podľa zámeru uspôsobená aj na zvoz žumpových vôd.

Vyčistená voda z ČOV bude odtekať gravitačným podzemným potrubím HDPE DN300 do recipientu Malá Nitra.

Keďže navrhovateľ očakáva postupné pripájanie obyvateľstva obce, optimálne bude podľa obce prevádzkovať biologický stupeň v trojlinkovom paralelnom usporiadaní – 3 x 1100 EO.

Prvá linka sa bude skladať z akumulačnej nádrže, aktivačnej nádrže so vstavanou dosadzovacou nádržou a kalojemu, pričom druhá a tretia linka budú pozostávať len z aktivačnej nádrže so vstavanou dosadzovacou nádržou a kalojemu.

„Akumulačná nádrž bude zabezpečovať vyrovnanie prítoku odpadových vôd na biologický stupeň ČOV akumuláciou a homogenizáciou odpadových vôd,“ uvádza sa v zámere.

Stavebná časť investície bude predstavovať takmer 900-tisíc eur

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Okrem odľahčenia stokovej siete by priniesli aj iné výhody z hľadiska životného prostredia. Takisto by obyvateľom znížili náklady na stočné.

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

V medziročnom porovnaní ide o nárast o 260-tisíc metrov kubických odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.

Viete, akú vodu pijete? Informovanosť o jej kvalite má zaistiť novela zákona

Viete, akú vodu pijete? Informovanosť o jej kvalite má zaistiť novela zákona

Cieľom návrhu zákona je zvýšiť celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody určenej pre ľudskú spotrebu.