Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

V podzemných vodách na Slovensku nájdete pesticídy aj naftalén

SHMÚ vykonáva pravidelný monitoring podzemných vôd. Organické látky vo väčšine prípadov nepredstavujú problém. Nadlimitné koncentrácie v niektorých vzorkách aj napriek tomu nájdete.

V podzemných vodách na Slovensku nájdete pesticídy aj naftalén

Foto: Pixabay

Pri príležitosti osláv Dňa Dunaja, ktorý si každoročne pripomíname 26. júna, usporiadal Slovenský hydrometeorologický ústav odborný seminár s názvom „Podzemná voda a SHMÚ – integrálna súčasť ochrany vôd v SR“.

Jedna z prednášok bola pritom zameraná na problematiku výskytu rôznych organických látok v podzemnej vode na Slovensku.

„Monitorovanie kvality podzemných vôd (PzV) vrátane organických látok prebieha na SHMÚ systematicky od roku 1982 podľa každoročne schváleného dodatku k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska, v ktorom sú uvedené podrobné informácie pre realizáciu monitorovania v súlade s legislatívnymi požiadavkami,“ uviedli autori prezentácie Andrea Ľuptáková, Jaroslava Urbancová a Ľudovít Molnár.

Zároveň dodávajú, že v súčasnosti je monitorovanie realizované asi na 600 objektoch. Frekvencia monitoringu závisí od zraniteľnosti daného územia, platí však, že je väčšinou vykonávané raz až štyrikrát ročne.

Zisťujú aj prítomnosť pesticídov

Ročne pracovníci vykonajú asi 1 250 odberov vzoriek PzV a 15 000 terénnych meraní a zameriavajú sa na viaceré druhy organických látok.

V prvom rade ide o všeobecné organické látky, teda najmä celkový organický uhlík či fenolový index. Dôležitou súčasťou je aj monitoring pesticídov, kde patrí aj neslávne známy atrazín, ktorého zvýšená prítomnosť bola pred viac ako rokom zistená v podzemných vodách Žitného ostrova.

Ide pritom o pesticíd, ktorý sa od roku 2005 nemôže používať na celom území EÚ. V súvislosti s touto kauzou viacerí odborníci kritizovali práve nedostatočný monitoring zo strany SHMÚ a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Okrem pesticídov sa však SHMÚ zameriava aj na monitoring prítomnosti alkylfenolov či ftalátov a aldehydov. Všetky tieto látky sú vo vyššej miere potenciálne nebezpečné pre ľudské zdravie.

Najčastejšie je to naftalén

Výsledky SHMÚ poukazujú na fakt, že výskyt organických látok v podzemných vodách na Slovensku je vo všeobecnosti nízky. Potenciálnym problémom sú však niektoré konkrétne látky.

Látkami, ktoré najčastejšie prekročili zákonom stanovený limit, sú polyaromatické uhľovodíky (PAU). Do tejto skupiny patrí napríklad antracén, pyrén či naftalén. Nadlimitné koncentrácie zaznamenali až v 87 vzorkách z celkového počtu 426 analýz.

Foto: SHMÚ

Štátna veterinárna a potravinová správa pritom zdôrazňuje, že ich negatívny účinok na človeka sa môže prejaviť vznikom nádorových ochorení.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

Stroj je schopný spracovať až desať ton plastov denne.

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Nový šéf štátneho podniku tiež pracuje na zefektívnení nákladovej stránky spoločnosti.

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Podľa Komisie by mala právna úprava reagovať na objavujúce sa kontaminanty, ale aj nové pandémie. Upozorňuje tiež na dôsledky pre kaly a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.