Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

V krajinách OECD je terciárne čistenie bežným postupom. Na Slovensku nie

Štatistiky OECD v tomto prípade hovoria jasno – v modernizácii technológií čistenia odpadových vôd má Slovensko čo doháňať.

V krajinách OECD je terciárne čistenie bežným postupom. Na Slovensku nie

Foto: Unsplash

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) spustila novú stránku, ktorá obsahuje interaktívne údaje o životnom prostredí.

Tieto informácie sú tak dobrým zdrojom na porovnanie toho, ako si jednotlivých 36 členských krajín vedie v rôznych indikátoroch.

Tie pokrývajú klimatické zmeny, kvalitu ovzdušia, zdroje vody, odpadové hospodárstvo, biologické zdroje a biodiverzitu. V roku 2020 by mali byť doplnené o oceánske ekosystémy.

Pozor na nadmerné odbery vody

Čo sa týka sladkovodných zdrojov, tu OECD pripomína, že ich dostupnosť a kvalita sú ovplyvnené odbermi vody na účely zavlažovania verejných zdrojov, záťažou znečistenia z poľnohospodárstva, priemyslu a domácností, ale aj zmenami klimatických a poveternostných podmienok.

„Nadmerné využívanie, znečistenie a neefektívne využívanie vody sú znepokojujúce. Najmä nadmerný odber vody môže viesť k nízkym prietokom riek, ochudobneniu podzemnej vody a zhoršenej kvalite vody, strate mokradí, dezertifikácii a rizikám pre potravinovú bezpečnosť a hospodársku výrobu,“ konštatuje OECD.

Foto: OECD

Podľa OECD je hlavnou výzvou zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi a vodohospodárskymi službami, a to tak, aby sa udržiavali dostatočné dodávky sladkej vody primeranej kvality pre hospodárske činnosti, ale aj pre život samotných ľudí.

Vodný stres klesá

V oblasti odberov vody si organizácia posvietila na vodný stres, celkové odbery vody (úrovne a intenzity), odbery vody pre verejné zásobovanie, ako aj odbery vody na zavlažovanie.

Dostupné dáta OECD svedčia o tom, že tlak na vodné zdroje sa naďalej zvyšuje a konkurencia v prístupe k vode narastá v dôsledku hospodárskeho a populačného rastu.

Priemerný vodný stres sa však od roku 2000 vo väčšine krajín OECD znížil vďaka zlepšeniu technológií a riadenia zdrojov.

Iba veľmi málo krajín trpí stredným až vysokým vodným stresom. Väčšina krajín však čelí sezónnym alebo miestnym problémom s množstvom vody, ktoré môžu obmedzovať hospodársky rozvoj a blahobyt ľudí.

Odbery rastú pomalšie ako populácia

Odbery vody sa oddelili od ekonomického a populačného rastu v členských štátoch OECD, pričom priemerné odbery na obyvateľa od roku 2000 klesajú.

Na celom svete však odbery sladkej vody rastú rýchlejšie ako rast populácie, pričom poľnohospodárstvo využíva približne 70 % všetkých odberov.

Interaktívna mapa odberov vody / Foto: OECD

Najvyššie odbery na obyvateľa sa nachádzajú v americkom regióne (nad 1 000 m3/obyvateľa), ktorý je poháňaný predovšetkým Spojenými štátmi.

Nasleduje región Ázia-Oceánia (približne 620 m3/obyvateľa) a európsky región OECD (približne 480 m3/obyvateľa).

Zatiaľ čo niektoré krajiny venujú viac ako polovicu odberov na verejné zásobovanie, iné štáty, ako je Turecko, Mexiko, Španielsko a Grécko, ich väčšinou prideľujú poľnohospodárstvu.

Slovensko má nízku mieru odberov

Čo sa týka odberov sladkej vody (ako percento obnoviteľných zdrojov) za rok 2017, Slovensko je krajinou s druhou najnižšou mierou odberov po Lotyšsku.

Zatiaľ čo miera odberov na Slovensku dosahuje len 0,62 %, v Českej republike je to viac ako 10 % a v Nemecku 13 %. Krajinou s absolútne najvyššími odbermi je Izrael (42 %).

V oblasti odberov sladkej vody (ako percento vnútorných zdrojov) sú čísla pre Slovensko o niečo vyššie (4,43 %), ale stále zostáva medzi krajinami s najnižšou mierou odberov.

Miera odberov na závlahy / Foto: OECD

Takisto vo sfére odberov vody na verejné zásobovanie (v metroch kubických na osobu) patrí Slovensko ku krajinám s najväčšou mierou šetrnosti.

Zatiaľ čo v roku 2017 u nás miera odberov dosahovala len necelých 54 metrov kubických, v Slovinsku to bolo takmer 82 metrov kubických a na Islande viac ako 2 200 metrov kubických.

Čo sa týka odberov vody na závlahy, Slovensko je v poradí siedmou krajinou s najnižšími odbermi (22 miliónov metrov kubických). Susedné Česko zaznamenalo o niečo vyššie hodnoty (28 miliónov metrov kubických).

V čistení odpadových vôd zaostávame

Organizácia si však posvietila aj na čistenie odpadových vôd jednotlivých krajín. Zdôrazňuje, že poskytovanie služieb čistenia odpadových vôd sa od roku 2000 výrazne zlepšilo.

„Vo viac ako jednej tretine krajín je viac ako 80 % obyvateľstva napojených na čističku odpadových vôd s najmenej sekundárnym čistením,“ konštatuje OECD.

Zároveň však pripomína, že výzvy pretrvávajú najmä v oblasti modernizácie existujúcej čistiarenskej infraštruktúry a údržby malých a izolovaných sídiel s primeraným čistením odpadových vôd.

Podľa OECD je v mnohých krajinách hlavnou výzvou zabezpečenie riadneho financovania obnovy a modernizácie existujúcej a často starnúcej infraštruktúry.

„Je potrebné vyvinúť väčšie úsilie s cieľom zvýšiť pokrokové čistenie odpadových vôd, ak je to ekonomicky uskutočniteľné a environmentálne opodstatnené, a vysporiadať sa s novými a vznikajúcimi znečisťujúcimi látkami,“ dodáva organizácia.

Výsledky pre Slovensko vo sfére čistenia odpadových vôd už nie sú také pozitívne, ako tomu bolo v oblasti odberov vody.

Podľa dostupných dát OECD je miera napojenia populácie na systémy čistenia odpadových vôd vo výške 67 %. Z členských krajín organizácie je na tom horšie len Írsko (62 %) a Mexiko (63 %). Na podobnej úrovni ako my je Slovinsko.

Terciárne čistenie takmer úplne chýba

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

Stroj je schopný spracovať až desať ton plastov denne.

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Nový šéf štátneho podniku tiež pracuje na zefektívnení nákladovej stránky spoločnosti.

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Podľa Komisie by mala právna úprava reagovať na objavujúce sa kontaminanty, ale aj nové pandémie. Upozorňuje tiež na dôsledky pre kaly a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.