BELIMO
MARIUS PEDERSEN

SVP: Ekonomické vyhliadky podniku sú dlhodobo neudržateľné

Podľa SVP nedostatok financií zo štátneho rozpočtu spôsobuje, že mnohé vodné stavby sú v havarijnom stave. Aj napriek tomu štát vlani vyčlenil 30 miliónov eur na opravy a údržby v rámci podniku.

SVP: Ekonomické vyhliadky podniku sú dlhodobo neudržateľné

Foto: Výročná správa SVP za rok 2019

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) už dlhšiu dobu kritizuje nedostatok financií na zabezpečenie výkonu základných činností.

Vlani na opravu a údržbu vyčlenil rekordných 50 miliónov eur. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2019, ktorú štátny podnik zverejnil na svojej webovej stránke (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Príspevok štátu je dlhodobo poddimenzovaný

Celková hodnota vodohospodárskeho majetku štátu predstavuje 1,445 miliardy eur. Finančné prostriedky na realizáciu opráv a údržby štátneho majetku zabezpečuje štát v rámci štátneho rozpočtu na príslušný rok.

Podľa SVP je však tento príspevok štátu dlhodobo poddimenzovaný, pričom od roku 2010 predstavuje finančný deficit viac ako 200 miliónov eur a každoročne sa tento schodok zväčšuje.

„Dôsledkom toho stavu je, že na existujúcich vodných stavbách, z ktorých mnohé majú aj viac ako šesťdesiat rokov, čoraz častejšie vznikajú problémy vyplývajúce z ich starnutia,“ konštatuje bývalý generálny riaditeľ SVP Stanislav Gáborík.

Tieto problémy sa podľa neho prejavujú deformáciou zemných a betónových častí stavieb, degradáciou tesniacich prvkov v telesách hrádzí a ich podloží, koróziou a oslabovaním kovových častí hradiacich konštrukcií a regulačných uzáverov.

Roztáča sa špirála poklesu príjmov, tvrdí podnik

Štátny podnik pripomína, že problémy súvisiace so starnutím vodných stavieb rieši už dlhodobo len nevyhnutnými opravami, v rámci svojich finančných možností, ktoré nepriaznivú situáciu neriešia. Výsledkom je, že postupne dochádza k haváriám vodných stavieb.

„Uvedenú situáciu považujem za dlhodobo neudržateľnú a je nevyhnutné okamžité riešenie už vzniknutých havárií, respektíve riešenie zlého technického stavu vodných stavieb, kde môže nastať v budúcnosti havária,“ dodáva S. Gáborík.

SVP žiadal na rok 2020 na neregulované služby zo štátneho rozpočtu 72 001 000 eur. Štátnemu podniku bolo skutočne pridelených osem miliónov eur.

Foto: Výročná správa SVP za rok 2019

Ďalší nastavený vývoj úhrady nákladov za neregulované služby zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŽP SR predpokladá 7,4 milióna eur v roku 2021 a 1,9 milióna eur v roku 2022.

„Keďže medziročné znižovanie celkových nákladov podniku má priamy vplyv aj na ceny za regulované služby, roztáča sa špirála poklesu príjmov na všetkých úrovniach (regulované/neregulované, respektíve ostatné činnosti), čo vedie k postupnému znefunkčneniu všetkých činností SVP, š. p., vyplývajúcich zo zákona o vodách, zákona o plavbe a zákona o ochrane pred povodňami,“ zdôrazňuje bývalý generálny riaditeľ.

Do opráv a údržby smerovala rekordná suma

Štátny podnik výrazne investoval do opráv a údržby, pričom ich celkový objem za rok 2019 dosiahol sumu takmer 50,6 milióna eur.

Zo štátneho rozpočtu pritom do danej oblasti smerovalo takmer 30 miliónov eur. Vyššiu sumu v hodnote 31,7 milióna eur štát vyčlenil len v roku 2017. Za rok 2018 to bolo 18 miliónov eur a za rok 2016 len 12,6 milióna eur.

Dodávateľským spôsobom boli zabezpečované opravy a údržba majetku vo výške 17,73 milióna eur, čím sa ročný plán splnil na 86 %.

„V rámci opráv a údržby boli uprednostňované akcie zamerané na preventívne protipovodňové opatrenia a pravidelnú cyklickú údržbu,“ zdôrazňuje S. Gáborík.

Protipovodňové opatrenia ochránili štátny rozpočet o milióny eur

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Stúpajúca hladina podzemnej vody ohrozuje infraštruktúru, upozorňujú vedci

Stúpajúca hladina podzemnej vody ohrozuje infraštruktúru, upozorňujú vedci

Podzemná voda sa v niektorých lokalitách vyskytuje čoraz vyššie. Dôsledkom môžu byť škody na kanalizácii aj cestnej infraštruktúre.

Chceme zástupcu vodárenstva v Regulačnej rade. ZMOS tlačí na ÚRSO

Chceme zástupcu vodárenstva v Regulačnej rade. ZMOS tlačí na ÚRSO

Členov Regulačnej rady menuje prezident, a to na návrh vlády alebo parlamentu. Jedno kreslo v Rade je už roky neobsadené.

Korok účinne odstraňuje ropné škvrny. Stačí ho upraviť pomocou laseru

Korok účinne odstraňuje ropné škvrny. Stačí ho upraviť pomocou laseru

Ropu s vysokou mierou viskozity špeciálne opracovaný korok odstráni v priebehu pár minút.