Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Poľnohospodárstvo je pritom dôležitým zdrojom znečistenia vôd. Štatistiky ukazujú, že spotreba pesticídov na Slovensku kolíše a často medziročne narastá.

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Foto: Pixabay

Pesticídy sa využívajú v poľnohospodárskom sektore na ničenie škodcov, čím sa zvyšuje produktivita plodín a výnosy.

Slúžia na ochranu plodín pred hmyzom, burinou, hubami, ale aj mnohámi inými škodcami. Tiež zohrávajú významnú úlohu pri výrobe potravín.

V poľnohospodárstve zahŕňajú herbicídy (buriny), insekticídy (hmyz), fungicídy (huby), nematocídy (voľne žijúce a cystotvorné háďatká v pôde), akaricídy (roztoče) a rodenticídy (prostriedky na hubenie hlodavcov).

Pre človeka sú však potenciálne toxické a môžu mať akútne aj chronické účinky na zdravie v závislosti od množstva a spôsobu, akým im je človek vystavený.

Znečisťujú vody

Niektoré druhy starších a lacnejších pesticídov môžu pretrvať v pôde a vode aj roky. Vo vyspelých krajinách boli najnebezpečnejšie pesticídy zakázané na poľnohospodárske použitie, ale stále sa používajú v mnohých rozvojových krajinách.

Na celom svete sa využíva viac ako 1 000 pesticídov na zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k poškodeniu či zničeniu potravín škodcami. Každý pesticíd má pritom odlišné vlastnosti a toxikologické účinky.

Existuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú únik pesticídov do vody. Jedným z nich je drenáž. Voda z nadmerných zrážok a zavlažovania sa nedokáže vždy zachytiť v pôdnej štruktúre.

Preto sa pesticídy a zvyšky (tiež dusičnany a fosfáty) môžu rýchlo prepravovať a kontaminovať zásoby podzemnej a povrchovej vody v rozsiahlych geografických oblastiach.

Obsahujú aj ťažké kovy

Pesticídy sú v podstate chemikálie, ktoré obsahujú kyslík, síru, chlór, dusík, fosfor a bróm, ako aj ťažké kovy, ako je meď, arzén, sírany, olovo a ortuť.

Keď sa pesticídy dostanú do kontaktu s vodnými útvarmi, môžu zasahovať do potravinového reťazca a skryto spôsobovať choroby.

Ak sa napríklad chemikálie z pesticídov, ako je olovo alebo meď, dostanú do vodných útvarov, môžu ich absorbovať ryby.

A keď ľudia skonzumujú takéto ryby (s kontaminovanou vodou), môžu v ľudskom tele spôsobiť zdravotné komplikácie.

Cieľ je znížiť spotrebu pesticídov, realita je iná

Podľa údajov Enviroportálu vývoj spotreby priemyselných hnojív – dusíkatých, fosforečných a draselných – má na Slovensku kolísavý charakter.

Envirostratégia 2030 pritom jasne uvádza, že cieľom je znížiť spotrebu pesticídov v poľnohospodárstve a zabezpečiť ch kontinuálny pokles.

„Spotreba priemyselných hnojív v poľnohospodárskej produkcii v roku 2018 predstavovala 102,4 kg čistých živín na hektár (kg č. ž./ha) poľnohospodárskej pôdy, čo je o 0,6 kg na ha viacej ako v roku 2017. Medzi rokmi 2005 až 2018 mala spotreba priemyselných hnojív s menšími odchýlkami rastúci trend,“ konštatuje Enviroportál.

Foto: Enviroportál

Celková spotreba pesticídov za obdobie rokov 2005 až 2018 vzrástla o 54,1 %. V roku 2018 zaznamenala medziročný nárast a predstavovala hodnotu 5 403,5 tony.

Ako je na tom Slovensko v porovnaní s EÚ?

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

Vodárenská spoločnosť vlani výrazne investovala.

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Verejná konzultácia je otvorená do 25. augusta.

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Odpadová voda môže byť využitá ako zdroj energie, ale aj na iné dôležité účely.