Eversheds Sutherland
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Betón v rámci protipovodňových opatrení je opodstatnený, tvrdí SVP

Podľa štátneho podniku ide o dôležitý materiál, ktorý zabezpečuje potrebnú stabilitu. SVP sa tak ohradzuje voči obvineniam mnohých aktivistov a aj neekonomickej výstavbe prehrádzok.

Betón v rámci protipovodňových opatrení je opodstatnený, tvrdí SVP

Manipulácia na hati v Drahovciach počas povodne / Foto: SVP, š. p.

Slovenský vodohospodársky podnik sa ohradzuje voči tvrdeniam, že realizácia protipovodňových opatrení v intravilánoch miest nemá svoje opodstatnenie.

Mnohí takéto opatrenia označujú za takzvané „tobogany“. Štátny podnik však zdôrazňuje, že vybudovanie nových vodných stavieb vytvára priestor na akumulovanie vody v prípade zvýšených prietokov a výraznej zrážkovej činnosti s možnosťou jej využitia v čase suchých období sprevádzaných nedostatkom vody.

„Budovanie takzvaných betónových, priamych „toboganov“ nemusí vždy ulahodiť ľudskému oku a v exteriéri pôsobiť estetickým dojmom, ale treba vziať na zreteľ aj skutočnosť, že pri takejto realizácii je braných do úvahy množstvo najrôznejších vonkajších aspektov a existujúcich vplyvov,“ konštatuje SVP na svojej facebookovej stránke.

Zároveň pripomína, že účastníkmi posudzovania a povoľovania sú aj zainteresované strany, kde je možné zaradiť úrady životného prostredia, rybárske zväzy, ochranárov či samotných občanov.

Prírode blízke opatrenia nie je možné aplikovať všade

Štátny podnik argumentuje, že čoraz viac sa pri zahusťovaní miest a obcí nová výstavba približuje viac k toku, čo mnohokrát nedovoľuje vytvárať široké alebo meandrovité korytá riek.

Zdôrazňuje, že vodohospodárska funkcia toku a priľahlého územia z hľadiska protipovodňovej ochrany spočíva v bezpečnom odvedení vody.

Vodná stavba v spojení s prírodou / Foto: SVP, š. p.

Práve z tohto dôvodu nie sú stavebné materiály, ako je betón či kamene, vyberané náhodne. Dokážu totiž efektívne zaistiť stabilitu voči negatívnym účinkom prúdiacej vody, pričom aj odborníci ich považujú za najúčinnejší a najtrvácnejší materiál.

V poslednom čase však odborníci zdôrazňujú predovšetkým význam takzvaných prírode blízkych opatrení. Tie SVP odporúča využívať mimo zastavaných území, kde je možné zachovať prirodzený vývoj korýt, a to aj s meandrami.

Nezasahujeme tam, kde to nie je nutné

„SVP nikdy nepristupuje k budovaniu kolmých múrov v tých častiach územia, kde je to možné riešiť inými spôsobmi (navyšovaním brehových línií, výstavbou ochranných hrádzí a podobne). Keď to morfológia riešeného územia umožňuje, vždy sa najprv hľadá riešenie na transformáciu povodňovej vlny nad obcou (napríklad výstavbou poldra), aby sa potrebný rozsah korytovej úpravy do maximálnej miery eliminoval,“ argumentuje štátny podnik.

Dodáva, že nikdy nebolo jeho cieľom zasahovať do územia opatreniami, kde je možné ponechať tok v prirodzenom vývojovom režime.

Foto: SVP, š. p.

Podľa SVP sa podnik pri výstavbe nových protipovodňových opatrení často stretáva s nepriazňou ochranárov, aktivistov a „samozvaných odborníkov“, ktorí mu kladú prekážky pri ich realizácii. Mnohé z nich sa v dôsledku týchto aktivít ani nedokončia.

Prehrádzky sú neekonomické a nepostačujúce

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Komárňanské vodárne vlani zhodnotili viac kalov na bioplyn

Komárňanské vodárne vlani zhodnotili viac kalov na bioplyn

Protipandemické opatrenia sa však prejavili na tržbách. V niektorých odpočtových okrskoch vodárne zaznamenali až päťdesiatpercentý výpadok.

Väčšina plastov pláva pri pobreží, nie na otvorenom mori, tvrdí štúdia

Väčšina plastov pláva pri pobreží, nie na otvorenom mori, tvrdí štúdia

Švajčiarski vedci skúmali pohyb plastov v oceáne. Zistili, že najviac odpadu sa zhlukuje pozdĺž pobreží a veľká časť sa vyplavuje na pláže. Na otvorenom mori je koncentrácia plastov menšia, ako sa predpokladalo.

Slovenský nápad šetrí vodou aj v zahraničí

Slovenský nápad šetrí vodou aj v zahraničí

Najväčší záujem o technológie je v Ázii.