Macro Components
INISOFT
BELIMO

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

Vodárenská spoločnosť vlani výrazne investovala.

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

Foto: StVPS, a. s.

Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (StVPS) vlani poklesol celkový zisk aj tržby. Straty vody aj miera čistenej vody mierne narástli. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú spoločnosť zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Predsedom predstavenstva vodární je Philippe Guitard a akcionárom je francúzska spoločnosť Veolia.

V oblasti výroby vody bolo vo vodohospodárskych zariadeniach spoločnosti vyrobených 40,4 milióna metrov kubických pitnej vody.

Spoločnosť zásobovala pitnou vodou 652 409 obyvateľov. V rámci dodávky pitnej vody odberateľom bol oproti minulému roku zaznamenaný mierny pokles.

V roku 2019 dosahoval objem dodanej vody odberateľom 25,6 milióna metrov kubických, čo je oproti roku 2018 zníženie o 179-tisíc metrov kubických.

Pokles spotreby vody bol zaznamenaný u ostatných odberateľov, u obyvateľstva však došlo k miernemu nárastu vody fakturovanej.

Vlani bola špecifická spotreba 72 litrov na osobu na deň, čo je približne na úrovni z roku 2018.

Straty vody narástli

Skryté úniky vody z potrubia podľa vodární najviac ovplyvňujú straty vody, ktoré v sieti dlhodobo predstavujú objemovo najväčšiu časť vody nefakturovanej.

Straty vody v potrubnej sieti dosahovali 13 miliónov metrov kubických, čo je v medziročnom porovnaní nárast o takmer 300-tisíc metrov kubických.

Podiel strát z vody k určenej na realizáciu bol 32,5 %, medziročne teda narástol o 0,5 percentuálneho bodu.

Foto: StVPS, a. s.

Vlani spoločnosť zaznamenala 2 270 porúch na vodovodnej sieti, z nich 276 na privádzačoch, 1 371 na rozvodných sieťach a 623 na prípojkách.

Vodárenská spoločnosť pritom zdôrazňuje, že najčastejšou príčinou porúch bola korózia potrubných materiálov a armatúr, ktorá súvisí s vysokým vekom verejných vodovodov.

„Druhou najčastejšou príčinou porúch je porucha materiálu a pohyb pôdy vyvolaný najmä zamŕzaním a rozmŕzaním pôdy v zimných a jarných mesiacoch,“ konštatuje sa vo výročnej správe.

Vodárne zároveň zdôrazňujú, že mierna zima sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom prejavila poklesom počtu porúch o 12 %.

Medziročný nárast čistenej vody

Na kanalizačnú sieť bolo vlani napojených 408 778 obyvateľov, pre ktorých spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd v 42 ČOV. Spoločnosť vlani vyčistila 52,6 milióna metrov kubických odpadovej vody.

Vodárenská spoločnosť takisto zaznamenala rozdiel v množstve čistenej vody, keď oproti roku 2018 bol medziročný nárast o dva milióny metrov kubických, teda o 4,07 %.

V oblasti prieskumu stokových sietí a zisťovania pripojených producentov spoločnosť používa technológiu dymových skúšok stokových sietí.

Prostredníctvom nej je možné zisťovať poruchy kanalizačných potrubí a objektov stokových sietí, ako aj neoprávnené pripojenia nehnuteľností či dažďových vôd do delenej splaškovej kanalizácie.

„V roku 2019 sa používali obidva TV kamerové systémy IPEK a Rausch na prieskum technického stavu kanalizačných potrubí na prevádzkovaných aj nových odovzdávaných stavbách,“ dodáva vodárenská spoločnosť.

Foto: StVPS, a. s.

Podľa vodárenskej spoločnosti boli vlani najčastejšou príčinou havárií na kanalizačnej sieti upchávky, a to najmä v zimných a jarných mesiacoch.

Vlani bolo na gravitačných stokových sieťach odstránených spolu 1 136 porúch, z toho bolo 963 upchávok a 173 stavebných porúch. V medziročnom porovnaní došlo k poklesu počtu porúch o 3,32 %.

Dôraz na outsourcovanie

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Zvýšené prietoky majú byť krokom k periodicky opakovaným simulovaným záplavám v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Odstránenie nefunkčných a starých prekážok je najlepší spôsob spriechodnenia rieky, zdôrazňuje organizácia WWF Slovensko.

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Správa o stave životného prostredia za rok 2019 zdôrazňuje, že na splnenie cieľa Envirostratégie 2030 musíme vyvinúť značné úsilie v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.